Meno bangų enciklopedija. Žemaitė

 

Su_skara 

Rašytoja, visuomenės veikėja, lietuvybės puoselėtoja Žemaitė (tikr. Julija Beniuševičiūtė- Žymantienė)

Gimė: 1845 birželio 4 d. (pgl. seną kalendorių gegužės 31 d.) Bukantėje (Plungės r.).

Šeima: kilusi iš bežemių bajorų, trečioji iš keturių mergaičių.

Mokslai: tėvas mokė namuose skaityti ir rašyti lenkų kalba, lietuviškai mokėsi savarankiškai, tarnaudama dvare aukle ir kambarine. Prie mokslų grįžo baigdama penkiasdešimtuosius metus ‒ paskatinta tuo metu gimnazisto Povilo Višinskio, kuris parodė pirmąjį lietuvišką laikraštį Aušra, kitus draudžiamus leidinius, vėliau taisė kūrinių kalbą, supažindino su teorijos pradmenimis.

Santuoka: 1865 m. ištekėjo už buvusio baudžiauninko Lauryno Žymanto, dvaro eigulio, dalyvavusio 1863-ųjų sukilime. Augino 7 vaikus. Skaitė ir rašė naktimis, pabaigusi buities darbus.

Po vyro mirties 1900 m. tarnavo ekonome V. Putvinskio dvaruose, nuo 1906 m. ‒ G. Petkevičaitės-Bitės tėvo dvarelyje Puziniškyje.

Pirmoji publikacija: 1895 m. Tikrajame Lietuvos ūkininkų kalendoriuje metams 1895 (apsakymas „Piršlybos“, kurio pavadinimą kalendoriaus rengėjai pakeitė į „Rudens vakaras“, o autorei davė slapyvardį Žemaitė).

Visuomeninė veikla: 1911 m. apsigyveno Vilniuje, įsijungė į lietuvių kultūrinę ir visuomeninę veiklą. 1913‒1915 m. buvo Lietuvos Žinių ir Aušrinės atsakingoji redaktorė.

Per Pirmąjį pasaulinį karą (1915 m.)išvyko į Petrapilį, kur rūpinosi lietuvių karo tremtiniais. 1916 m. išvyko į JAV rinkti aukų nukentėjusiems nuo karo šelpti. Gyvendama JAV, bendradarbiavo spaudoje. 1921 m. grįžusi į Lietuvą, apsigyveno Marijampolėje.

Mirtis: mirė 1921 m. gruodžio 7 d., palaidota Marijampolėje.

Geriausi kūriniai: Marti, Topylis, Petras Kurmelis, Neturėjo geros motinos ir kt., kurie 1899‒1901 m. išėjo trimis Paveikslų knygomis.

Klojimo teatruose buvo mėgstamos jos komedijos Trys mylimos, Mūsų gerasis, Stebuklingas daktaras, Pragerti balakonai ir kt. Kai kurios vaidinamos iki šiol.  

Kūrybai būdinga gyva, ekspresyvi kalba, aprašymo detalumas, tikroviškumas, humoro jausmas. Laikoma kritinio realizmo atstove.

Parengė Neringa Mikalauskienė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *