Category Archives: Meno bangų enciklopedija

Rašytojas Aleksandras Grinas (tikroji pavardė Grinevskis)

 

Aleksandras Grinas
Aleksandras Grinas

Rašytojas Aleksandras Grinas (tikroji pavardė Grinevskis)

Gimė 1980 metų rugsėjo 11 (23) dieną Slobodske, Rusijoje.

Tėvai: iš Vilniaus gubernijos Dysnos apskrities atitremtas bajoras Stefanas Grinevskis ir miestelėnė Ana Lepkova.

Augo Viatkoje.

Mokslai: Viatkos miesto keturklasė mokykla, 1896 metais išvyko į Odesą mokytis jūreivystės. Tapo savamoksliu.

 Kariuomenė: 1902 m. pradėjo tarnauti Rusijos armijoje, iš kurios netrukus dezertyravo. 1919 m. pašauktas į Raudonąją armiją, iš kurios 1920 m. pasitraukė.

Partiškumas: eserų partijos narys nuo 1902 iki 1907 ar kiek vėlesnių metų.

Kalėjimai ir tremtys: Sevastopolio kalėjimas (1903, amnestuotas), Peterburgo kalėjimas Kresty ir tremtis Tobolsko gubernijoje, iš kurios pabėga (1906); tremtis  Archangelsko gubernijoje, į kurią vyksta su žmona Vera Abramova (1910‒1912); 1916 ištremiamas už Peterbutgo ribų, tačiau po kelių mėnesių grįžta.

Pirmoji knyga: apsakymai ,,Nematoma kepurė. Pasakojimai apie revoliucionierius“ (1908)

Lemtingoji knyga, kurioje ima ryškėti Grinlandijos kontūrai: „Reno sala“ (1909)

Žymiausios knygos: ,,Raudonos burės“ (1923, lietuviškai 1960, 2015), „Žėrintis pasaulis“ (1924, liet.1968), ,,Bėgančioji bangomis“ (1928, liet. 1963), „Kelias niekur“ (1930).

Žmona: Nina Grin, mergautinė pavardė Mironova (trečioji Grino santuoka; registruota 1921 m. Peterburge).

Krymas: apsigyveno 1924 m., iš pradžių Feodosijoje, vėliau (1930) Senajame Kryme.

Mirė nuo vėžio 1932 metų liepos 8 dieną Krymo pusiasalyje, kaime Senasis Krymas. Palaidotas Senojo Krymo kapinėse.

Kūrybai būdinga romantinė pasaulėjauta, dinamiškumas,  psichologizmas, savitas stilius. Sukūrė menamą Grinlandijos žemę, jos miestus Zurbaganą, Lisą, Gel Gju.

Parengė Gintarė Adomaitytė

 

Poetė Alma Karosaitė

Alma Karosaitė
Alma Karosaitė

Poetė Alma Karosaitė

Gimė 1945 metų sausio 1 dieną (dokumentuose sausio 19) Gavėnuose, Biržų rajone.

Mokėsi Dirvonakių pradinėje mokykloje, Geidžiūnų vidurinėje mokykloje, Biržų Juliaus Janonio mokykloje ‒ internate, kurią baigė aukso medaliu.

Studijavo lituanistiką Vilniaus universitete Istorijos-filologijos universitete  (baigė  1968 metais).

Šeima: vyras Vaidas, sūnus Aidas, anūkas Faustas.

Dirbo ,,Vagos“ leidykloje, ,,Moksleivio“ redakcijoje, Muitininkų mokymo centre.

Pirmoji knyga: ,,Eini su manimi“ (1979). Kitos knygos suaugusiesiems: ,,Gatvė be skėčio“ (1982), ,,Žemė balų akimis“ (1983), ,,Meilės vakaro rankraštis“ (2006), ,,…mylėjau, betgi pavargau…“ (2015).

Pirmoji knyga vaikams: ,,Kas mažas neišdykęs“ (1986). Iki 2015 metų daugiau nei 30 poezijos knygų vaikams.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė (nuo 1984 metų), IBBY narė (nuo 1994 metų).

Premijos: Šakių r. ,,Taikos“ kolūkio premija už eilėraščius kaimo tema (1979), Ukmergės rajono S. Nėries kolūkio premija už eilėraštį mokytojui (1983).

IBBY premija už geriausią knygą (,,Asilėlis Benas žinių šalyje“) mažiausiems skaitytojams (kartu su dailininku Artūru Karosu, 2002),

Benas

Poezijos pavasario vaikų poezijos laureatė už knygą ,,Kaip išnešti uodegytę“ (2014).

Uodegyte

Pasitraukė iš gyvenimo 2014 m. rugsėjo 8 dieną Vilniuje, Šilėnuose. Palaidota Kairėnų kapinėse.

Kūrybai būdingos romantinės gijos, dainingumas, pagarba mokytojams ir mokyklai, tėviškės nostalgija.