Janis Rainis (Janis Pliekšanis)

Rainis1

Janis Rainis (Janis Pliekšanis)

Gimė: 1865 metais rugsėjo 11 dieną Varslavanuose, Jekabpilio r., pasiturinčio ūkininko šeimoje.

Tėvai: Krišjanas Pliekšanis (apie 1825–1891), Darta Grikovska Pliekšanė (apie 1828–1897).

Seserys: Lizė Pliekšanė (1854–1897), Dora Pliekšanė Stručka (1870–1950).

 Mokslai:1875‒1879 – Gryvos vokiečių mokykla.

1880–1883 – Rygos vokiečių gimnazija.

1884–1888 – studijos Peterburgo universitete, Teisės fakultete.

Santuoka: 1897 susituokia su poete Aspazija (Elza Rozenberga, 1865‒1943).

Lietuvoje ir kitur:

1889–1891 – dirba Vilniuje apygardos teismo sekretoriaus padėjėju ir teismo antstoliu.

1891–1895 – laikraščio ,,Dienas Lapa“ redaktorius Rygoje.

1893–lankosi Ciuriche Antrojo Internacionalo trečiojoje konferencijoje.

1896–1897 ‒ gyvena Berlyne, iš ten siuntinėja į tėvynę korespondencijas.

1897 – dirba advokatu Panevėžyje.

 Įkalinimas ir tremtis: 1897 – suimamas ir pasodinamas į Panevėžio, vėliau perkeliamas į Liepojos, Rygos kalėjimus.

1897 – išsiunčiamas į laikinąją ištrėmimo vietą – Pskovą.

1899–1903 – ištremiamas į Slobodsko miestelį, Viatkos guberniją.

1903 – grįžta iš tremties į Latviją, gyvena Liepojoje, vėliau Jūrmaloje ir Rygoje.

 Emigracija: 1905 – emigruoja į Šveicariją, gyvena Ciuriche, vėliau Šveicarijos pietuose, Kastanjoloje, prie Lugano ežero.

 Veikla nepriklausomoje Latvijoje:

1920 – iš emigracijos grįžta į Latviją; 1921–1925 – Nacionalinio teatro direktorius; 1926–1928 – Latvijos švietimo ministras.

Mirė: 1929 metais rugsėjo 12 dieną, ištiktas širdies smūgio Majoruose (Rygos Jūrmaloje).

Žymesni vertimai: Johano Volfgango Gėtės (Johann Wolfgang von Goethe) ,,Faustas“ (1898), Aleksandro Puškino ,,Borisas Godunovas“ (1883), Kristijono Donelaičio ,,Metai“ (fragmentai; 1884), Henriko Heinės ( Heinrich Heine) ,,Šiaurės jūra“ (1901), Fridricho Šilerio ( Friedrich Shiller) ,,Vilius Telis“ (1901), Kamilio Flamariono (Camille Flammarion) ,,Pasaulio pabaiga“ (kartu su Aspazija,1902) ir kt.

Poezija: ,,Tolimieji mėlynojo vakaro atgarsiai“ (1903), ,,Vėtros sėja“ (1905), ,,Naujoji jėga“ (1907), ,,Tylioji knyga“ (1909), ,,Ave sol“ (1910), ,,Tie, kur neužmiršta“ (1911), ,,Galas ir pradžia“ (1912), ,,Paukštelis ant šakos“ (1925), ,,Penki Dagdos eskizų sąsiuviniai“ (1925) ir kt.

Dramaturgija: ,,Pusiau idealistas“ (1904), ,,Ugnis ir naktis“ (1907), ,,Aukso žirgas“ (1909), ,,Indulis ir Arija“ (1911), ,,Pūsk, vėjeli!“ (1913), ,,Juozapas ir jo broliai“ (1919), ,,Grojau, šokau“ (1919), ,,Varniukas“ (1920), ,,Ilja Muromecas“ (1922), ,,Musių karalius“ (1923), ,,Meilė stipresnė už mirtį“ (1927), ,,Rygos ragana“ (1927) ir kt.

Kūrybai būdinga antikinės ir pasaulinės poezijos formų perėmimas, žanrų įvairovė; savita poetinė mintis; kūrybiškas latvių liaudies dainų poetikos panaudojimas.

Parengė Marius Kraptavičius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *