Category Archives: Jaunimo kūryba

Gabija Jurkšaitytė. Eilėraščiai

Gabija Jurkšaitytė
Gabija Jurkšaitytė

Aš ‒ Gabija Jurkšaitytė, Garliavos Jonučių gimnazijos antrokė. Kiek save atsimenu, visada mėgau knygas. Pasakas ir įvairias istorijas patiko ne tik skaityti, bet ir pačiai kurti. Iš pradžių rašinėjau atsargiai, nedrąsiai ir tik sau. Kai penktoje klasėje įstojau į mokykloje veikiančią Borutaičių draugiją, savo nedrąsiais bandymais pradėjau dalintis su kitais. Ilgai ieškojau sau artimiausio išraiškos žanro – kūriau pasakas, rašiau trumpus apsakymus, eilėraščius. Dalyvavau įvairiuose kūrybiniuose konkursuose ‒ nuo rašinių įvairiomis temomis iki poezijos. Kartais paimu į rankas pieštuką ar akvarelę, retkarčiais padraugauju su fotoaparatu. Vis dėlto kuo toliau, tuo vis labiau žodis man atrodo stipriausia jėga savo mintims išreikšti. Dabar bandau prisijaukinti baltąsias eiles. Kartais jos išsiveržia staiga ir netikėtai, o kartais bręsta ir auga nesuvokiamai ilgai, kol pagaliau galiu jas užrašyti.

Eskizas. R. Šileikos nuotrauka
Eskizas. R. Šileikos nuotrauka

Laiko spiralė

girgždėdama sukasi,

nusinešdama užmarštin tavo akis.

Noriu sustabdyti tą begalinį laiko skrydį.

Suspaudžiu saujoje –

skauda…
***

Žodžiai kaip paukščia

atskrenda tarsi iš niekur,

atveria mintis,

atidaro sielą.

Veržiasi ištrūkti,

išsiveržti,

išsilieti…

Prabėga aštriais kulniukais,

palikdami žymę

sieloj

gyvenime

mintyse…

Kartais sminga lyg peilis.

Siela verkia…

Kartais pakelia virš debesų,

minčių sparnais

nuplasnoja.

Bandau sugauti,

uždaryti.

Nepavyksta…

Leidžiu jiems laimėti…

 

***

Sudėlioju savo gyvenimą

tarsi šachmatus.

Mintys,

jausmai,

žodžiai,

viltys,

baimės,

skausmas…

Juoda.

Balta.

Perbraukiu pirštais,

užsimerkiu.

Žaidimas prasideda…

 

***

Saldus ir lengvas šviesos spindulys perskrodžia tamsą.

Žvilgsniu palydimas

jis nuplaukia,

nusinešdamas

kažką, ką turėjom brangaus.

Ir tik po nelengvo,

slogaus,

įkvepiančio,

ir žudančio

pusvalandžio

pagaliau suprantam,

kad tai jau niekad negrįš.

Ištirps

margo pasaulio

juodam fone…

Bauginančiai tamsus debesis uždengia saulę

pasėdamas tylą…

 

***

Debesys šiandien skuba –

plukdo nerimą mums virš galvų.

Skuba mintys užkliūti už žodžių.

Pauzės.

Viena po kitos.

Tylu…

Žodžių nėra.

Nežinau, ar moka širdis skubėti,

nes viskas,

kas su ja susiję, dvelkia paslaptimi.

Nežinau, ar akys moka meluoti

taip subtiliai ir įtikinamai,

kad norėtum jas įsirėminti.

O jeigu moka,

kur tuomet eiti?

Raudonais batukais per sniegą.

Mintyse palikti išdžiūvusius pėdsakus.

Drugelius užmigdyti pilve.

Būti nebe širdyje,

o tik greta jos…

 

***

Nublukę,

pageltę

knygos puslapiai,

vartomi vėjo.

Jis skaityti nemokėjo,

bet mokėjo mėgautis…

Puslapiai tarp jautrių pirštų,

šiugždėjimas

juos verčiant.

Kvapas,

dvelkiantis iš senos knygos.

Žodžiai,

sudėlioti taip,

kad sudarytų

pasakojimą.

Tai daugiau nei knyga…

 

***

Juoko pilnas kambarys

dabar atrodė

pilkas kaip niekad.

Gal dėl to,

kad jis

nenuoširdus,

o gal ‒ kad jis ne tavo.

 

***

Troškau

šalto,

gaivinančio

ir tokio švaraus

šaltinio vandens.

Kuris nuplaus

mano pyktį,

kaltę

ir nusivylimą.

 

***

Amžinybė ‒

didžiulis laiko tarpas.

Toks didelis,

kad, rodos, niekad nesibaigs.

Bet tądien,

kai skriejau keliu

vėsią vasaros naktį,

supratau ‒

amžinybė baigiasi,

kai aš ištirpstu

laiko begalybėje,

savo mintyse,

trapiuose prisiminimuose…

Atminties. R. Šileikos nuotrauka
Atminties. R. Šileikos nuotrauka

Kas gali pasakyti, kur išeina…

Eglė Bliūdžiūtė
Eglė Bliūdžiūtė

Esu Eglė, kadaise gyvenau Šiluose prie šilo, o dabar esu Kirtimuose, kur netyčia gali būti iškirstas. Tiesa, čia aš mokausi, nes baigusi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją, įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Rašiau, nes daug minčių kildavo kažkada vienai stebint kaimo lankas, vėliau mąstant apie tikrą draugystę paryčiais grįžus po įtemptų kaimų karų, o dabar, dabar Kirtimų rajono gyvi mirusieji, traukiantys čigonų taboro link, vėl verčia mane susimąstyti, tik šįkart kur kas rimčiau.

Eglė Bliūdžiūtė, VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto orlaivių pilotavimo studentė, prieš trejus metus buvusi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos moksleivė.

Nuo redakcijos: Eglė yra tapusi Jaunųjų filologų konkurso prizininke ir nugalėtoja.

Ryto kava. R. Šileikos nuotrauka
Ryto kava. R. Šileikos nuotrauka

KAS GALI PASAKYTI, KUR IŠEINA…

Šalta ryto saulė retkarčiais dingsta už britiško stiliaus pilkai mėlynų debesų. Ant stalo netvarka. Lipnūs išpūsti kviečiai šlykščiai išsibarstę ant stalo. Vakar kažkam pro ausis praslydo paliepimas visa tai sutvarkyti. O dabar niekas nenori prie jų prisiliesti, nenori terliotis su jais, limpančiais prie delnų. Tyla prie stalo. Beveik garantuota ir sutartina.

Skambutis. Aš juk sakiau, kad niekada rytą neskambintų. Mes nereaguojame, o ji ateina ir pakelia telefono ragelį, matyt, žino, kad skambina jai. Tyla staiga dingsta, nes pasigrista rauda. Tačiau reakcija tarp raudos ir mūsų neįvyksta. Nulis. Ji išeina ir išsineša raudą, vėl sugrąžindama mums tylą. Trys mūsų lėkštės, pilnos košės, ir trys mūsų veidai, visai nenudelbti žemyn žvilgsniai, kaip galbūt turėtų būti. Tarp mūsų – Bermudų trikampis, kuriame dingsta skriejantys jausmai. Mes nepakitome. Kaip ir košė nepakito, nesureagavo, nė vienas jos grūdelis nuo to nepakito. Sutartinis dėmesio nebuvimas. Sakytumei, beširdžiai. Tačiau tai tik stiprus, nenutrūkstamas ryšys, linija, jungianti mus į visa pražudantį trikampį.

Vidurdienio saulė šalta. Ji skverbiasi pro nedidelį bažnyčios langelį ir apšviečia neįprastai rausvą sieną. Ji stovi antroje eilėje. Spoksau į ją, bet ji turbūt nejaučia to, net neatrodo, kad ji būtų čia. Tik garai iš burnos liudija, kad ji šiuo metu egzistuoja. Galėtų jis ją apkabinti. Bet matau, leidžia jai pabūti vienai. Kunigo balsas skrodžia tylą. Šįkart, rodos, visi klausosi, ne tik girdi. Balsas sklinda po visą bažnyčią, visą keistai rausvą bažnyčią, paliesdamas didžiulius paveikslus, aukštas baltas arkas. Tik klausykla ne tokia išvaizdi, nuvargusi nuo nuodėmių, nuo nuoširdaus, o kartais priverstinio klūpojimo. Dabar pastebiu, kaip įžūliai čia atrodo mano ryškiai rožinės pirštinės. Ryškesnės už rausvas sienas. Magenta. Taip vadinasi ta spalva. Kai reikia atsiklaupti, greitai pakišu jas po keliais, atseit dėl to, kad nesušalčiau.

Ilga eilė nusidriekia po šaldančia saule. Žvarbaus vėjo paliestos, linguoja, virpčioja baltos gėlės. Bet šalčio nejaučia nė vienas, nes dabar skųstis kažkuo būtų nesuprantama. Tik vienas mažius atrodo toks laimingas ir patenkintas. Kažkas tuoj pat jį pagauna ir sudrausmina, kad nebūtų daugiau neliūdnas ir nerimtas. Būtų keista sakyti, kad mes laukėme jų išeinant. Tačiau kito žodžio nėra, tik jis kažkodėl reiškia nekantravimą, teigiamą laukimą. Visus labiau nei žvarbus vėjas ar šaldanti saulė sustingdė gili rauda. Tokia tikra kaip niekas kitas ir taip giliai įsirėžianti į kiekvieno protą, kad tuo momentu nuoseklios mintys tarsi pamušti biliardo kamuoliukai pažyra į visus kampus. ,,Trikampis, trikampis“, ‒ kartoju sau. Spoksau į išgriuvusius laiptus ir mintyse staiga pasirodo įvairios formulės, skaičiavimai, faktai, bandantys užgožti išgirstos raudos analizę. Jis stovi šalia manęs, lygiai taip pat spoksodamas. Nusikeikia. Suvokiu, kad tuose trijuose žodžiuose tilpo begalinis gailestis, skausmas ir viltis, kad tai – blogiausio pabaiga. Nieko neatsakau, nes į tuos žodžius paprastai niekas nieko ir neatsako. O ir šiaip, jie nebuvo kažkam skirti. Visiems paskaudo rankas laikant sunkius vainikus ir gėles. Tačiau skausmo, kaip ir šalčio, jie nenorėjo pajusti.

Šalta saulė grimzta žemyn. Atrodo, kad nenusileis, o tiesiog įstrigs lede ir kybos taip visą laiką. Ji bando uždegti žvakę, tačiau vėjas užpučia ją. Ir vėl bando, tačiau liepsnelė užgęsta. Taip gal dešimtį sykių, tačiau niekas nieko nesako. Turbūt tas degiojimo procesas ją ramina. Ji klūpo, o jie stovi. Ilga žmonių tvora aplinkui ją, nepraleidžianti lauk jokių jausmų, viską laikanti tame rate. Dabar ji graži. Galėtų kas nors jai tą pasakyti, gal vėliau. Visi širdyse tikisi, kad dabar ateis ramybė, tyla. Ar tyla yra ramybė?..

Ledinės saulės, kuri juos lydėjo visą dieną, beveik nematyti. O violetinis dangus kažkodėl įtikinamai ramina.

Transformacijos. R. Šileikos nuotrauka
Transformacijos. R. Šileikos nuotrauka

NEBŪTOJO KARTINIO LAIKO DIENA

 Ji stipriai mina dviračio pedalus smėlėta kelio įkalne. Važiuojant žemyn dviratį sumėto, todėl vos išlaiko pusiausvyrą. Dabar pats vidurdienis, kai atrodo, jog diena trumpam sustojo atsikvėpti. Nerimo jausmas, atsirandantis kažkur pilve, šiek tiek stabdo ją. Vakarais ten važiuoti atrodė saugu ir įprasta. O dabar – vidurdienis. Dar negali mąstyti, nes dar niekas nebaigta.

Tas apleistas pakilimo takas, apsuptas laukų, buvo jos vieta. Bent jai taip atrodė. Čia pasilikdavo viena su savo mintimis, nors tą patį galėjo padaryti bet kur: namie, prie namo, automobilyje, mieste. Tačiau vis dėlto kvailai tikėjo, kad tai – ypatinga vieta. Tiesa, ant apleistojo pakilimo tako dažnai rinkdavosi skustagalviai ar būsimi greitkelių ,,ereliai“, norėdami pasvilinti padangas. Ir apsilankymus pažymėdavo savaip ‒ penkių metrų spindulio saulėgrąžų lukštų ratais. Šalia tako dar buvo apleistas sandėlis be stogo. Jo viduje jau seniai augo dilgėlių miškai, dūlėjo maišai, kurie dvokė nenusakomais kvapais. O aplinkui – žali laukai, sukuriantys netikrą saugumo jausmą, tačiau vargu, ar išlaikantys nugirstas paslaptis.

Ji paspyrė vieną seną padangą ir stebėjo, kaip ji rieda nelygiu paviršiumi, paskui dusliai nuvirsta. Vėjas šiaušė plaukus ir ji nuolat bruko juos už ausų. Kai važiavo per mišką, nebuvo jokio vėjo, o čia jis labai įžūlus. Atsisėdo ant paspirtos padangos. Taip išbuvo gal  penkias,  gal dešimt, dvidešimt minučių. Nuo kaitrios saulės jau raudo oda. Ji vis apsižvalgydavo, ar niekas neatvažiuoja. Jei pamatytų tolumoje mašiną, spruktų lyg pabaidytas kiškis. Tik traktoriai negąsdina, ypač tie,  modernieji žali John Deere. Jie tarsi susilieję su gamta, jau neatskiriama pievų detalė. Dar stebėjo nuo karščio mirguliuojantį orą virš tako. Vieną minutę visa tai atrodė lyg Arizonos 66-asis greitkelis, kurį buvo mačiusi paveikslėlyje. Ta greitai lekiančio raudono Mustango iliuzija iškilo mintyse, ir ji beveik galėjo jausti nesibaigiantį kelią ir raminantį greitį.

Atsitokėjusi atsistojo ir patraukė įkaitusiu taku sandėlio link. Užsiropštė ant apgriuvusios sienos, gal kokių trijų metrų aukščio, ir drebančiomis kojomis atsistojo. Iš čia atsivėrė tolimasis pasaulis, kuris tikriausiai jos laukė. Tačiau pažiūrėjus žemyn, per kūną kaipmat perėjo nemalonus jausmas. Ji bijojo, nes sąmonė įkyriai kūrė baisiausius scenarijus. Vienas žingsnis, kitas, paskui dar… Pajutusi, kad pamažu trypia baimę, perėjo visą sieną. Tirtančiomis kojomis, tačiau laisva ji atsisėdo ant sienos krašto. Aplinkui tvyrojo ramybė, kuri pamažu nusileido ir į jos širdį. Paukščių giesmė, traktorių burzgimas, lapų bei polietileninių maišų šiurenimas ‒ visa tai nereikalavo jokio atsakymo. Neklausė jos, kodėl ji čia, kodėl viena. Todėl ir ramu. Jai nereikėjo pačiai sau aiškinti, nes pasiaiškinimas buvo paprastas: aplinkui nebuvo nė vieno žmogaus. Minioje viskas sudėtingiau. Tada ji – tarsi atskiras vienetas, jokiais ryšiais nesurištas su aplinkiniais. Tada ji puola į paniką, nors kietai sučiauptos lūpos apgaulingai rodo stiprybę. Tada ją varsto keistais žvilgsniais, dažniausiai slepiančiais piktdžiugą, kad ji viena. Keista baimė, sukaustanti kūną ir neleidžianti nukreipti žvilgsnio į šoną. Visada žiūrėti tiesiai. Tą ji buvo įsikalusi į galvą, kad akys netyčia neužkliūtų už pagiežingų žvilgsnių. Ir tik ištrūkusi į tuščią erdvę, ji gali teisinti savo vienatvę nieko aplinkui nebuvimu.

Visai netoliese pro kantriai stovinčias karves pravažiuoja burzgiantis traktorius. Vyksta į fermas raudonais stogais, kuriose kriuksi laimingai purvinos kiaulės, žviegiančios visai ne dėl piktumo, kaip dažnai atrodo. Po kojomis tyliai šiurena maišeliai. Ji pakelia akis į nelygų buvusio aerodromo tako paviršių. Palei jį jau užaugusios aukštos žolės. Žalios samanos veržiasi į asfaltą. Kiekvienais metais vis labiau, tai lyg kokia nepagydoma liga. Kada nors viskas čia užžels. ,,Dar ne, dar tegul palaukia…‘‘ – sako ji mintyse. Pakilimo ar nusileidimo šitas takas? Kaip panorėsi, tokiu jis ir taps. Bet vis dėlto mintyse ji regėjo aerodromo taku netvirtai kylantį mažą kukurūzniką su signalinėmis lemputėmis ant sparnų.

24-osios dangus.
24-osios dangus.

DELTA

‒ Kiek valandų?

‒ 130.

‒ Ne, ne, pažiūrėk į laikrodį, ne į spidometrą.

Matau jo ranką, nervingai įsikibusią į dureles. Staigus posūkis. Viskas gerai. Jis pasimuisto nejaukiai žvelgdamas į aukštas pakelės egles. Dirsteliu į jį įkyriu bijai? Tačiau jis tik šypteli ir vėl atidžiai akimis seka nuolat iš gilios tamsos kraupiai išnyrančius medžius.

‒ Ajajai, ‒ atsidūstu su maloniu nuovargiu. Trumpos monotoniškos linijos, dalijančios kelią į dvi dalis, skrieja taip pat neįtikėtinai, kaip ilgauodegės kometos kažkur už šimto šviesmečių.

s. Kelio pokytis. Su kiekvienu kilometru mes tolstame. Nuo namų ir vienas nuo kito. Tu nenori tolti, nori likti vietoje, savo atskaitos taške, tačiau šįkart vairas mano pusėje. Kaip keista, kartu ir graudžiai džiugu, kad kai kurie iš mūsų gimsta turėdami paukščio sielą, kaip rašė H. Hesė savo ,,Paskutinėje Klingzoro vasaroje“. Didėjantis kilometrų skaičius – aukščiausia ekstazė. Dingsiu iš čia. Į tuos žodžius suverčiame savo beviltiškai neiškopiamą purvą, aklai pasikliaudami savo pervertinta sparnų galia. Matome tuos ilgai mintyse brandintus tolius. Ir kaip po galais nesmagu leisti kažkam prisirišti, kai tą pačią akimirką neaiškiai svajodamas konstatuoji tragiškai neišvengiamą draugystės baigtį. ,,Paleisk, ‒ tada sakai, ‒ netrukdyk man tolti. Ačiū, iki.“

            ∆v. Greičio pokytis. ,,Kai apsukos pasiekia penkis tūkstančius per minutę, tada laikas perjungti pavarą“, – juokiuosi. Variklis dirba sklandžiai. Penktoji – ramybės pavara. Tiesus kelias ir vis greičiau pralekia vaizdai. Vis greičiau ir greičiau. Staiga nutirpsta kojos, kai išgirstu keistą, didelio dažnio stuksėjimą. Jau rengiuosi sustoti pakelėje, persmelkta negeros nuojautos. Bet paskui suvokiu – čia paklaikusiai plaka jo išdavikiška  triušio širdelė. Draugiškai patariu  nebijoti, tačiau jis puikiai suvokia, kad tas greičio pokytis lygus jo trapios egzistencijos lygties nuliui. Tačiau jis nieko neištaria. Nemėgina sustabdyti tų pašėlusių šimtas dvidešimt penkių eržilų. Jis patiki savo likimą man ir apsunksta mano sąmonė. Pakvaišusi ugnis mano venose nusmelkia rankas iki pat pirštų galiukų. Ir kaip toji širdis nesprogsta nuo šitokių apsukų, nuo ugnies, deginančios nekantraujantį kūną. Štai šią sekundę, rodos, dirba širdis ir variklis kartu, tarsi šitą fenomeną dar prieš milijardus metų būtų sukūrusi ir paslapčia laikiusi Gamta. Gal tai tik viena detalė, dedama į tūkstantinę pojūčių mozaiką. Dėl to, kad apskritai gyvenimas yra  painiava. Žinau tą ribą, kada greičio pokytis sukelia nebylų širdies prašymą. Aš girdžiu jį, pasistengiu suvokti ir nusileidžiu. Delta su minuso ženklu. Jam ramu.

∆t. Laiko pokytis. Kiek trunka jo baimė? Mažai. Tos keliolika sekundžių greitai pranyks… Tačiau numanau, kad tai skaudžios sekundės. Laiką, rodos, pernelyg paprastai suvokiau. Kiekviena sekundė tarsi mažas flešiukas įrašo akimirką. Ir toji sukaupta baimė galų gale transformuosis į neapykantą man ir tada jau aš prakeiksiu tas keliolika sekundžių. Užtat tyla truko gerą pusvalandį. O jam lieka tik pasirinkti, dėl ko aš tylėjau. Svajojau, nekenčiau, liūdėjau, mąsčiau, skaičiavau, samprotavau, kūriau, įsivaizdavau, smerkiau ar gailėjausi. Jis pažvelgia į mane nepatenkintu klausiamu žvilgsniu. Nesusilaikiusi prašneku: ,,Kosminė tyla trunka amžinai. Tad kas čia tokio, kad patylėjau trisdešimt minučių. Beje, jos skirtos tau.“

Fizika apskaičiuoja pokyčius. Tūkstančiai teigiamų ir neigiamų deltų. Tūkstančiai pasikeitimų nuo vieno atskaitos taško iki kito. O kaip su manimi? Srūvančios mintys netelpa į tą sumautą deltos trikampėlį. Bet jei būtinai reikia, tada mano ∆=0.

Eskizas. R. Šileikos nuotrauka
Eskizas. R. Šileikos nuotrauka

Eilėraščiai – tai būdas susipažinti

Eglė Baranauskaitė
Eglė Baranauskaitė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Esu Eglė Baranauskaitė, man 25 metai. Gyvenu Palangoje.     Pradėjau kurti devintoje klasėje, kai man buvo 17 metų. Pirmą eilėraštį  skyriau rudeniui. Rašau apie tai, ką išgyvenu, kas mane stipriai sukrečia. Eilėraštį turiu subrandinti kaip vyną, todėl jis gali negimti ir iki pusės metų.     Mama ir užimtumo centro darbuotojai padeda užrašyti eilėraščius. Pati negaliu rašyti ranka (dėl cerebrinio paralyžiaus), rašau tik kompiuteriu su specialia pele. Man yra sunku vienu metu dėlioti mintis ir rašyti, todėl kreipiuosi pagalbos į kitus. Kreipiuosi į tuos  darbuotojus, kurie supranta mano kalbą. O kai jaudinuosi, jaudulys dar labiau užspaudžia artikuliaciją.     Man yra svarbu, kad mane išgirstų, kad mano eilėraščiai nedulkėtų kampe. Kūryba  bandau atkreipti į save dėmesį: kad aš esu, esu vertinga ir kažką galiu padaryti visuomenės labui. Kai pradėjau kurti, turėjau įrodinėti, kad tai mano, o ne mamos mintys.  Taigi eilėraščiai – tai būdas susipažinti su manimi, pažinti mane.

Eglė Baranauskaitė, Palanga

RUDUO

Žemė pradeda savo šokį

Su Dievo kūriniais,

O vaisių davėjai stovi nusiminę.

Jų ašaros – lietaus lašai.

.

ŽIEMA

Žemė užsidengė žiemos šilku,

Šaltos žvaigždės pradėjo savo vaidinimą,

Šerkšnas paglostė medžius.

Jūrą, bet ne jausmus surakino ledas.    

 

PAVASARIS

Šiltas pavasario lietus groja dainą,

Rasos lašai užkloja žolę,

Pumpurais rengiasi medžiai.

Vėjas niūniuoja meilės melodiją.

 

Vandens gyvenimas I
Vandens gyvenimas I

MUZIKA

 Muzika – jūros gelmė.

Bangos – tai žmogaus mintys.

Dangus – kaip aukštas mėlynas tiltas,

Po kuriuo teka natų upelis.

 

MEILĖ

 Meilė – širdies muzika

Išsiveržia kaip ugnikalnis.

Ir pradeda spurdėti, daužytis širdis,

O kūnas skrajoja žvaigždynais

Ant erelio sparnų.

 

Vandens gyvenimas II
Vandens gyvenimas II

NAKTIS

Daungus užsidengė paslapties šydu.

Ateina burtininkai…

Gyvenimas – nakties stebuklų miestas.

Smuikas man griežia serenadą,

O mėnulis su žvaigždėmis šoka meilės šokį.

PAVEIKSLAS

 Paveikslo paslaptis

Kaip laisvo paukščio balsas.

Ugniniai lašai, prisilietę prie lapo, atsiveria.

Kalbasi spalvos.

Atskrenda Dievo šviesa.                                                                     

                                                           

MANO DIENA

Jaučiuosi kaip žvaigždė tamsioj nakty,

Tik kūnas uždarytas

Auksiniame narve.

Noriu pabėgti į šaltą rūką.

Širdis dainuoja meilės ir laiko dainą.

 

NEBYLI  KALBA

Kužda delne pojūčiai,

Kūnas bando pasakyti žodį

Be garso.

Pirštai lyg aktoriai

Išreiškia visas mintis.

Tylos skraistė pakyla.

 

MEDINIS ŽMOGELIUKAS

Nespalvotas medinis žmogeliukas

Sėdi ir mąsto,

Kaip pasveikt nuo pagiežos.

Sutryptas purve,

Jis suranda savy baltą šukę

Ir bando žingsniuoti

Mažom pėdom link tikslo ‒

Tobulo pasaulio.

TROŠKIMAI

Jis keliauja per dykumą,

O po kojom

Girgžda smėlis.

Užsimerkęs įsivazduoja

Debesų paletę.

Keliautojas pamato

Nubalusį akmenį,

Ant kurio išraižyti

Vėjo sparnai.

Iš tos laimės

Sekundės sustoja.

 

GUBOJA

Guboja liūliuoja

Nakties apsuptyje.

Didingesnė už jūrą

Ir biri kaip žmogaus kūnas.

Jos minčių nespaudžia

Mediniai rėmai.

Vandens gyvenimas III
Vandens gyvenimas III

Nuotraukos Arūno Eduardo Paslaičio.

 

Nepaprastos bato kelionės

Lukas Arlauskas. Nuotrauka iš asmeninio archyvo
Lukas Arlauskas. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Aš, Lukas Arlauskas, gimiau Šilutėje 1999 06 06. Čia ir gyvenu. Kai tik pravėriau Žibų pradinės mokyklos duris, mano kelias vesdavo tiesiai į biblioteką. Labai mėgau skaityti knygas. Iš pradžių skaičiau pasakas, vėliau – nuotykines, fantastines. Dabar skaitau įvairaus žanro kūrinius. Man skaitymas padeda sukaupti kūrybines mintis. Jau pradinėje mokykloje pradėjau kurti trumpas pasakas, įvairius pasakojimus. Kai pradėjau mokytis Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, mokytoja Dalia Agintienė dar penktoje klasėje paskatino mane kurti. Parašiau dvi pasakas: ,,Klevo pasaka“ ir ,,Nepaprastos bato kelionės“. Vėliau sukūriau nuotykių apysaką „Nepaprasti draugų nuotykiai“ ir 45-jame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse laimėjau trečią vietą. Aštuntoje klasėje parašiau fantastinę apysaką ,,Pabaisų  klyksmas“ ir Maironio lietuvių literatūros muziejuje respublikiniame moksleivių kūrybos konkurse buvau apdovanotas laureato diplomu. Bandau įvairius žanrus. Mokyklos nelankau, mokausi namuose, dėl cerebrinio paralyžiaus nerašau ranka, reikalingas kompiuteris, bet vaikštau, galiu lankytis bibliotekose, todėl lieka daugiau laiko skaitymui ir kūrybai.

Nuo šių metų rugsėjo mokausi Šilutės Vydūno gimnazijos pirmoje klasėje.

Siunčiu svetainei www.menobangos.lt pasaką ,,Nepaprastos bato kelionės“, kuri nėra publikuota, skelbta tik mokyklos ribose.

NEPAPRASTOS BATO KELIONĖS

Batsiuvys

Šalia nedidelio miestelio, vadinamo Helburgu, stovėjo menka trobelytė. Vakarais joje šviesdavo žiburėlis. Ten gyveno jaunas batsiuvys Bobas, jo žmona Trepsė, kuri trypdavo kojomis aslą, vos tik kas nepasisekdavo, tad jos vardas atitiko jos gyvenimo būdą. Jiedu augino dukrą Selę ir sūnų Arną. Batsiuvys pelnydavosi duonos vien tik iš batų taisymo.

Buvo nepriteklius. Vieną dieną batsiuvys įsigijo naują odai siūti mašiną. Nuo tada batsiuvys Bobas ėmėsi siūti naujus batus. Kokių batų jo trobelėje rasdavai: su užtrauktukais, su raišteliais, užsegamų, mediniais padais, odinių ir kitokių, o batsiuvys kaip užsiėmęs, taip užsiėmęs. Dalį pinigų jis išleisdavo savo būtiniems įrankiams: siūlams, odai, tad dažnai būdavo alkanas ir sušalęs. Miesto gyventojai gerai pažinojo batsiuvį ir jiems patiko Bobo siuvami batai. Kasdien jis gaudavo daug užsakymų iš miesto gyventojų. Vieni norėdavo naujų batų, kiti norėdavo, kad batsiuvys juos sutaisytų. Dėl užsakymų gyventojai braudavosi vieni pro kitus. Kai kurie netgi susimušdavo dėl vietos eilėje. Mat batsiuvys pasiūdavo gerus batus, o priėmimo dieną griežtai nustatė trečiadienį.

Bet vieną lemtingą dieną atėjo miesto meras, nešinas kiauru batu, ir tarė:

‒ Jeigu sugebėsi per savaitę sutaisyti šį batą, ‒ parodė meras į savo kiaurą batą, ‒ dosniai atsilyginsiu. Po savaitės susirinkimas, tad nenoriu būti kiauru batu.

Batsiuvys  ‑  pažvelgė į batą ir atsakė:

‒ Gal ir būtų įmanoma sutaisyti.

Tada paėmė batą iš mero ir jį atidžiai apžiūrėjo. Galiausiai tarė:

‒ Ateikit, tarkim, šeštadienį.

‒ Puiku, ‒ tarė meras ir apsisukęs išėjo.

O batsiuvys griebėsi darbo. Dirbo visą dieną ir naktį. Net pats nustebo, kad priešaušriu batas buvo sutaisytas. „Na, truputį nusnūsiu, o paskui nunešiu batą merui“, – pamanė. Po kelių valandų, kai jau buvo išaušę, batsiuvys atsikėlė, pasiėmė batą ir iškeliavo pas merą.

Miestelis buvo gražus. Pavasaris tik įpusėjęs, bet gatvės jau skambėjo nuo paukščių balsų. Tačiau čia buvo ir klastingų paukščių. Eisi kur nors neapdairiai, o varna grybšt kepurę ‒ ir nebeturi jos ant galvos. Miestelio vidury stovėjo nedidukas fontanėlis, kuris taip pat puošė miestą.

Štai keletas draugų eidami šnekėjosi apie garsųjį batsiuvį:

‒ Remigijau, va, kokius man gerus batus pasiuvo. Jeigu tavieji suplyšo, eik pas Bobą. Jis yra geriausias batsiuvys, kokį man teko matyti. Bet eik pas jį tik trečiadieniais, nes jis kitą dieną neįsileis.

‒ Nejaugi? – nustebo Remigijus. ‒ Klausyk, Rimantai, o gal jis ir naujus batus siuva?

‒ Aišku, ir man buvo pasiuvęs, va kokius, ‒ Rimantas pakėlė koją, ‒ pasiuvo juos prieš keletą metų ir šie batai dar net nemano prakiurti.

‒ Oi, bėgu namo, ‒ žvilgtelėjęs į laikrodį, pasakė Remigijus, ‒ turiu pabaigti išdirbti jaučio odą.

‒ Remigijau, ar galėsi man parduoti odos? Mat aš esu knygrišys.

Bet Remigijus neišgirdo, nes buvo toli, susitiko Bobą, pasilabino ir nubėgo, o Bobas nuėjo pas merą.

Mero namas buvo aukštas. Bobas pasibeldė į duris. Jas atidarė mero žmona.

‒ Laba diena. Atnešiau merui batą. Pasakiau jam ateiti šeštadienį, bet pabaigiau gerokai anksčiau.

‒ Aš nežinojau, kad jūs atnešate batus į namus.

‒ Tik tuomet, kai pabaigiu anksčiau nei pasakau.

‒ Užeikite trumpam.

‒ Aš turiu skubėti į savo dirbtuvę.

‒ Na, tada paimkite šį vokelį, bet neatplėškite tol, kol nepareisite į savo namus.

Bobas padėkojo ir nuskubėjo namo, nes jo ten laukė dar daug darbų.

Parėjęs pasikvietė Trepsę ir jiedu kartu atplėšė voką. Ten buvo gausu pinigų. „Po paraliais, – pamanė Bobas, ‒ čia tiek pinigų, kad mums užteks jų iki kitų metų, jei taupysime, tai gal ir ilgiau. Suremontuosiu namą, tada kelias savaites atsotogausiu…“

Bobą iš svajų pažadino Trepsės balsas.

‒ Tai dosniai mus apdovanojo, ‒ džiūgavo ji.

‒ Palauk. Aš manau, kad reikėtų merui pasiūti dar vienus batus už jo gerumą. Meras dažnai susitinka su visuomene ir jo batai visuomet turi blizgėti, – pareiškė Bobas.

‒ Tu teisingai sakai.

Bobas griebėsi darbo. Jam padėjo Trepsė. Palaukit, o kaip Trepsė galėjo jam padėti? Ogi ji paduodavo reikalingus daiktus. Po kiek laiko batai buvo baigti. Jie buvo gražūs, su raišteliais, rudi, blizgantys.

Kitą dieną Bobas su Trepse nuėjo pas merą, padėkojo už pinigus ir padovanojo merui naujus batus.

 

Kodėl mokyklose tampoma už ausų?

 

Bobo vaikai Arnas ir Selė ėjo į miestelio pagrindinio ugdymo mokyklą. Batsiuvys savo vaikus taip mylėjo, jog mokslo metų pradžioje pasiuvo jiems naujus batus. Selės batai buvo be auliukų, su raišteliais, juodi. Mergaitė buvo penktokė, tad Bobas ant bato viršutinės dalies išraitė didelį 5. Arnas buvo šeštokas. Jo batai buvo be auliukų, žemi.

O dabar, po nuobodžių apmąstymų apie batus, paklausykite linksmos istorijos.

Vieną dieną, gal trečiadienį, per muzikos pamoką, Arnas staiga išsitraukė knygą „Jodinėjimo vadovas“ ir, radęs kažkokią dainelę, uždainavo. Nesijuokite ‒ taip tikrai buvo. Mokytojas su mokiniais tuo metu grojo dūdelėmis, bet išgirdo ir tyliai priėjęs timptelėjo Arnui už ausies ir subaubė:

‒ Kur esi? Manai, laukuose?

‒ A? Atsiprašau… – sumurmėjo Arnas.

Tada Arno batas pasirodė stebuklingas ‒ mokytojui įspyrė taip, kad tas net sustaugė, greičiau iš pykčio negu iš skausmo. Arno laimei, nuskambėjo skambutis ir vaikai išgarmėjo į kiemą. Arnas per tą pertrauką apžiūrėjo savo batą ir nejučia paklausė

‒ Kodėl tu jam įspyrei?

‒ O kam jis tau tampė už ausies? – klausimu į klausimą atsakė batas.

‒ Tu kalbi? – net išsižiojo Arnas. ‒ Reikės pasakyti tėvui, juk jis tave sukūrė.

‒ Gali sakyti, bet tik neleptelk, kad įspyriau į koją mokytojui, ‒ perspėjo Arno batas.

‒ O koks tavo vardas? – pasidomėjo Arnas.

‒ Na, savo vardo nežinau, bet tikiu, kad tuoj jį sužinosiu, ‒ šyptelėjo batas, ‒ o dabar aukis mane ant kojos ir maunam namo, kol tavo mokytojas nepradėjo vytis.

Taip taip, į kiemą išbildėjo mokytojas. Žandai išsipūtę, veidas paraudonavęs kaip pomidoro, perkreiptas iš pykčio.

‒ Na, palauk, Arnai, ‒ bumbėjo sau po nosimi artėdamas, ‒ dabar tau klius.

‒ BĖGAM! – riktelėjo Arnas batui, kuris tuoj pat atsidūrė ant berniuko kojos.

‒ Ak, tu dar nori bėgti?! – šūktelėjo mokytojas ir pradėjo vytis.

Helburgo gatvelės buvo siauros, bet visai tinkamos bėgti.

Štai Trūkumų gatvė, kuri pasižymėjo įtrūkusiais šaligatviais, nepakenčiamais gyventojais ir kitokiais trūkumais.

Mokytojas nebuvo toks greitas kaip Arnas. Skirtingai nei berniukas, jis kliuvinėjo, buvo baisiai nerangus, o kartais ir gatvės žmonės aprėkdavo, kam vejasi berniuką.

‒ Pusproti, eik geriau ir geresnį darbą susirask.

Staiga mokytojas suklupo ir gerokai pavargo, traukdamas koją iš skylės.

O Arnas skuodė kaip kiškis. Jis artėjo prie kryžkelės. Vienas šaligatvis vedė į Arno namus. Kitas taip pat, tik aplinkiniais keliais, o trečias vedė į Knygrišių gatvę.

‒ Suk į namų pusę, ‒ Arnas išgirdo bato balsą.

Namai buvo netoli. Vos tik užvėrė namų duris, jį pasitiko tėvas Bobas.

‒ Kodėl toks pavargęs?

‒ Vėliau. Noriu pristatyti tau mūsų naują šeimos narį.

‒ Ir kas tai būtų? – pasidomėjo batsiuvys.

‒ Mano batas.

‒ Labas, ‒ riktelėjo batas ant Arno kojos, ‒ visų pirma noriu sužinoti savo vardą.

‒ Trepse, ‒ pašaukė Bobas, ‒ ateik čionai ir atsinešk vardų sąrašą.

Trepsė atsinešė knygą ir batui suteikė vardą Batytis. Tada batas paklausė Bobo:

‒ Kodėl mokykloje tampoma už ausų?

‒ Ogi todėl, kad vaikai neklauso mokytojų.

‒ O ar labai skauda?

‒ Truputį taip.

Tai pasakęs Bobas liepė Trepsei virti pietus, o pats nuėjo darbuotis.

Pirmoji Batyčio kelionė

Po pietų Arnas paruošė namų darbus ir, apsiavęs batą Batytį, išbėgo į lauką papliurpti su draugais, pažaisti futbolą ir taip toliau. Batytis pirmą kartą ėjo į aikštę.

‒ Ar jie manęs nenuskriaus? ‒ nerimavo Batytis.

‒ Neeee, jie nenuskriaus mano įbrolio, ‒ nutęsė Arnas.

‒ Ką tu veiki toje aikštėje? – susidomėjo Batytis.

‒ Naaaaa… nemoku paaiškinti, ‒ pasakė Arnas, ‒ pamatysi.

Aikštė buvo didelė, plati. Joje laisvai galėjai bėgioti, žaisti futbolą, krepšinį. Aikštėje laukė keli draugai.

‒ Kur tiek ilgai buvai? – paklausė vienas.

‒ Namų darbus ruošiau, ‒ nė nemirktelėjęs atsakė Arnas.

‒ Matyt, daug uždavė, ‒ pasakė kitas.

‒ Negailestingai daug, ‒ atsakė Arnas.

‒ Na, ar mes čia pliurpti atėjom? – paklausė trečias, ‒ čiumpam kamuolį ir žaidžiam.

‒ Gerai, ‒ pritarė kiti.

Tada jie paėmė kamuolį ir pradėjo žaisti futbolą. Daugiausia įvarčių vis įmušdavo Arnas. Draugai nesuprato, kodėl. Pats Arnas tai suprato ir šypsojosi, bet neišsidavė, kad turi stebuklingą batą.

Artėjo vakaras, tad Arnas turėjo skubėti namo. Atsisveikinęs kikendamas parėjo namo. Pavalgė vakarienę ir, pažiūrėjęs mėgstamą serialą, su Batyčiu nuėjo miegoti.

Kitą dieną atsitiko štai kas.

Per geografijos pamoką mokytoja paklausė, kur auga palmės.

‒ Nežinau, ‒ atsakė Arnas.

‒ Ką reiškia „nežinau“? Juk mokėmės praeitą pamoką. Ar ne, mokiniai?

‒ Taip, ‒ visi tarė.

‒ Sakyk, kad palmės auga egzotiškuose kraštuose, ‒ sufleravo Batytis.

‒ KAS TEN VISKĄ PASAKINĖJA? – riktelėjo įpykusi mokytoja, ‒ KAŽKAS PO STALU?

‒ O jūs pasilenkit ir pamatysit, ‒ pasakė Arnas, ‒ kai kas ant mano bato.

Mokytoja pasilenkė, o Batytis tik krimst į nosį. Staiga Batytis pradėjo didėti ir, padidėjęs iki reikiamo dydžio, išskrido pro langą kartu su Arnu.

Oras pasitaikė puikus. Arnas paklausė:

‒ Kur tu mane neši?

‒ Ten, kur palmės auga.

‒ Taip toli?

‒ Man visai netoli, ‒ atšovė Batytis.

‒ Į Afriką tau netoli?

‒ Ne.

‒ Tad skrendam. Gal suspėsim iki pietų.

Taip kalbėdamiesi jie nuskrido į Afriką.

‒ O kaip mums sužinoti, kur esame? – paklausė Batytis.

‒ Mes nusipirksime žemėlapį. Jei kalbėsime angliškai, jie mus supras, ‒ pasakė Arnas.

Kaip tarė, taip ir padarė.

Po kelių minučių Arnas sugrįžo nešinas žemėlapiu ir pasakė:

‒ Jei galime kliautis šiuo žemėlapiu, tai mes esame Egipte.

‒ Tai einam apžiūrėti garsiųjų piramidžių, o palmes pamatysim vėliau. Bet mes neturim daug laiko, tad turim paskubėti, ‒ pasakė Batytis.

Arnas neatsakė ir nužygiavo prie piramidžių.

Piramidės iš toli atrodė labai mažos, bet priartėjus ‒ kaip dangoraižiai.

‒ Čia Gizos piramidės, o toji didžiausioji yra Cheopso piramidė, ‒ pasakė Arnas.

‒ O kas jas pastatė? – susidomėjo Batytis.

‒ Jas pastatė egiptiečių vergai. Tai buvo labai senais laikais. Piramidės buvo statomos faraonams. Tada nebuvo tokių įmantrių įrankių, kokius turim dabar. Piramides sudaro didžiuliai akmenys, kurie sveria ne mažiau kaip 500 kilogramų. Juos vergai turėjo užvilkti į viršų, nubėgti žemyn ir vilkti kitus akmenis. Vieną akmenį vilko ne du ir ne trys vergai, o kokie du tuzinai. Darbą prižiūrėdavo prižiūrėtojas, nuo kurio vergai gaudavo „beržinės košės“, jeigu blogai dirbdavo.

‒ Oho, ‒ nustebo Batytis, ‒ aš norėčiau pakilti virš piramidžių, bet nėra laiko, skubėkime prie palmių.

Arnas įsilipo į batą ir jie pakilo.

Batytis sustojo prie pirmos palmės. Bananai buvo sunokę, tad Arnas norėjo paimti vieną kitą kekę.

‒ Norėčiau bananų, bet bijau aukščio, ‒ tarė Arnas.

‒ Niekis, aš tave pakelsiu, ‒ pasiūlė Batytis.

Batytis pakilo ir Arnas nuskynė dvi didžiules kekes. Kekėse buvo po aštuonis didelius bananus.

‒ O dabar – namo, ‒ Arnas džiaugėsi, kad parskris su lauktuvėmis.

Batytis pritardamas pakilo ir jie nuskrido į namų pusę.

Kai parskrido, buvo gana vėlu, tad Bobas paklausė:

‒ Kur tu buvai?

Arnas ėmė ir papasakojo visą istoriją.

‒ O jums visiems paėmiau lauktuvių, ‒ baigęs pasakojimą tarė Arnas ir iš kuprinės ištraukė bananų kekes.

‒ Oho, ‒ tarstelėjo Bobas, ‒ nemokami dideli bananai. Už tokius parduotuvėje reikėtų mokėti kokius dvidešimt litų, nes jie baisiai sunkūs, turbūt abi kekės kartu sveria penkis kilogramus. Na, gerai, ‒ atsiduso jis, ‒ einam vakarienės.

‒ O kas vakarienei? – paklausė Arnas.

‒ Kiaušinienė, ‒ atsakė Trepsė.

Visi buvo laimingi ir patenkinti Arno žygiu į Afriką, o kaip žinia, kai esi laimingas, ir maistas yra skanus.

Kelionė į Helburgo miškelį

Baigėsi mokslo metai. Atėjo vasara. Bobas nusprendė pailsėti. Tad jis sugalvojo su Trepse, Arnu, Sele ir Batyčiu iškeliauti į Helburgo mišką. Jį visai neseniai norėjo sunaikinti, bet kažkas įrodė, jog tai – brangus žemės lopinėlis.

Taigi Bobas pasakė:

‒ Mes iškeliaujam prie miško trejetui dienų.

‒ Pala pala, juk tu tik juokauji? – nustebo Trepsė.

‒ Oi ne, aš kalbu rimtai, ‒ pasakė Bobas, ‒ ech, jau seniai beatostogavau. Vaikai, jau rytoj iškeliaujam į mišką..

‒ Valio! – riktelėjo Arnas, Selė ir Batytis.

‒ Pasiimkit meškeres, porą dubenių, sulčiaspaudę ir… porą puodų, ‒ kiek pagalvojęs pasakė Bobas, ‒ tris dienas valgysim tik žuvį, vaisius, uogas ir gersim arba vandenį iš tyro šaltinio arba spausim iš vaisių ir uogų sultis. Gyvūnų nemedžiosim. Taip pat reikėtų pasiimti dvi palapines. Vienoje miegos Batytis, Arnas ir Selė, o kitoje – aš su Trepse.

Visi tik pakratė galvas ir nuskubėjo ruoštis būsimai kelionei. Greitai viskas buvo sukrauta į turistines kuprines.

Kitą dieną visi atsikėlė labai anksti, tik Batytis norėjo ilgiau pasnausti. Arnas, Selė, Trepsė ir Bobas papusryčiavo ir tada pakėlė iš lovos Batytį. Batytis niurzgėdamas pakilo ir užmovė save ant Arno kojos.

Po kelių minučių Bobas, Trepsė, Arnas, Selė ir Batytis jau žygiavo per miestą. Mat miškas buvo už miesto. Keletas žmonių smalsiai nužvelgė Bobą ir jo šeimą ir paklausė:

‒ Kur keliaujat?

‒ Į mišką truputį atsikvėpti nuo darbų, ‒ visiems atsakė Bobas.

Keliaudami Bobas ir kiti traukė dainas taip garsiai, kad kai kurie žmonės atsisukdavo ir pritardavo.

Po kiek laiko jie priėjo miško pakraštį. Ten ganėsi stirnos. Bobas ramiai pasakė:

‒ Čia ir įsikurkime.

Vaikai ėmė statyti savo palapinę, o Bobas su Trepse ‒ savo. Kai viskas buvo įrengta, Bobas tarė:

‒ Dabar mums reikia laužavietės, tad reikia ir akmenų.

‒ Prisirinkime akmenų, ‒ pabaigė Bobo mintį Trepsė.

Vaikai tik linktelėjo ir išbėgo jų ieškoti.

Batytis Arnui tarė:

‒ Šit nemažas akmuo.

Arnas paėmė ir įsidėjo akmenį į užantį.

‒ Ten irgi nemažas akmuo, ‒ Batytis parodė į kažkokį ritulį.

Arnas priėjo, pasilenkė ir norėjo pasiimti, bet vos prisilietęs pajuto, kad tai yra spygliai.

‒ Kvaily neraliuotas! – rėkė Arnas ant bato. ‒ Kaip galėjai parodyti vietoj akmens ežį?

‒ Ką aš galėjau žinoti? ‒ suniurnėjo Batytis.

Selė, stebėdama šią parodiją, kvatojosi, bet neilgai, nes ant medžio, prie kurio stovėjo Arnas, pastebėjo gyvatę. Šūktelėjo:

‒ Arnai, bėk!

‒ Ką? – apdujęs nuo pykčio tarstelėjo Arnas, bet, pastebėjęs besirangančią gyvatę, nieko nelaukęs spruko šalin. Pabėgėjęs keletą žingsnių, sustojo, sumurmėjo kažką panosėje ir toliau ieškojo akmenų.

‒ Aš matau didoką akmenį ten, ‒ Selė pakėlė pirštą.

‒ Tai eik ir paimk. Nenoriu vėl susibadyti rankos, ‒ Arnas išsitraukė nosinę ir ėmė šluostyti ištryškusį kraują.

Selė kuo ramiausiai nuėjo ir paėmė akmenį.

‒ Dar kiek akmenų ir galėsim grįžti, ‒ tarė ji Arnui.

‒ Mhm,‒ suniurzgė Arnas.

Staiga iš krūmų iššoko zuikis, tiksliau zuikiukas. Jis prišokavo prie Arno ir ėmė prašyti:

‒ Priimk mane į savo draugiją. Mane tėvai išmetė iš namų ir nežinau, kur eiti.

Arnas pagalvojęs pasakė:

‒ Na, gerai. O koks tavo vardas?

‒ Mane gali vadinti Pupiumi, nes mane tėvai taip pavadino.

‒ Gerai, Pupiau, ar gali mums parodyti akmenų?

‒ Aišku! – šūktelėjo Pupius, ‒ šiame miške yra daug tokių akmenų. Bet kiek jums reikia?

‒ Mums reikia šešių, o turim tik du.

‒ Du? Aš tavo rankoje tematau tik vieną.

‒ Mano sesuo turi dar vieną.

‒ O kur ji? – Pupius nustebo.

‒ O kas ten? – Arnas pašaipiu žvilgsniu parodė į Selę.

‒ Ak, koks aš žioplys, ‒ Pupius visai nusiminė.

‒ Na gerai, užteks pliurpalų, eime ieškoti akmenų, ‒ tarė Selė, iki tol tylėjusi.

Pupius ir Arnas iškart užčiaupė srėbtuves, bet eidami vėl ėmė plepėti:

‒ Aš turiu stebuklingą… – Arnas pradėjo pasakoti.

‒ Ar tu kada baigsi? – nutraukė jį Selė.

‒ Gerai jau gerai. Papasakosiu vėliau.

‒ Aš matau akmenį, ‒ staiga tarė Pupius.

Jis greitai nušokavo prie akmens ir, smarkiai spausdamas jį letenėlėse, sugrįžo. Arnas paėmė ir įsidėjo į užantį.

Eidami jie pastebėjo keletą šakų, kurias taip pat paėmė.

Greitai visi akmenys buvo surinkti ir vaikai laimingai keliavo atgal kartu su Pupiumi ir Batyčiu. Pakeliui jie rado grybų: baravykų, lepšių, ir viską kimšo į kišenes, užančius ir visur, kur tik tilpo, tad, sugrįžę į laikinąją stovyklą, turėjo daug maisto, šakelių.

Bobas sugrįžusius vaikus pasveikino ir paklausė:

‒ Čia triušis?

‒ Mūsų naujas šeimos narys. Jo vardas Pupius ir jis moka kalbėti.

‒ Ką gi, sveikas, Pupiau. Man įdomu, ką tu ėdi?

‒ Ogi žolę, ‒ išpyškino Pupius.

‒ Na, manau, vaikams nebus sunku paieškoti truputį šviežios žolės.

‒ Čia, netoli miško, žolės užtektinai, ‒ tarė Pupius.

‒ Dabar mes rinksim uogas, o jūs galit pailsėti.

‒ Aš tik truputį pavargau, ‒ tarė Arnas.

‒ Gal nori su mumis parankioti uogų, jeigu taip, a? – įdėmiai nužvelgęs, pasakė Bobas.

‒ Oi ne, nenoriu, ‒ Arno veidas tučtuojau persimainė ir jis nuplumpino į palapinę.

‒ Na, tada mes iškeliaujam. Būkit malonūs vienas kitam, ‒ pasakė Bobas Pupiui, Batyčiui ir Selei. ‒ Ar girdėjai, Arnai?

‒ Girdėjau girdėjau, ‒ atsklido Arno balsas iš palapinės.

‒ Gerai, trumpam išsiskiriame, ‒ tarė Bobas vaikams ir su Trepse nužygiavo rinkti uogų.

Selė, Pupius ir Batytis įsitaisė palapinėje ir Selė paklausė:

‒ Kodėl tu toks niurzglys?

‒ O kodėl jūs visi sugadinot dieną, išskyrus Pupių? – klausimu į klausimą atšovė Arnas. ‒ Jeigu nebūčiau susibadęs rankos, tai dabar rankiočiau uogas. Tiek to. Einam pažaisti?

‒ Einam, ‒ pritarė Selė, Batytis ir Pupius.

Taigi vaikai žaidė tol, kol parėjo Bobas su Trepse. Jie grįžo nešini pilnais puodais uogų. Kai jie parėjo, buvo gana vėlu, tad teko uždegti laužą. Susėdę vaikai ėmė pasakoti savo nuotykius, paskui tėvai papasakojo, kad jie sutiko lapę, išgirdo stuksenant genį, o grįžtant juos „užpuolė“ daug drugelių. Per visus pasakojimus suspėjo išvirti grybai, vėliau Trepsė iš vieno puodo uogų išspaudė daug sulčių. Dar truputį pasėdėję ir paplepėję, vaikai ir tėvai nuėjo miegoti, o Batytis ir Pupius visą naktį kuždėjosi.

Kitą dieną vaikai ir tėvai tik žaidė, nes visko turėjo. Tik Arnas ir Bobas nuėjo pažvejoti, nes pietums norėjosi skanios žuvienės.

Žvejyba pasisekė, jie pagavo net keturias lydekas. Parnešę laimikį, jie nuėjo pailsėti. Vaikai ypač laukė vakaro prie laužo, nes tai turėjo būti juokų vakaras. Tėvai visaip šmaikštavo, pasakojo juokingus atsitikimus. Taip pat buvo užvesta diskusija: kas yra geriausias komikas? Vaikai iškart pasisakė už Rovaną Atkinsoną, o tėvai – už Adamą Sandlerį. Taigi diena prabėgo greitai.

O dabar paklausykite juokingiausio nuotykio, kurį jie patyrė trečią dieną.

Vaikai išėjo rinkti uogų į mišką. Taigi priėjo prie arčiausio krūmo, nukrėtė uogų, kiek tilpo, ir pasiklydo. Nusprendė eiti viena kryptimi. Paskui pasuko į kairę. Ir išėjo iš miško. Vaikai ėmė šaukti:

‒ Mama!

Jie nepastebėjo, kad yra savo palapinės kairėje pusėje ir kad iš ten atskuba Trepsė. Ji paklausė:

‒ Kas atsitiko?

‒ Mes pasiklydome.

‒ Nepaklydot. Pažiūrėkit į kairę pusę.

Vaikai suprato apsirikę ir, sugrįžę į laikiną stovyklą, viską papasakojo Bobui, kuris juokėsi susiriesdamas. Praėjus juoko priepuoliui, jis pasakė vaikams:

‒ Laikas krautis daiktus. Kitą kartą aplankysime kitas vietas.

Vaikai nieko neatsakę ėmė krautis daiktus. Po kelių minučių jie jau keliavo atgal į savo varganą trobelę. Bobas, sugrįžęs namo kartu su vaikais, Pupiumi, Batyčiu ir Trepse, pasakė:

‒ Tai buvo nemokama kelionė.

‒ Bet labai gera, ‒ atsakė Arnas.

Visi pritarė.

Kelionė pas dėdę Praną

 

Kitą rytą Bobas pasakė:

‒ Kadangi dar atostogauju, nuvažiuosime pas mano brolį Praną. Pasisamdysime vairuotoją, kad mus nuvežtų. Tai išgirdęs Arnas suniurzgė:

‒ Ko mums ten? Kad vėl tas dėdės mažvaikis tampytų man ausis.

Arnui nepatiko dėdės Prano vaikas Marius. Mat jis tampydavo Arnui už ausų ir kitaip erzindavo. Tai prisiminus, Arną supurtydavo baisi įtūžio banga.

‒ Na, manau, Marius bus protingesnis, ‒ pasakė Bobas.

‒ Duok, Dieve, kad taip ir būtų.

‒ O aš? – riktelėjo Pupius. ‒ Ar mane paliksite?

‒ Ne, ‒ atsakė Bobas, ‒ aną naktį girdėjom, kaip tu kalbėjaisi su Batyčiu.

Vaikai tuo metu nuėjo persirengti. Arnas apsiavė stebuklingą batą ir į rankas paėmė Pupių. Jie po kelių minučių buvo pasiruošę, bet užtat teko laukti tėvų. Trepsė išėjo pasidabinusi gražiausia suknele, o Bobas apsimovė paprastus džinsus ir marškinius. Trepsė išsitraukė telefoną ir paskambino autobusiuko vairuotojui Derekui. Derekas įsėdo į autobusiuką ir atpūškavo iki batsiuvio namų. Visi greitai sulipo laipteliais ir patogiai įsitaisė plačiose sėdynėse. Arnas tuoj pat užmigo ir ėmė sapnuoti, kaip baudžia Marių už jo piktadarystes, kaip Marius verkdamas prašo atleidimo, bet Arnas neatleidžia…

‒ Arnai, pabusk, ‒ nuskambėjo kažkoks balsas Arno ausyse ir atplėšė akis. Tai buvo Trepsė.

‒ Kas yra? – Arnas suniurzgė.

‒ Jau atvažiavom.

‒ Taip staigiai?

‒ Gal tau ir staigiai, bet mes važiavom valandą laiko.

Arnas buvo dar neišsibudinęs, tad jam sunkiai sekėsi atsistoti ir paeiti.

‒ Arnai, atrodai taip, tarsi būtum gerokai prisiliuobęs, ‒ tarė Selė.

‒ Prisi… koks? – Arnas pasižiūrėjo į ją.

‒ Prisiliuobęs, ‒ pakartojo Selė.

‒ Ką tai reiškia? – kaip koks pirmokas paklausė Arnas.

‒ Prisiliuobęs reiškia prisigėręs, ‒ kantriai paaiškino Selė.

Arnas susiraukė ir išsvirduliavo iš autobuso.

Dėdės kiemas buvo didelis ir visiškai nepanašus į batsiuvio Bobo kiemą, tai labiausiai piktino Arną. „Jeigu jis išgalėjo nusipirkti tokį didelį sklypą, tai kodėl jie mums negalėtų išmesti tūkstantį kitą?“ – galvojo jis.

„O jų vaikas – caca, lialia, – Arnas patylom sukikeno. ‒ Dabar aš jam parodysiu, kur vėžiai žiemoja.“

Dėdė Pranas tuo metu žvalgėsi pro langą ir, pastebėjęs brolio šeimą, išėjo pasitikti. Jo laikysena buvo gana išdidi, tad Arnas Selei šnipštelėjo:

‒ Žiū, koksai ponas mat. Tik sau ir tam kvailiui Mariui. Kitiems jis šykštus.

‒ Arnai, dabar ne laikas apšnekėti kitus, ‒ atsakė Selė.

Staiga atsidarė durys ir pro jas išbildėjo Marius.

‒ Nieko nepasikeitęs, rupūžė.

Tuo metu dėdė Pranas, Trepsė ir Bobas nuplumpino į Prano namus.

‒ Mariau, pažaiskime slėpynių, ‒ pasakė Arnas.

‒ Na, gerai. Kas slepiasi?

‒ Aš ir Selė.

Taigi Marius ėmė skaičiuoti, o Arnas, Selė ir Batytis nubėgo už namo.

‒ Batyti, padidėk, ‒ tarė Arnas batui.

Bet Batytis tik nušoko ir kažką sumurmėjo. Staiga Arnas ir Selė ėmė augti, kol išaugo aukštesni už namą. Tada Batytis pats padidėjo ir užšoko Arnui ant kojos.

‒ Nežinojau, kad tu tai moki, ‒ nugriaudėjo Arno balsas per visus kiemus.

‒ Aš šitą išmokau iš savo brolio Batono, kuris yra ant kitos tavo kojos.

Batas, kuris buvo ant dešinės Arno kojos (Batytis buvo ant kairės), nušoko ir sududeno:

‒ Aš esu Batonas, šeimininke.

Tuo metu iš už kampo išlindo Marius ir, pastebėjęs padidėjusį Arną, išsigando.

‒ Gaudykit jį, ‒ įsakė Arnas Batyčiui ir Batonui.

Jie nieko nesakę pradėjo gaudyti Marių. Prasidėjo siaubingos gaudynės. Marius greitai neteko jėgų, tad batai jį pačiupo ir atnešė Arnui. Šis paėmė Marių į savo delną ir jam tarė:

‒ Netikša Mariau, ar žinai, su kuo turi reikalų?

‒ N-ne, ‒ išsigandęs išstenėjo Marius.

‒ Tai va, nebeerzink manęs. Aš galiu bet kuriuo metu vėl padidėti. O dabar bėk.

Arnas paleido Marių ir paprašė Batyčio ir Batono:

‒ Sumažinkit mane iki įprasto dydžio.

Batytis ir Batonas sumažino Arną ir Selę, kuri į nieką nesikišo, o paskui patys sumažėjo ir užšoko Arnui ant kojų.

‒ O dabar einam pas dėdę į namus.

‒ Tu turi stebuklingus batus? – nedrąsiai paklausė Marius.

‒ Taip, jie man daug kur naudingi.

Batai ant Arno kojų nusišypsojo.

‒ Jie moka kalbėti, ‒ pasakė Arnas, ę ar ne taip?

‒ Taip, ‒ atsakė batai vienu balsu.

Kai vaikai įėjo į dėdės priebutį, Arno batai nušoko nuo kojų, nusivalė ir nusekė paskui.

Virtuvėje šeimininkavo dėdės Prano žmona Snežana. Ji šūktelėjo praeinantiems vaikams:

‒ Laba diena.

Vaikai jai mandagiai atsakė ir nuėjo į svetainę, kur sėdėjo Bobas, Trepsė, Pupius ir Pranas.

‒ Sveiki, vaikai. Bobas mane supažindino su jūsų kiškiu. Jis nuostabus.

‒ Dabar valgysim pietus, ‒ pasakė Snežana, ‒ tad maloniai prašome sėsti prie stalo.

Pietums buvo ukrainietiški barščiai, o Pupiui buvo duotas didelis kopūsto lapas…

Popietę visi praleido smagiai.

Vakare Trepsė paskambino Derekui, kad atvažiuotų. Po pusvalandžio jis jau buvo dėdės Prano kieme. Bobas, Trepsė, Pupius, Batytis ir Batonas sulipo į autobusą. Visi buvo pavargę, tad iškart užmigo. Visi sapnavo gražius sapnus.

Staiga visi atsibudo nuo ratų cypimo ir nuo staigaus stabdymo. Trepsė paklausė Dereko:

‒ Kas čia buvo?

Derekas tirtėdamas pakėlė pirštą. Trepsė pasižiūrėjo pro langą. Ji pamatė porą šernų, kurie vedėsi keturis šerniukus per kelią. Derekas palaukė, kol visi praeis ir tada paspaudė akceleratorių ir nuvažiavo toliau.

Kai jie parvažiavo, buvo labai vėlu, tad krito į lovas miegoti nieko nebesakę. Arnas buvo toks pavargęs, kad užmigo su drabužiais. Bet jis žinojo, kad ši kelionė buvo tokia pat nuostabi, kaip ir ankstesnės.

 

Dėdės Jano žvejyba

 

Bobas turėjo dar vieną brolį Janą, kuris gyveno netoli jo namų. Jis turėjo kuklų butuką. Bobas pas jį dažnai užeidavo paplepėti, skanios vaistažolių arbatos pagurkšnoti. Janas buvo dar jaunas, dvidešimt aštuonerių metų, bet daug ką žinodavo. Kartais savo žiniomis pranokdavo vyresnį brolį batsiuvį. Vaikinas neretai duodavo patarimų, kaip siūti batus. Janas augino katiną Princą.

Vieną dieną Janas pasakė:

‒ Aš seniai beragavau žuvies. Važiuojam į žvejybą?

‒ O kur tu nori žvejoti? – paklausė Bobas.

‒ Sakykim, prie Vercečio ežero.

Vercečio ežeras buvo didelis ežeras užmiestyje. Ten plaukiojo daug žuvų, ypač lydekų ir karpių.

Princas, išgirdęs žodį „žuvis“, apsilaižė ir pradėjo murkti.

‒ Matai, ir Princas pasiilgo žuvies, ‒ tarė Janas.

‒ Tai gal šiandien ir einam žvejoti, ‒ pasakė Bobas.

‒ Pavakaryje?

‒ Taip.

‒ Tada susitiksime prie miesto vartų.

Bobas nuskubėjo savo gausiai šeimynai pranešti žinią. Visi apsidžiaugė ir nuskubėjo ruoštis. Iš visų kambarių girdėjosi lalėjimas, kai kur ‒ bildėjimas.

Tuo metu Janas neskubėdamas susiruošė, apsirengė paprasčiausiais drabužiais ir paklausė Princo, kuris trynėsi aplink šeimininką.

‒ Prince, ar tu nori su manim eiti žvejoti?

‒ Miauy, ‒ sukniaukė Princas.

Tada Janas nieko netaręs paėmė ir krepšį, kuriame gulėdavo katinas, kai jiedu kur nors keliaudavo.

Po kelių minučių Janas jau žygiavo siauromis Helburgo gatvelėmis, o Princas, iškišęs galvą, dairėsi. Priėjęs miesto vartus, Janas sustojo:

‒ Čia ir palaukime, ‒ tarė jis Princui.

‒ Miauy, ‒ nekantriai sukniaukė Princas.

Janas nekreipė dėmesio į nekantraujantį Princą ir laukė toliau.

Greitai atėjo Bobas, Trepsė, Arnas, Selė, Pupius, Batytis ir Batonas. Žodžiu, susirinko visa šeimynėlė.

Pasisveikinę visi nukeliavo prie Vercečio ežero, išsitraukė meškeres ir ėmė žvejoti. Nežvejojo tik Pupius, Princas ir Arno batai. Jie atokiai susėdo ir ėmė pliurpti apie viską.

Staiga Janas, traukdamas laimikį, neatsilaikė ir įkrito į vandenį ir aptaškė visus. Tada Batytis ir Batonas, kaip susitarę, padidėjo, puolė į vandenį ir išgelbėjo Janą.

Visi jį pasitiko kikendami. Net Princas, visada santūrus ir alkanas, raitėsi iš juoko. Janas niurzgėdamas nuėjo šalin nuo kranto ir atsigulė ant šiltos žolės.

Vaikai toliau sėkmingai žvejojo. Po gero pusvalandžio žuvų visiems atrodė gana, tad susivyniojo meškeres ir laužavietėje susikūrė laužą. Kai jis atrodė užtektinai įsiliepsnojęs, Bobas ant iešmų pamovė žuvis ir paliko kepti.

Kai žuvis atrodė iškepusi, Bobas nuėmė nuo iešmo ir supjaustė. Visi skaniai pavalgė.

Arnas paklausė Batyčio ir Batono:

‒ O ką jūs valgot? Aš nemačiau jūsų kada nors valgant.

‒ Mes? – abu batai nustebo. ‒ Mes valgom paslapčiom.

Abu batai nusisuko ir ėmė taip knarkti, kad net Princas atėjo pasižiūrėti, kas čia atsitiko. „Gal ir aš truputį numigsiu“, – pamanė Arnas, bet vos tik atsigulė, kaip tyčia, atstypino išdidusis Princas ir ėmė neskaudžiai braižyti nugarą. Arnas jį nuvijo ir toliau sau miegojo. Bet, neilgai trukus, jį pažadino Bobas, sakydamas, kad jau reikia eiti namo, nes miesto sargai greitai uždarysią vartus. Arnas pašoko, apsiavė batus ir padėjo tėvams viską sutvarkyti. Tada paėmė ant rankų Pupių ir paskui kitus nuskubėjo namo.

Ir štai jie vėl žygiuoja skurdžiomis miesto gatvelėmis. Greitai priėjo kryžkelę, prie kurios Bobas su Janu gražiai atsisveikino ir pažadėjo būtinai sugalvoti įdomią turistinę kelionę.

Parėję namo, visi susėdo laukdami, kol Bobas pasidalins įspūdžiais apie kelionę. Bobas tarė:

‒ Man ši kelionė patiko. Kaip jums?

‒ Oi, neklausk, ‒ atsiliepė visi ir nusikvatojo.

Panelės Kurpaitės ir Batyčio vestuvės

 

Vieną gražų vakarą į duris kažkas pasibeldė. Arnas nuskubėjo priimti vėlyvo svečio, bet už durų nieko nebuvo.

‒ Sveikas, ‒ iš apačios atsklido lipšnus balsas.

Arnas nustebęs žvilgtelėjo apačion. Ant slenksčio stovėjo daili kurpaitė.

‒ Aš pas Batytį, ‒ tarė ji.

Tuo metu atšlepsėjo Batytis. Jis nudžiugo, pamatęs kurpaitę. Jie linksmai pasitrynė nosimis. Tada Batytis tarė:

‒ Arnai, čia yra kurpaitė Batytė.

‒ Bet kurgi jūs susipažinot? – paklausė Arnas.

‒ Labai seniai.

Tada kurpaitė ir Batytis, susikabinę už rankyčių, nušokavo į Arno kambarį.

„Kokie jie laimingi, ‒ pamanė Arnas, ‒ jiedu burkuoja kaip kokie balandėliai“

Šitaip jam bemintijant, nusiminęs priėjo Batonas ir paklausė:

‒ Kodėl aš negaliu turėti antros pusės kaip Batytis?

‒ Ateis laikas, ir tu turėsi, ‒ nuramino Arnas Batoną.

‒ Tikrai? – juodos Batono akys sužibėjo.

‒ Tikrai, ‒ patikino Arnas.

Staiga nuo laiptų kūlversčiom nubildėjo Batytis, jo veide švietė džiaugsminga šypsena.

‒ Aš vesiu, ‒ džiūgavo jis.

‒ Kada? – paklausė Arnas ir Batonas.

‒ Po mėnesio, ‒ išdidžiai atšovė Batytis.

‒ Oi, ne, aš jam niekada nebūsiu lygus, ‒ visai nusiminė Batonas.

‒ Na na, nenusimink, ‒ bandė guosti Batytis.

Bet Batonas, atrodo, nė nemėgino tvardytis. Jis pradėjo verkti ir pasislėpė už Bobo krėslo. Bobas atsistojo ir paėmęs verkiantį Batoną, paklausė:

‒ Kas atsitiko?

‒ Batytis veda, o aš taip ir liksiu senas batas, ‒ proverksmiais atsakė Batonas.

‒ Batytis veda? Argi batai gali vesti? – Bobas griebėsi už galvos, o Batonas skaudžiai žnegtelėjo į Bobo krėslą.

‒ Aišku, kad gali, ‒ Batytis atsakė gana išdidžiai, ‒ tik batus suveda bato-vyro savininkas ir mums nereikia jokių žiedų, ‒ paslaptingai žvilgtelėjęs į Arną, pridūrė Batytis.

Batonas dar tebekūkčiojo:

‒ Kai jis ves, mane paliks vieną.

Tuo metu nuo laiptų nulipo panelė Batytė. Ji grakščiai šokinėjo nuo laiptelio ant laiptelio. Pagaliau atsidūrusi ant tvirto grindinio, ji paklausė Batyčio:

‒ Kur gyvensime po vestuvių?

Batytis, pagalvojęs, atsakė:

‒ Šiuose namuose.

‒ Puiku, ‒ riktelėjo Batonas. Jis labai džiaugėsi.

Staiga iš virtuvės atbėgo Trepsė. Ji šaukė:

‒ Aš viską girdėjau. Gal galėsiu pasiūti suknelę?

Trepsė buvo šauni siuvėja, nors nesivertė siuvimu.

‒ Būtų puiku, ‒ pasakė Batytė.

Tai išgirdusi, Trepsė čiupo ruletę ir išmatavo Batytės kūnelį. Paaiškėjo, kad reikės labai smulkios suknelės.

Po kelių dienų suknelė buvo pasiūta, o per tą laiką Batytė viešėjo pas Arną. Batonas neilgai trukus susidraugavo su Batyte ir po kelių valandų jiedu drąsiai šnekučiavosi.

Neišvengiamai greitai artėjo Batyčio vestuvių diena. Visi joms ruošėsi. Bobas pasikvietė brolius į „savo kūrinio vestuves“.

Pagaliau atėjo toji diena, kada turėjo įvykti Batyčio vestuvės. Diena išaušo graži. Jaudinosi ne tik jaunieji, bet ir pats Arnas. Juk jam reikės pabūti už kunigą.

Mišios buvo ilgos, todėl jų neaprašysime, pasakysim tik tiek, kad jos buvo gražios. Štai paskutiniai Arno žodžiai:

‒ Skelbiu jus vyru ir žmona.

Po mišių svečiai susirinko prie šventinio stalo ir šventė tęsėsi iki vėlumos.

Po vestuvių Batytis ir Batytė ilgai ir laimingai gyveno batsiuvio Bobo namuose.

 

 

Justina Žvirblytė

Justina Žvirblytė
Justina Žvirblytė

Aš Justina Žvirblytė, vienuoliktokė iš Raguvos. Šiemet Jaunųjų filologų konkurse laimėjau trečiąją vietą. Rašau poeziją. Esu ją publikavusi ,,Šiaurės Atėnuose“. Taip pat skaičiau Poezijos pavasario moksleivių skaitymuose ,,Augame kartu su eilėraščiu“, tapau laimėtoja ir skaičiau baigiamajame jubiliejiniame ,,Poezijos pavasario“ vakare.

Kai Nidoje, Vasaros akademijoje Aidas Marčėnas paklausė, koks sukrėtimas paragino rašyti, pasakiau, kad kadaise parkritau ir dabar turiu ant kojos randą ir dar kad man patinka žodžiai. Tik tiek.

kai nubundi

nuo praamžiaus pykčio

medinių karietų tratėjimo

debesų kosulio

 

prisimeni esąs

vienas iš karkvabalių

beviltiškai besitrankančių

į lauko lempą

 

turi vieną dantį ir akį

ne akį o lešį iškreipiantį vaizdą

holografinę plėvę

kaip ant juodųjų skylių

ir dantį

alui atsidaryti

 

tada nori gyventi

nori nusigerti

iki žaibo iškrovos

iš tavo smegenų neuronų

beprasmiškai besitrankančių

į skliautą

 

kaip kvaili karkvabaliai

į lauko lempą

 

po audros

 

(triptikas)  google nūdienos aktualijos

 

kaip

 

pavogti žmoną

mesti rūkyti

pastoti

ištrinti facebook

užsidirbti pinigų

priaugti svorio

rašyti cv

numesti svorio

prisijaukinti slibiną

megzti kojines

 

kodėl

 

pasauliui reikia maištininkų

vyrai myli kales

žmonės keliauja

svyruoja Hamletas

šildomi kūnai plečiasi

vėluoja mėnesinės

dangus mėlynas

rūkas neskaidrus

pučia vidurius

 

jeigu

 

nori paskraidyt

aš būčiau vyras

vaikas vemia

ar jeigu

buda eitų į pasimatymą

skauda dešinį šoną

kaista dešinė ausis

pučia pilvą

myli paleisk

 

ateities profesijos

pirma

 

aš būsiu žmogus

tikiuosi

o dar tas

kuris nusikaltimo

vietoje atbėgęs tik

apibrėš kreidele lavoną

tik apibrėš

tiksliai ir

viskas ir išeis

ir taip kiekvieną kartą

 

kreiduotais pirštais

 

Gustė Cibulskytė

Gustė Cibulskytė

Gustė Cibulskytė
Gustė Cibulskytė

Aš – Gustė Cibulskytė – vienuoliktos klasės moksleivė iš Garliavos Jonučių vidurinės. Pradėjau rašyti tik praeitų metų rudenį, o eilėraščiai padeda man išreikšti save. Turbūt juose atsiskleidžia ir kiti mano hobiai – dailė, fotografija ir muzika. Mano kūryba yra tai, kas sukasi mano galvoje ir leidžia pabėgti nuo pasaulio, kuriame kartais nesinori būti.

Nuo redakcijos: Gustė Cibulskytė Jaunųjų filologų konkurse Ignalinoje (2014) pelnė apdovanojimą už gerą poeziją.

keturiasdešimt keturi saulėlydžiai

drugelis, prismeigtas prie stendo vonia, sklidina kruvino vandens moteris, plūduriuojanti jame, užmerktomis akimis ir pabalusiomis lūpomis atšalusi kava įskilusiame puodelyje lyg veidrodyje atspindinčiame Prahos peizažą sena, sulaistytais lapais knyga atverstu 53-iuoju puslapiu nuo skaitymo ir saulės nublukusiomis raidėmis besimėtanti ant žemės lėkštelė su cigarečių nuorūkomis dirbtinio šilko chalatas (tiesiai iš Kinijos) su skyle rankovėje bei keliais nuirusiais siūlais ir juodas skausmas įsigėręs į sienas nuo kurių trupa tinkas ir atsiminimai


man patikai dar ir tada, kai tavęs nežinojau

 tiek daug skausmo

tarpupirščiuos

 

pirštų vieta yra

tarp kitų pirštų

 

skauda, kai nėra tavęs

 

kai yra tarpų

bet nėra pirštų


***

 

aš, tu ir jis

 viską gelbsti tik garsas žodžiai vieninteliai neleidžia mėlynai virvei smaugti manojo kaklo
nupjauk ją

arba

nudažyk raudonai

 

kiek nedaug tereikia, kad

nužudyčiau tave mintyse

tūkstantį kartų

ir prikelčiau

kad vėl galėtum

būti šalia

 

nereikalingi klausimai

į kuriuos žinai atsakymus

kartais būna tokie reikalingi

tokie reikšmingi

 

o viskas veda

ten

kur nėra išėjimo

nėra pasirinkimo

 

lifto durys atsidaro

užsidaro

aukštyn

žemyn

aukštyn

žemyn

 

žinau ko nori tu

ir ko nori jis

 

gal tiesiog abu

duokit man ramybę

 

gerai?

 

***

trūksta

 

nusipirkau dangų

kad visada turėčiau gerą dieną

nusipirkau laiką

kad man jo niekad netrūktų

nusipirkau gyvenimą

kad galėčiau su juo daryti ką noriu

nusipirkau paukštį

kad skrisčiau

nusipirkau kalnus

vandenynus

džiungles

savanas

dykumas

ledynus

kad viską turėčiau šalia savęs

kad nereiktų keliauti

nusipirkau laimę

kad nereikėtų ieškoti

nusipirkau tamsą

kad nesislėptų joje pabaisos

nusipirkau žmones

kad kurčiau savą spektaklį

dabar man tereikia pragaro

kad būčiau užtikrinta

jog ten nepateksiu

bet velnias man jo neparduoda.

 

*** 

tarytum muzikantas

elfiškais žingsniais

groji gatvės plytelėmis

o mėnuo lyg žibintas

nušviečia sidabrinį kelią

kurgi Tu eisi?

juk visos gatvės

turi savo pabaigą

o mes kaip gatvės

kurioms padėti gali tik

raganos

arba

genetika 

 

o kaip aš noriu mėlynių…

 

patikėtum

jog man šešiasdešimt ketveri

gyvenu trobelėje

nedidelėje miško proskynoje

laisvalaikiu renku mėlynes

į pintinę

kuri visada kvepia vėju?..

 

o gal vėjas kvepia pintine?


Migdolų kvapas

 

seno daugiabučio

ketvirtajame aukšte

sucypsėjo apdulkėjęs pridusęs skambutis

pagyvenusi ponia

duris pravėrė po septynių minučių

senam paštininkui

laikančiam rankose didelį paketą

lengvą it plunksnelė

papuoštą dideliu neskoningu kaspinu

violetinės spalvos

 

viduje nebuvo nieko

ponia jo net neišpakavo

bet paštininkui davė porą monetų

ir nuoširdžiai padėkojo

 

trisdešimt devintasis numeris

 

keli dešimtmečiai atgal

ir keliai punktyrais nebuvo išpaišyti

ir saulė nešvietė

tiltas stovėjo savo vietoje

o autobusai vežė visur

tik ne namo

 

tuščiose gatvėse

tarp tuščių veidų

stovėjai šalia manęs

ir juokeis

nors mūsų ten neturėjo būti
kelyje

 

autobuso durys girgždėdamos atsidaro

ir cypdamos užsitrenkia

į viešąjį transportą

šiaip ne taip įšleivojusią

išlavintą ausį

pasiekia

radijo plyšavimas

abejingi keleiviai

skaito tos dienos pasaulio žinias

apie sniegą Italijoje

o už apdulkėjusių langų

lauke

nepaliaujamai lyja

 

ruduo

 

lietus

krištolinėmis šukėmis

perveria sproginėjančią širdį

ji sustoja

akimirksniui

 

alsuoji

rožių žiedlapiais

akinančiai tamsiame

kambaryje

kuriame nėra grotų

vietoj langų

yra tik dūžtančio

lietaus melodija

ir

į odą įsismelkusios rožės

 

kitas pasaulis

 

mes esame tokie patys kaip ir mūsų šešėliai

tylūs šešėliai

tačiau labai ryškūs saulėkaitoje

ir nematomi kituose šešėliuose

tamsūs šešėliai

nesunaikinami šešėliai

juodesnio

didesnė nuodėmė

tik angelai neturi šešėlio

ir tik jis paverčia mus gyvais
serenada

lyg kosėjanti varna

po mano langu

bandei pataikyti į ritmą
***

 

plonytis kraujo upelis bėga į kaklo duobutę degina odą
žvilgsnis duria labiau nei smailiausias peilis
net saulė aršiai kanda savo spinduliais
o tu bijai prisiliest nes viskas subyrės į šipulius

 

angelų tarpe

 

jis sėdėjo ant debesies ir žvejojo paukščius
pietryčių vėjas tarei ir srovė ištirpdė tavo atspindį
mes nebesikalbėjome buvo baisu vien pažvelgti į akis
jis palietė jos ranką ir dangų pervėrė žaibai
daugiau niekada niekada niekada niekada
pritariamai linktelėjo liepos tačiau aš tik pagalvojau.
***

 

elektra įkraunami

tinkluose susipainioję žmonės

sulipę į vieną

palikti atskirai

skanesnis kąsnelis

anksčiausiai suvalgomas

pasirinkimo nėra

gamybos proceso nepakeisi

recepto taip pat

ir viskas priklauso tik nuo virėjo rankos

bei tinkle lipnumo

iš kurio dar gali išsilaisvinti.

Giedrė Salyklytė

Giedrė Salyklytė

Giedrė Salyklytė
Giedrė Salyklytė

Gyvenu Lazdijų rajono kaime, mokausi šio miesto gimnazijoje. Nors ir gyvenu kaime, bet elgiuosi visai nekaimiškai. Per dienas sėdžiu ir kuriu: poeziją ar šiaip bet ką, kas tik šauna į galvą.

Kuriu nuo pat pradinių klasių. Iš pat pradžių mano visi kūriniai buvo tik kaip namų darbai – ko norėdavo mokytoja, tą ir parašydavau. Pati sau pradėjau nuo septintos klasės. Niekam nerodžiau savo kūrybos. Bijojau. Niekas net nežinojo, kad aš paslapčia rašydavau.

Rudenį pakeičiau mokyklą. Naujoji mokytoja iš karto pasakė, kad ieško ką nors kuriančių vaikų. Su baime parodžiau jai kai kurias savo pasakas. Nemaniau, kad taip gali būti, bet pasakos mokytojai patiko.

O po to… viskas vyko taip greitai, kad dar neatsipeikėju: iš karto įveikiau mokyklinį ir rajoninį Jaunųjų filologų konkurso etapus, net buvau pakviesta į respublikinį. O labiausiai negaliu patikėti tuo, kad ten laimėjau!

Dabar stengiuosi įveikti savo baimes ir rodyti žmonėms, ką sukūriau. Norėčiau palinkėti visiems kūrybingiems žmonėms to paties.

Seniai seniai Auliniuose – tokioje karalystėje, ne batuose – gyveno karalius Bonakadas. Jis buvo didelis garbėtroška, jam stigo išminties ir dėl to jis nuolat  patekdavo į keistas ir kurioziškas situacijas. Apie keletą iš jų dabar jums papasakosiu.

 

Kaip Bonakadas gelbėjo princesę nuo drakono

Buvo vėsi, ūkanota diena. Bonakadas su savo dvidešimt devynių geriausių draugų palyda jojo iš medžioklės. Staiga iš kito miško pasigirdo riksmas. Nustebęs karalius sustojo ir rankos mostu sustabdė visą palydą.

– Kas čia buvo? – paklausė jis.

– Manau, tai riksmas, – atsakė tas, į kurį karalius žiūrėjo.

– Aš žinau, kad riksmas! Man rūpi, kas šaukė. Jokime pasižiūrėti!

– Nemanau, kad turime teisę be jokios priežasties joti į kitą karalystę, – įsiterpė Bonakado įbrolis Beleras.

– Žinoma, kad turime! Ką jie man padarys! – kupinas pasitikėjimo savimi pasakė karalius. – Be to, gali būti, kad ten kažkas papuolė į bėdą. Jei atvyksiu padėti pirmas, būsiu didvyris! Nagi, jojam!

– O kaip elniai, Jūsų Didenybe? – susirūpino ministras, rodydamas į sumedžiotus gyvūnus.

– Ai, numeskit juos čia, – abejingai mestelėjo karalius. –  Susirinksime grįždami.

Po kelių minučių Bonakadas jau stovėjo Narcizų karalystės dvaro menėje. Jį pasitiko tos karalystės valdovas – Gvazdikėlis XCIX. Jis pasakė:

– Kokia staigmena! Kaimynas karalius Bonakadas! Kas Jus paskatino šiai kelionei iš Aulinių karalystės?

– Medžiojau. Išgirdau riksmą, – atsakė Bonakadas. – Palikau sumedžiotus elnius ir atskubėjau čia.

– Elniai! – sušuko Gvazdikėlis XCIX. – Tai štai dėl ko pusė mano valstiečių lėkte nulėkė į mišką ir dabar ten mušasi! Neišmokiau jų gražiai dalintis radybomis. Mano klaida. O dėl riksmo… Na, ten rėkalojo mano žmona. Išsigando pamačiusi drakoną.

– Ką!? – pasipiktino Bonakadas. – Jūsų valstiečiai vagia mano elnius!?

Gvazdikėlis XCIX abejingai patraukė pečiais.

– Ir, po galais, kokį dar drakoną minėjote?

– Taip taip. Buvo atskridęs čia toks drakonas. Čiupo mano dukrą ir išskrido.

– Drakonas pagrobė princesę Orchidėją!? Tai kodėl Jūs nieko nedarote?

– O ką aš galiu padaryti? – pradėjo teisintis Gvazdikėlis XCIX. – Vis tiek norėjau sūnaus…

– O aš galiu! – sušuko Bonakadas ir išlėkęs iš rūmų liepė palydai sugaudyti jo elnius vagiančius valstiečius, o pats sėdo ant žirgo ir nujojo ten, kur, jo manymu, galėjo slėptis drakonas.

Kelias buvo nelengvas: ant tako – akmenys, prieš akis – rūkas, o aplinkui po kojomis pynėsi kaip kiškiai vis lakstantys valstiečiai, prisikišę užančius elnių.

Pagaliau varginanti kelionė baigėsi ir Bonakadas stovėjo prie įėjimo į vieną iš keleto tamsių urvų. Iš šio, rodės, smelkėsi drakono tvaikas ir girdėjosi jo alsavimas. Sukaupęs savy visą drąsą, karalius ruošėsi pulti. Jis išsitraukė kardą ir įlėkė urvan šaukdamas ,,Mirtis drakonui!“, bet bėgdamas užkliuvo už grumsto, krito ir susimušė koją. O tada jis sušuko tai, ko aš, būdamas padorus žmogus, geriau čia neminėsiu.

Taigi Bonakadas gulėjo negalėdamas atsikelti ir meldėsi, kad tik būtų ne į tą urvą įlėkęs. Deja, jis pataikė ten, kur reikia, nes pasigirdo riaumojimas. Iš tamsos išniro žalia galva, ilgas kaklas, spygliuota nugara, storos kojos, pasimatė didžiulė uodega. Nieks nežino, kuo tai būtų pasibaigę, jei iš tamsos nebūtų atsklidęs įsakymas:

– Diki, nesiartink prie to maniako!

– Gerai, – atsakė drakonas ir taikiai pasitraukė į šalį.

Bonakadas prisimerkęs įsižiūrėjo ir pamatė iš urvo gilumos ateinančią princesę Orchidėją.

– Princese, – prabilo jis, -aš atjojau tavęs išgelbėti.

– Tikrai? Tai kodėl guli?

– Ai, geriau nepasakosiu… – susigėdo Bonakadas.

– Visi jūs tokie! – atsiduso princesė. – Pirmiausia puolat kažką gelbėti, o paskui tenka gelbėti jus pačius. Ir nuo ko tu mane norėjai gelbėti?

– Oi, net nežinau… – sutriko Bonakadas ir susikaupęs pasakė gana, kaip jam atrodė, ramiu balsu. – Tai gal nuo DRAKONO!?

– Nuo Dikio? Kas čia per nesąmonės? Jis visiškai nepavojingas. Tik skraido sau, ir tiek. Bet ne! Jums, vyrams, Dikis visada yra pabaisa, kurią reikia nužudyti. Įmanytumėt, įrašytumėt vargšus drakonus į pavojingų veislių sąrašą kaip kokius šunis! Gerai, kad jie turi stiprų užnugarį – mus, princeses feministes!

– Tai drakonas tavęs negrobė? – pasitikslino karalius.

– Žinoma, kad ne.

– Tai gal tu apie tai papasakok savo tėvams.

– Gal ir turėčiau… – šiek tiek paabejojo princesė Orchidėja.

Truputį egzistencialistiškai pamąsčiusi ji atsisveikino su drakonu, nunešė Bonakadą iki jo žirgo, užsodino, atsisėdo pati ir nujojo į rūmus. Ten viską viską papasakojo tėvams. Gvazdikėlis XCIX įdėmiai klausėsi ir, princesei baigus kalbėti, pasakė:

– Vieno dalyko vis dar nesupratau: tai kaip gi Jūs, Bonakadai, susižeidėte koją?

– Ai, nesvarbu!..

Kai drakonas sau gražiai žaidė su princese rūmų kieme, o Bonakado koja jau buvo sugipsuota, jis iškeliavo namo. Vakare, sėdėdamas prie Trikampio stalo kartu su savo dvidešimt devyniais draugais, jis papasakojo štai ką:

– Taigi aš įlekiu į rūmus, o ten – karalius verkia, savo dukrą praradęs. Ją, pasirodo, drakonas pagrobė. Aš iškart apie nieką negalvodamas lekiu į jo urvą kalno viršūnėje. Kelias ilgas, visur tik drakono paspęsti spąstai, tačiau aš nesunkiai juos įveikiu. Pasiekęs urvą, išsitraukiu kardą ir puolu vidun. O jau koks drakonas baisus! O jau dvokia! Devynios galvos, šaudančios ugnies kamuoliais, milžiniški kirviai, kyšantys jam iš nugaros… Ir vis taikosi į mane, ir vis į mane!.. Kovojau ilgai. Kai jau buvau nukirtęs aštuonias galvas, pavargau ir didvyriškai nusprendžiau bėgti. Čiupau princesę ir šokau nuo uolos. Truputį susižeidžiau koją, bet, laimei, princesė liko sveika. Vargais negalais pargabenau ją į rūmus. Karalius taip džiaugėsi, kad net pasamdė privačius gydytojus man koją sugipsuoti, nors jos tada jau neskaudėjo. Ir ką gi jie būtų darę be manęs – drąsiausio karaliaus Bonakado!

Dvidešimt devyni karaliaus Bonakado draugai šypsojosi.

 

Kaip Bonakadas sučiupo nusikaltėlius

– Turbūt visi žinote, kas bus kitą savaitę? – šiais žodžiais Bonakadas pradėjo Trikampio stalo susirinkimą.

Tyla. Karalius neiškentė ir sušuko:

– Taigi mano gimtadienis! Kaip galėjote pamiršti!? Juk turėsite surengti vakarėlį!

– Bet, Jūsų Didenybe, Jūsų gimtadienio vakarėlį mes jau buvome surengę prieš du mėnesius.

– Na ne, tai buvo mano gimtadienio vakarėlio repeticijos! Gimtadienio vakarėlis turi būti tūkstantį, ne, milijoną kartų geresnis! Paskirstysiu darbus: jūs, – parodė į sėdinčius kairėje vyrus, – rūpinsitės kvietimais visiems, kuriuos pažįstu. Jūs, – dūrė pirštu į vyrus, sėdinčius dešinėje, – pasirūpinsite maistu. O jūs, – Bonakadas pažiūrėjo priešais save, – turėsite viską papuošti.

– Kaip tai viską?

– Na, rūmų menę, karališką sodą, rūmų vartus, visas gatves – viską!

– Bet kaip mes iki kitos savaitės spėsime?

– Tai ne mano rūpestis! Turėjote anksčiau prisiminti mano gimtadienį ir pradėti ruoštis. Jūsų vietoje aš jau dabar pradėčiau ką nors daryti, o ne sėdėčiau ir klausyčiau, kaip man pats karalius pamokslauja. Skaičiuoju iki dviejų. Jei tada dar sėdėsite čia, nukaposiu galvas!  Vienas…

Tuoj pat buvo pradėta ruoštis Bonakado gimtadieniui.

Po savaitės, kai tebuvo likusi valanda iki vakarėlio, krūmuose šalia vieškelio į Aulinių karaliaus dvarą tupėjo ir tarėsi grupelė plėšikų.

– Supratot planą? – paklausė vienas iš jų, matyt, vyriausias.

– Tai kad nežinau… – pralemeno kitas, matyt, bailiausias. – Nejaugi karalius nežinos, ką pasikvietė į puotą?

– Baik! – drąsino jį pirmasis. – Karalius prisikvietė tiek daug svečių, kad net neatkreips dėmesio į mus.

– Vadas teisus, – pritarė storulis. – Be to, ten bus tiek daug maisto, tiek gė…

– Tau tai neturėtų rūpėti! – nukirto vadas. – Tu būsi vežėjas.

– Kokia neteisybė!.. – subliuvo storulis ir nurijo karčią ašarą.

– Dabar ne tai svarbu. Nepamirškite plano: pamatom ką nors atvažiuojant, sustabdom, vagiam drabužius, sėdam į karietą ir varom į rūmus. Ir nepamirškit svarbiausio: vagiam tik tai, ko nesimatytų pasikišus po drabužiais! Aišku?

– Aišku.

Pasirodžius pirmai karietai, plėšikai su ginklais rankose iššoko iš krūmų, išvarė žmones iš karietos, juos surišo, nurengė, patys apsirengė jų drabužiais ir nudardėjo į rūmus.

– Planas koreguojamas, – kelyje įspėjo vadas. – Vežėjo drabužiai labai ankšti, todėl jie tiko bailiui. O dabar apsižiūrėkime, kas mes tokie!

Vadas iš kišenės išsitraukė kvietimą ir pradėjo skaityti.

– Aha… Taigi aš esu Drabužių karalystės valdovas Šalikas III, o tu, – atsisuko į storulį, – mano žmona Skrybėlina.

– Fe!.. Ar būtinai turiu būti moteris?

– Būtinai! Tik tau tiko tos dručkės drabužiai.

– Atvažiavom, – nutraukė jų pokalbį bailusis vežėjas.

Plėšikai išsirito iš karietos, iš daiktadėžių išsiėmė dovanas ir prisakė vežėjui laukti ir, jei tik prireiks, būti pasiruošusiam nešti kudašių.

Eidamas į menę vadas skaudžiai kumštelėjo storulį alkūne:

– Neapsiėsk! Žinok: kuo mažiau vietos užims pilvas, tuo daugiau vietos liks grobiui.

Vakarėlio įkarštyje Bonakadas linksmai kalbėjosi su Trikampio stalo draugais:

– Tai pats šauniausias mano gimtadienio vakarėlis! Džiaugiuosi, kad paskyriau jus organizatoriais. Muzika puiki, maistas nuostabus, o visi indai ir stalo įrankiai – iš gryno aukso! Net nežinojau, kad jie mėtėsi sandėliuke. Tiesa, svečių gal kiek per daug… Pusės iš jų niekada nebuvau matęs. O Šalikas III iš viso neatpažįstamas! Kažin kas jam nutiko nuo tada, kai paskutinį kartą matėmės?

Staiga į rūmų menę neestetiškai įsiveržė pusnuogis vyras ir sušuko:

– Mus apiplėšė! Skelbkit plėšikų paiešką!

– O kas tu toks? – paklausė Bonakadas.

– Šalikas III!

Visų žvilgsniai nukrypo į apsišaukėlius plėšikus, kurių vienam iš po sijono tuo metu žemėn džangželėjo šakutė. Plėšikai susižvalgė ir, nežinodami, ką daryti, šoko pro vėdinimui paliktą atdarą langą kaip tik ten, kur buvo pastatyti aviliai su karaliui dovanų atvežtomis užjūrio bitėmis.

Bonakadas baimės iškreiptu veidu prilėkė prie lango ir gailiai sušuko:

– O, mano užjūrio bitės! Jie sugadino mano bičių žudikių avilius! Tuoj pat juos suimkite!

Deja, nieko imti jau nebereikėjo: po bičiulystės su bitėmis plėšikai greitosios pagalbos karučiais buvo gabenami tiesiai į špitolę, kur sutinę kaip rąstai prariogsojo du mėnesius.

Ak, tiesa, jūs dar nežinote, kaip baigėsi bailiajam vežėjui. Jei prisimenate, į rūmų menę įsiveržė tik Šalikas III. Jo menkai apsirengusi žmona ir tikrasis vežėjas užtiko apsimetėlį bemiegantį su vadelėmis rankose. Moteriškė šoko ant niekšo ir jį prislėgusi laikė, kol vežėjas atsiėmė savo drabužius, o paskui abu jį tomis vadelėmis surišo.

Ilgai buvo ginčytasi, kur – Auliniuose ar Drabužiuose – surengti plėšikams teismą. Galop buvo nutarta, kad Auliniuose, nes ten nusikaltėliai buvo sučiupti, o Bonakadas visus įtikino, kad didžiausią žalą patyrė būtent jis: jo gimtadienis buvo sugadintas, auksiniai stalo įrankiai pabuvojo vyrui po sijonu, o užjūrio bitės kurį laiką neturėjo namų, todėl buvo priverstos gyventi dvare ir bičiuliautis su dvariškiais.

Kai plėšikai atitino, įvyko teismas. Karalius Bonakadas, pasitaręs su savo patarėjais, gavo tokį patarimą: bausmė lai būna humaniška – tegul mato Drabužių karalystės žmonės, kokie Auliniai teisingi! Taigi už karietos vagystę ir Šaliko III bei Šalikienės išrengimą – vienas mėnuo viešojo (ne karališkojo!) tualeto valymo. Kaip matote, bailiui pasisekė – jam tai buvo visa bausmė. Tačiau kiti du, atsimenate, dar prisidirbo rūmuose!.. Už stalo įrankius jie gavo metus kalėjimo, už apgadintus užjūrio bičių avilius – dar penkerius metus, o po viso to už baisiausią nusikaltimą – karališkojo gimtadienio sugadinimą – juos dvidešimčiai metų pažadėta ištremti į Sniego karalystę lopyti meškoms kailinių.

Šio nuotykio moralas toks: geriau jau nenorėk svečiuotis pas Bonakadą.

 

Kaip atsirado Bonakado brėžiniai

– Jūsų Didenybe, pas jus atvyko šaukliai iš Pupų karalystės!

– Puiku! Įleiskite juos!

Į menę įsirideno du uždusę, riebūs tipai. Kadangi jie buvo labai uždusę, tai kalbėjo pasikeisdami:

– Gerbiamas…

– Karaliau Bonakadai…

– Jūs esate…

– Kviečiamas į…

– Princo Pupelijaus…

– Vestuves…

– Kurios įvyks kitą…

– Antradienį…

– Pupų karalystėje.

Baigę šį sakinį, dručkiai apsisuko ir, sunkiai vilkdami kojas, išėjo. Bonakadas nusistebėjo:

– Matai, kaip žmones nupeni Pupų karalystėje! Tikri pūstapilviai! Tik reikėjo nulipti nuo žirgų, o jie jau ir nusigalavo – kone užduso visai! Ir ar tik ne paskutinį kvapą išleido?..

Vakare Bonakadas sušaukė Trikampio stalo draugus ir aptarė šį reikalą.

– Ar derėtų mums ten keliauti? Juk aš niekada nesu buvęs toje karalystėje! Mes net nepalaikome diplomatiškų santykių su Pupomis.

– Su kaimyninėmis karalystėmis reikia palaikyti visokius santykius, – išsakė savo nuomonę užsienio reikalų ministras. – Pupų karalystės valdovas kažkada lankėsi Auliniuose. Jeigu ten nuvyksime, karalius supras, kad jo nepamiršome ir įsigysime puikų sąjungininką, jeigu kas nors mums paskelbtų karą.

– Puikiai sugalvota! – nušvito Bonakadas. – O gal kartais kuris iš jūsų žino, su kuo tuokiasi princas Pupelijus?

– Girdėjome,  kad su princese Orchidėja.

– Su ta keistuole iš Narcizų karalystės, kuriai patinka drakonai?

– Taip, su ta pačia!

– Tai, pasirodo, ir Pupų karalystėje žmonėms proto pagailėta! – nusistebėjo Bonakadas. Tuomet atsistojo, iškėlė ranką ir paskelbė:

– Ruoškitės – antradienį išjojame!

Taigi antradienį trisdešimt Trikampio stalo draugų patraukė į Pupų karalystę. Bonakadas jojo priekyje, rodydamas visiems kelią. Bejodamas mąstė: ,,Kurioje, po galais, pusėje ta Pupų karalystė yra?” Bet negi dabar atsisuksi ir garsiai klausi?

Netikėtai kelias išsišakojo į dvi atšakas. Bonakadas nusprendė joti dešiniąja, vedančia į miško gilumą. Jau suko žirgą, bet vienas iš svitos jį pristabdė:

– Palauk, man atrodo, kad reikia sukti į kairę.

– Kas čia vadovauja: tu ar aš? – supyko Bonakadas ir nujojo dešiniuoju taku. Visi nusekė paskui jį.

Ėjo laikas, pradėjo temti, o Trikampio stalo draugai dar nebuvo išjoję iš miško.

– Sakiau, kad reikia sukti kairėn, – papriekaištavo vienas iš svitos.

– Tylėk, Belerai! – suriko Bonakadas. – Ir kodėl aš tave priėmiau į Trikampio stalo draugiją? Dar keli metrai, ir miškas baigsis.

Iš tikrųjų Bonakadui Beleras visai nepatiko. Jis visada į Bonakadą kreipdavosi vardu, nuolat jam prieštaravo, ir, kas labiausiai Bonakadą siutino, visada būdavo teisus. Dėl viso šito Bonakadas jo nekentė, bet vis dėlto turėjo jį priimti į Trikampio stalo draugiją, nes…

– Kaip tai kodėl? Juk aš – tavo brolis!

– Pirma, ne brolis, o įbrolis. Ir antra, jei mano tėtė nebūtų vedęs tavo mamos, tu negalėtum kvėpuoti karališku oru, matyti karališkų vaizdų ir girdėti karališkų garsų! Aišku tau?

Beleras nutilo ir daugiau neprasižiojo. Jam pasidarė aišku.

Šiek tiek pajoję keliauninkai pamatė namelį ant vištos kojelės. Bonakadas sustojo, apžiūrėjo trobelę ir pasakė:

– Tokios lūšnos kaip gyvas nesu matęs. Turbūt mes jau Pupų karalystėje.

– Manau, mums reikėtų nešdintis iš čia, – įspėjo Beleras.

– O aš manau, kad bailiams nereikėjo kelti kojos iš dvaro! – atšovė Bonakadas. – Taigi aišku, kad tuoj pasieksime tikslą. Tereikia prajoti šią architektūros klaidą ir tada…

Staiga trobelė sujudėjo. Vištos koja susirietė, trobelė nusileido, iš jos išėjo pikta  emancipuota  sena ragana. Ji piktu žvilgsniu nužvelgė atklydėlius ir paklausė Bonakado:

– Kaip tu pavadinai mano unikalų meno kūrinį?

– Architektūros klaida! – riktelėjo supykęs Bonakadas. – Tu neleidai man sakinio užbaigti, todėl manau, kad esi ne tik sena ragana, bet dar ir kurčia kaip siena! Kas tau leido kreiptis į mane ,,tu”? Kaip tu manai, kas aš toks?

– O kaip tu manai, kas aš tokia? – sužaibavo akimis sena ragana, išsitraukė iš meniškai išpašytų džinsų kišenės saują kažkokių dulkių, papūtė visiems į akis ir kaip niekur nieko nupėdino į savo trobelę.

Vyrai apsidairė ir pamatė, kad pavirto balandžiais! Bonakadas paniekos kupinu žvilgsniu atsisuko į užsienio reikalų ministrą ir pasakė:

– Žinoma, žinoma! Paklausykim tavęs ir jokim į Pupų karalystę: užsitikrinsime saugumą, rasim sąjungininkų… Pažiūrėk, kuo per tave visi  pavirtome!

– Bonakadai, baik! – sušuko Beleras. – Visi žino, kad kaltas tu. Jojai ne į tą pusę!

– Dar pažiūrėsim! – sušuko Bonakadas ir purptelėjo į viršų. Visi nusekė paskui jį.

Iš aukštybių atsivėrė nuostabus vaizdas: miškai, upės, kalnai. Matėsi ir aplinkinės karalystės. Bonakadas džiaugėsi, kad jo karalystė buvo pati didžiausia. Tačiau visiems rūpėjo ne tai. Visi žvalgėsi, kurgi ta Pupų karalystė. Ir pamatė: ji tikrai buvo kairėje pusėje.

– Na? – Beleras pasižiūrėjo į Bonakadą reikšmingu žvilgsniu.

– Belerai,- ramiai ištarė Bonakadas, – kai grįšime namo, primink man, kad nukirsčiau tau galvą.

Beleras nutilo. Vienas balandis sušuko:

– Žiūrėkit! Ten – gerosios burtininkės trobelė! Ji galės mus atkerėti!

Visi balandžiai nuplasnojo trobelės link. Ir jiems pasisekė – toje trobelėje tikrai gyveno geroji burtininkė. Ji greitai sumojo, kas nutiko keliauninkams, ir atvertė juos į žmones.

Vienas iš svitos paklausė:

– Ar vis dar josime į Pupų karalystę?

Bonakadas pagalvojo ir pasakė:

– Ne. Geriau grįžkime namo. Rytoj nujosime pas Gvazdikėlį XCIX švęsti vestuvių. Koks skirtumas, ar švęsime jaunikio pusėje, ar nuotakos!  Narcizuose irgi turi būti vestuvės – juk karalius tekina vienturtę dukterį! Kas su manimi sutinka?

Visi sutiko. Beleras kraipė galvą ir nesakė nieko.

Kitą dieną visiems grįžus iš tuščio karaliaus Gvazdikėlio XCIX dvaro (mat narciziškiai šventė vestuves Pupose), Bonakadas sušaukė Trikampio stalo susirinkimą ir paskelbė:

– Visa, kas nutiko mums bekeliaujant į Pupų karalystę ir grįžus iš jos, liks tarp mūsų, ir šią paslaptį mes nusinešime į kapus. Visi sutinkate?

– Taip, Jūsų Didenybe!

– Be to, kai buvau balandis, iš viršaus labai aiškiai mačiau mūsų karalystės panoramą – labai gražus vaizdas. Manau, reikia sukurti brėžinius, kad niekas daugiau niekada niekur nepasiklystų ir pavadinti juos Bonakado brėžiniais. Šitokiu būdu aš pateksiu į istoriją!

– Bonakadai, – neištvėręs įsiterpė Beleras, – tokie brėžiniai jau yra – juos visi vadina žemėlapiais.

– Gerai, kad priminei! – įgėlė Bonakadas. – Jau būčiau pamiršęs, kad turiu tau nukirsti galvą!

– Baik, Bonakadai! Juk aš – tavo brolis!

– Gerai jau… – nusileido Bonakadas. – Šį kartą liksi gyvas. Bet žiūrėk, kad daugiau tokių nesąmonių nebūtų!

– Kokių nesąmonių?

– Na, kad… Štai tu ir vėl pradedi! Tiesiog tylėk!

– To tai jau nebus. Turi gi kažkas tave…

– Ai, tiek to – taukšk sau į sveikatą! Vis tiek bus taip, kaip aš sakau!

 

Kaip Bonakadas sutiko savo meilę

Bonakadas liūdnas. Mirė pats svarbiausias karalystėje žmogus – jo senasis virėjas. Taigi karalius sėdėjo ir it koks žlugtas mirko ašarose, o mirusio virėjo giminaičiai jį guodė kaip įmanydami.

– Kodėl? – verkė Bonakadas. – Kodėl jis? Kodėl taip anksti? Jam tik šimtas metų! Kur aš kitą tokį gausiu? Jam dar nebuvo laikas išeiti, o man – jį prarasti…

– Neverkite, Jūsų Didenybe, – guodė virėjo mama. – Visiems ateina laikas iškeliauti.

– Bet kodėl jis? Kur aš dabar rasiu gerą virėją? Nukirsiu galvą tam, kas kaltas dėl jo mirties! Kaip virėjas mirė?

– Jis maudėsi ežere, išlipo ant kranto ir švariai numirė.

– Aišku! Kaltas ežeras! Nusausinkite tą kvailą balą! Tegul supras, kaip aš jaučiuosi! Ir uždrauskite visiems karalystės virėjams maudytis! Negaliu leisti, kad dar kada nors pasikartotų tokia tragedija. O dabar – vykdykit!

Suglumę mirusiojo giminaičiai traukydami pečiais išėjo iš dvaro. Karalius atsistojo ir pasižiūrėjo į veidrodį. Vaizdas buvo nekoks: suglamžytas veidas, rožinės akys, varvanti nosis. Bonakadas sukvietė dvidešimt devynis savo draugus prie Trikampio stalo ir paskelbė ekstra pranešimą:

– Aš, jūsų valdovas – nors šiaip turėčiau valdyti ne tik jus, bet ir visą pasaulį – didžiai gerbiamas karalius Bonakadas, skelbiu prestižinį konkursą: raskit man virėją! Laimės tas, kuris pirmas atves pas mane žmogų, mokantį gaminti maistą taip skaniai kaip… Koks buvo jo vardas? Ai, tiek to – nesvarbu! Tiesiog suraskit man puikų virėją. Laimėtojas gaus… Paskui sugalvosiu! Tuo ir užbaigiu šį itin svarbų Trikampio stalo susirinkimą.

– Bet, Jūsų Didenybe, – paklausė ministras, – kur mums jo ieškoti?

– Kur tik norit! Tiesiog suraskit man virėją! Leidžiu jums imti ką tik norite iš mano kariuomenės ir žirgyno. Ieškokite nors ir po visą pasaulį, bet suraskit man virėją. Ir geriau paskubėkit, nes jau noriu valgyti. Skaičiuoju iki…

– O ką reikės daryti, jei staiga kils karas? – susirūpino užsienio reikalų ministras.

– Pasakyk, kad priešas palauktų, nes visa mano kariuomenė ieško man virėjo! Nejaugi viską turiu galvoti pats! Vienas…

Visi karaliaus draugai žaibo greitumu išlėkė ieškoti virėjo. Jie, žinoma, suprato, kad laimės tas, kuris virėją suras greičiausiai, todėl net nesivargino niekur toli keliauti. Jie susirado pažįstamų rekomenduotus savo karalystės virėjus ir grįžo su jais į pilį.

– Pradėkime konkursą ,,Kas taps mano virėju”,- paskelbė Bonakadas. – Laimės tas, kuris geriausiai pagamins mano mėgstamiausią patiekalą. Pradėkit! – ir išėjo.

Bonakadas buvo sumanus. Duodamas tokią užduotį, jis išbandė ne tik konkurso dalyvius, bet ir savo draugus: tikrino, ar jie žino, ką labiausiai jų karalius mėgsta.

Po dviejų valandų Bonakadas grįžo. Pasirodo, tik penki iš dvidešimt devynių jo draugų žinojo, kad mėgstamiausias jo patiekalas – cepelinai. Bet jie negali būti įdaryti visiems įprastu įdaru – mėsa! Bonakadas vertino išradingumą, todėl ketino įdarbinti virėją, išradingiausiai įdariusį cepelinus.

Atsipjovęs pirmojo cepelino Bonakadas net pašoko iš pykčio:

– Kas čia dabar!? Tegu šitos bjaurasties autorius tuojau pat nešdinasi iš mano pilies! O su jį suradusiu draugu reikės rimtai pasikalbėti.

Atrodo, vienas iš draugų buvo pamiršęs, kad karališkųjų cepelinų negalima įdaryti mėsa. Taigi konkurse liko keturi dalyviai.

Prapjovęs antrąjį cepeliną ir pamatęs įdarą karalius tik susitąsė ir vos neapsivėmė:

– Kas čia per šlykštus kraujas!?

– Tai uogienė, Jūsų Didenybe, – drebančiu balsu pralemeno virėjas.

– Kaip aš, po galais, valgysiu cepelinus su uogiene!? Pralaimėjai! Lauk iš čia!

Taigi dar vienu virėju buvo atsikratyta. Liko trys.

Bonakadas prapjovė trečiąjį cepeliną ir pakėlė pykčio kupinas akis į virėją:

– Gal tu nori mane nužudyti!?

– Visai ne, Jūsų Didenybe. Aš tik…

– Įdėjai į cepeliną kiaušinį, kuriuo lengvai galėjau užspringti! Greičiau dink iš čia, kol dar turi nuosavą galvą ant koto!

Štai ir trečias virėjas išlėkė iš pilies. Bonakadas nusivylė. Tikriausiai visame pasaulyje neliko tokio nuostabaus, išradingo ir nepavojingo sveikatai virėjo kaip tas, kurio vardo Bonakadas nežinojo… Jis atsipjovė ketvirto cepelino. Truputį pažiūrėjo, pagalvojo ir pakėlė galvą:

– Na, oro įdaras nėra labai originalus sumanymas, bet kol kas tai – geriausias variantas. Tu turi daug vilties tapti mano virėju.

Beliko penktasis cepelinas. Bonakadas jo atsipjovė ir, vos tik pamatė, kas viduje, pašoko iš džiaugsmo:

– Tai nuostabiausias dalykas, kokį tik esu matęs! Cepelinas, įdarytas pienu su silke! Tai bent skanumas! Tu priimtas!

Bonakadas pakėlė akis, kad galėtų apžiūrėti savo naująjį virėją, bet vos tik jį pamatė, siaubas sukaustė jo veidą.

– Bet juk tu – moteris! – sušuko jis pasibaisėjęs.

– Tai kas? Negaliu dėl to būti virėja?

– Tai aišku, kad ne! Virėjai gali būti tik vyrai. Tavo, moterie, vieta namuose, o ne mano dvare!

Moteris supykusi paliko dvarą. Bonakadas atsisuko į vienintelį likusį virėją ir pasakė:

– Sveikinu! Nuo šiol tu – mano naujasis virėjas! Eik ir virk.

Vakare karalius žiūrėjo spektaklį. Jis turėjo nuosavą teatro trupę, kuri kiekvieną vakarą suvaidindavo ką nors juokingo. Aktoriai buvo labai išradingi. Jie kasdien sugalvodavo po tokį įspūdingą vaidinimą, kad…

Na, gerai, nemeluosiu: trupė nebuvo išradinga, o vaidinimai – nieko verti. Aktoriai visai neturėjo smegenų ir kiekvieną vakarą vaidindavo tai, kas tą dieną įvykdavo pilyje. Bonakadas jiems nenukapojo galvų tik todėl, kad įbrolis Beleras įtikino jį aktorius esant protiškai neįgaliais.

Spėkit, ką aktoriai sugalvojo vaidinti šįvakar? Teisingai! Jie vaidino konkursą ,,Kas taps mano virėju”. Tiesa, aktoriai konkurso pavadinimą pakeitė į ,,Kas bus kitas mauduolis”. Taigi pirmiausia įėjo vyrukas su milžiniška karūna ant galvos bei šakute ir peiliu rankose. Jis suko ratus apie staliukus su cepelinų maketais. Sustojęs prie vieno staliuko jis šakute prismeigė cepeliną ir atsikando jo. Pusė atkąsto cepelino dar liko ant šakutės, taigi Bonakadas pamatė, kad tai – cepelino su mėsa kopija. Aktorius, vaidinantis karalių, spjovė sukramtytą cepeliną į publiką, tėškė kitą jo pusę su visa šakute ,,virėjui” į veidą ir išvarė iš pilies. Toliau buvo cepelino su uogiene eilė. ,,Karalius” atsipjovė cepelino, pakramtė, nurijo ir… fontanu privėmė tiesiai ant grindų. Bonakadui buvo įdomu, kaip jie tai padaro.

Vienas aktorius vaidino susijaudinusį tarną, kuris bėgo padėti ,,karaliui”, paslydo ant ,,vėmalų”, tėškėsi į juos ir dar ,,karalių” nusitraukė su savimi. Tam tarnui ir to cepelino virėjui tuojau kartoniniu kirviu buvo nukirstos galvos. Bonakadas sutiko, kad tai teisinga, todėl plojo.

Paskui ,,karalius” atsipjovė cepelino, kuriame turėjo būti kiaušinis. Pamačiusiam tą kiaušinį ,,karaliui” net akys iššoko tikrąja šių žodžių prasme – ant galvos jam su spyruoklėmis buvo pritaisytos netikros akys! Tai bent triukas! ,,Karalius” nuteisė ,,virėją” mirties bausme: privertė suvalgyti cepeliną. ,,Virėjas” jo atsikando, užspringo ir krito negyvas. Liko tik du virėjai, kurių vienas buvo su moters peruku. ,,Karalius” dūrė pirštu į aktorių be peruko ir sušuko : ,,Tu laimėjai! “. ,,Moteris” pasakė  ,, Bet Jūs net neparagavote, ką pagaminau! “. ,,O kam? ” – paklausė ,,karalius”. –  ,,Tavęs vis tiek nepriimsiu. Tu juk moteris”. ,,Moteris” apsiverkė ir išbėgo…

Bonakadas tik dabar, stebėdamas save iš šalies, suprato, kaip kiauliškai pasielgė. Juk ta moteris buvo jauna ir daili: apvalutė it cukrinė bandelė su razinomis, lūpos sudėtos širdele, baltos rankos, tik keliose vietose įpjauti putlūs pirštai, gražiai sviestu sutepti plaukai… Jis tuojau pat pasikvietė tarną ir pasakė:

– Sužinok, kur gyvena ta virėja, ir atvesk ją čia.

– Dabar?

– Tai aišku, kad dabar!

– Bet juk dabar dešimta vakaro!

– Vienas…

Tarnas tuoj pat nuskuodė ieškoti virėjos. Po valandos grįžo su mergina. Bonakadas, į ją pažiūrėjęs, pagalvojo: ,,Ar ji nebuvo storesnė? Ir ar tik jos plaukai nebuvo labiau sviestu sutepti?”

– Jūsų Didenybe, – pradėjo teisintis tarnas, – Jūsų pageidaujama virėja nesiteikė čia atvykti, todėl atvedžiau jos seserį.

– Kaip tai nesiteikė atvykti!? – įsiuto Bonakadas. – Juk aš aiškiai pa…

– Ji pasakė, kad jos vieta namuose, o ne dvare, – nutraukė jį mergina, – todėl, jeigu tau taip reikia su ja susitikti, pats pas ją ir važiuok.

– Pagarbiau kalbėk su karalium! – sušuko Bonakadas.

– Pagarbiau kalbėk su moterimis! – sušuko mergina.

– Tu mane tuoj supykdysi!.. – it žaltys sušnypštė Bonakadas.

– Tu mane jau supykdei!  – it gyvatė atšnypštė mergina.

Bonakadas suprato, kad toliau su ja ginčytis beprasmiška – juk ji moteris. Taigi jis tiesiog pasikinkė žirgus, sėdo į karietą, nuvažiavo pas tą virėją ir jos atsiprašė. Virėja jam atleido ir sutiko pas jį dirbti.

Turbūt jums kilo klausimas: tai kurgi ta Bonakado meilė, apie kurią buvo užsiminta pavadinime. Na, sakiau tik tai, kad jis ją sutiks. Jis ją ir sutiko. Tai ko jūs dar norite?

Kaip Bonakadas vos neprarado galvos

Buvo juoda naktis. Bonakadas miegojo. Staiga pasigirdo garsus beldimas į jo miegamojo duris. Pabudęs Bonakadas sušuko:

– Pasirodyk, kad galėčiau nukirsti galvą!

Pro duris įbėgo baimės ištiktas tarnas ir sušuko:

– Jūsų Didenybe, rūmai dega!

– Ką!? – negalėjo patikėti Bonakadas. – Kaip tu drįsti tokiais pokštais man trukdyti miegą!?

– Ne, Jūsų Didenybe, rūmai iš tikrųjų dega! Reikia bėgti!

Pagaliau Bonakadas patikėjo ir ištiktas panikos iššoko iš lovos.

– Kodėl anksčiau neperspėjai!? Turiu apsirengti! Juk nebėgsiu pasikaišęs naktinius marškinius!

Kol Bonakadas rausėsi savo drabužių spintoje, tarnas atidarė langą, čiupo karalių ir kartu su  juo įšoko į karališkąją kūdrą, kurios vandeniu tuo metu buvo gesinamas gaisras.

Daug žalos nebuvo patirta. Rūmai apdegė tik iš išorės. Nesudegė jokios brangenybės.

Rytą Bonakadas sušaukė Trikampio stalo susirinkimą ir pradėjo jį tokiais žodžiais:

– Nors visi žinote, kad aš esu puikus žmogus ir nuostabus valdovas, bet, pasirodo, ir aš turiu priešų. Naktį kažkas – akivaizdžiai nevisprotis – sugalvojo padegti mano rūmus. Jūs privalote išsiaiškinti, kas tai padarė.

– Bet, Jūsų Didenybe, ar tai ne policijos darbas?

– Policija tegul padeda paprastiems žmonėms, – pasakė Bonakadas. – Kai kalbame apie mane, policija esate jūs.

– Bet nė vienas iš mūsų nemoka tirti nusikaltimų.

– Jei aš pasakau, kad jūs esate policija, tai reiškia, kad jūs esate policija! – įsiuto Bonakadas.-Noriu, kad iki vakaro kiekvienas iš jūsų atvestų bent po vieną įtariamąjį. O jei manęs neklausysit, tai tada: vienas…

Trikampio stalo draugai tuoj pat puolė ieškoti nusikaltėlio.

Vakare Bonakadas įtūžęs rėkė ant savo draugų:

– Kaip jūs galėjot nesučiupti nusikaltėlio!? Juk daviau jums visą dieną! Visiems galvas nukaposiu!

– Liaukis, Bonakadai, – bandė teisintis Beleras. – Mes visi čia esame valdyti šalį, o ne tirti nusikaltimus. Jei nori išsiaiškinti tiesą, samdykis tyrėjus.

– Ir tik dabar man tai sakai!? – dar labiau įsiuto Bonakadas. – Ar bent įsivaizduoji, kur dabar gali būti tas nusikaltėlis!?

– Taip, ir todėl iš pat pradžių nusamdžiau tyrėjus, – atsakė Beleras ir sušuko : – Įeikit!

Menėje pasirodė du juodus apsiaustus apsivilkę vyrai. Bonakadas puolė į paniką:

– Belerai, ką čia darai? Pašaliniai negali dalyvauti Trikampio stalo susirinkimuose! Ką čia veikia šitie chalatuočiai!?

– Tai – profesionalūs tyrėjai, kuriuos nusamdžiau, – pristatė atėjūnus Beleras. – Iksas ir Nulis gali ištirti bet kokį nusikaltimą.

– Tikiuosi, nusikaltėlį jau sučiupote? – Bonakadas kreipėsi į tyrėjus.

– Dar tik renkame įkalčius, Jūsų Didenybe, – atsakė vienas jų.

– Bet jau numanome, kas galėtų būti kaltas, – pridėjo kitas. – Mums derėtų su jumis pasi…

– Puiku! Paskelbsite viską rytoj! – nudžiugo Bonakadas. – O jūs, – atsisuko į savo draugus, – pasirūpinkite, kad kuo daugiau žmonių girdėtų tyrėjų išvadas ir mano nuosprendį. Tai bent renginys karalystėje bus!

– Palauk, Bonakadai, – įsiterpė Beleras, – ar tu tikrai nori sugėdinti žmogų prieš visą karalystę?

– Tai žinoma! Jis to nusipelnė! Tegu visi žino, koks mulkis padeginėja namus! Gerai, visi išsiskirstykit! Susirinkimas baigtas!

Prieš miegą Bonakadas vaikščiojo pirmyn atgal po savo kambarį ir rinko bausmę nusikaltėliui.

– Turėtų būti humaniška bausmė, – svarstė jis. – Įsakysiu padegti jo namą!

– Ne! – sušuko Beleras. – O kas, jei jis turi šeimą?

– Tai tada šeima turėjo jį atkalbėti nuo mano rūmų padegimo! – pasakė Bonakadas. –  Sugalvojau! Padegsime jį patį!

– Bonakadai! – sušuko Beleras. – Baik tu su ta piromanija!

– Aš čia karalius! Neįsakinėk man!

– Esu tikras, kad jei žmonėms būtų leista rinktis, jie karaliumi išrinktų mane.

– Baik tu su tomis savo filosofinėmis nesąmonėmis, – atlaidžiai pasakė Bonakadas. – Juk žinai, kad žmonės niekada negalės rinkti sau valdžios. Karalių jie gauna dovanų iki gyvos galvos!

– Na, taip… Bet nors nesiek nusikaltėlį bausti ugnimi.

– Tai ką man su juo reikės daryti, – susierzino Bonakadas, – jei nė viena mano siūlyta bausmė tau nepatinka!?

– Žinai, – pasakė Beleras, – kartais pažeminimas visos karalystės akivaizdoje jau yra pakankama bausmė.

– Juk negaliu tiesiog visiems paskelbti, kas yra nusikaltėlis, ir jį paleisti! Be to, tik paviešinimo gali ir neužtekti. Ištremsiu jį! Kur nors…

– Ne!

– Žinai, Belerai, tu man visiškai nepadedi, – nusprendė Bonakadas. – Nešdinkis iš mano kambario, o bausmę aš galvosiu pats.

Kitos dienos popietę visi karalystės gyventojai susirinko į rūmų kiemą, kurio viduryje buvo pastatyta milžiniška statinė. Gal nuo alaus. Bonakadas užlipo ant jos ir pradėjo kalbą:

– Brangūs mano valstiečiai! Šiandien susirinkome čia mano vardu paskelbti nuosprendžio niekšui, turėjusiam įžūlumo padegti mano rūmus. Te visi pamato, kuo baigiasi padegėjų gyvenimas!

Bonakadas reikšmingai nutilo. Visi aplinkui irgi tylėjo. Beleras, supratęs, ko Bonakadas nori, pradėjo ploti. Tada pradėjo ploti ir kiti Trikampio stalo draugai, o po jų – ir visi valstiečiai.

Bonakadas stovėjo patenkintas: šypsojosi, kol plojimai nutilo. Po to vėl pradėjo kalbėti:

– Dabar kviečiu ant pakylos tyrėjus Iksą ir Igreką…

– Nulį! – sušnabždėjo Beleras.

– Hm, Iksą ir Nulį, kurie paskelbs, kas yra nusikaltėlis. Ropškitės!

Tyrėjai užlipo ant statinės. Bonakadas iškėlė ranką, kurioje buvo vokas.

– Šiame voke yra nuosprendis nusikaltėliui, – paskelbė jis. – Nuosprendį po nusikaltėlio paviešinimo perskaitys Iksas, – pasakė Bonakadas ir padavė voką vienam tyrėjui. Tam, kuris stovėjo arčiau.

– Jūsų Didenybe, aš – Nulis, o ne Iksas, – pasakė voką gavęs tyrėjas.

– Tada tu skaitysi nuosprendį! – sušuko susierzinęs Bonakadas. – O Iksas tegu paskelbia visiems nusikaltėlio vardą.

Tyrėjas Iksas atsikrenkštė.

– Pirmiausia, jei leisite, papasakosiu apie visus rastus įkalčius.

– Gerai, laiko mes turim!

– Pirmiausia mano ir Nulio dėmesį atkreipė vaško pėdsakai, – pradėjo kalbėti Iksas. – Iškart tapo aišku, kad nusikaltimo įrankis – žvakė.

– Ką!? – apstulbo Bonakadas. – Kas per mulkis padeginėja namus žvakėmis!?

– Leiskite pabaigti, – pasakė Iksas. – Taigi žinojome kuo, tačiau nežinojome, kas, kaip ir kodėl. Pradėjome dairytis kitų įkalčių ir ten, kur buvo pastatyta žvakė ir įsiplieskė gaisras, radome batų pėdsakų.

Minia suošė. Patenkintas tyrėjas Iksas atsikrenkštė vėl.

– Tikrinome kiekvieną rastą batą, kiekvieną batų porą ir nusikaltėlio batus radome… Spėkite kur?

Tyrėjui Iksui patiko minios dėmesys, todėl jis kaip tikras retorikos specialistas intrigavo toliau.

– Tikrai neatspėsite! Ogi rūmuose!

– Ne, to negali būti, – pralemeno Bonakadas. – Nejaugi mane norėjo sunaikinti vienas mano draugelių? Dabar tai tam niekšui bus šakės!

– Taigi išsiaiškinome, – tęsė Iksas, – kad nusikaltėlio avėti batai priklauso… Atspėkite kam?

– Sakyk greičiau nervų netąsęs! – riktelėjo Bonakadas.

– Ogi karaliui Bonakadui.

Minia nuščiuvo. Pasigirdo pavieniai aikčiojimai. Visi sužiuro į Bonakadą. Jis patas kelias sekundes stovėjo tylėdamas, o po to, supratęs, kas nutiko, pasipiktino:

– Ką!? Nusikaltėlis avėjo mano batus!?

– Ne, Jūsų Didenybe, – ramiai atsakė Iksas. – Tai Jūs esate nusikaltėlis. Apklausėme keletą rūmų gyventojų ir išsiaiškinome, kad užvakar vakare Jūs ėjote pasivaikščioti pasišviesdamas žvake. Bevaikščiodamas sutikote vieną pažįstamą ir užsikalbėjote, o paskui kartu su juo grįžote į rūmus pamiršęs, kad palikote žvakę ant karališkosios skiedrų krūvos.

– O dabar skaitau nuosprendį… – paskelbė Nulis.

Bonakadas pabalo. Nulis atplėšė voką:

– Karaliaus Bonakado vardu Jo didenybė pats save nuteisia mėnesį valyti karališkąją išvietę.

– Ką!? Taip negalima! – sušuko Bonakadas. – Aš juk karalius!

Sargybiniams teko nukelti rėkiantį ir besispardantį Bonakadą nuo statinės ir nunešti į rūmus.

– Tai kaip bausmė? – vakare paklausė Beleras Bonakado.

– Belerai, – ramiai atsakė Bonakadas, – aš tave nudėsiu. Tu viską žinojai, ar ne?

– Tai žinoma! – švytėjo įbrolis. –  Juk tyrėjai dirbo man.

– Ir tu parašei šitą nuosprendį?

– Taip. Puikiai susitvarkiau, ar ne?

– Kodėl!? – supyko Bonakadas. – Galėjai sugalvoti bet kokią bausmę, o parinkai tokią, kad…      Net negaliu sakyti to garsiai! Kodėl nevykdei maniškės bausmės?

– Nes buvau tikras; niekas nėra vertas to, ką tu ten parašei, – atsakė Beleras ir padavė Bonakadui nepraplėštą voką.

– Net nepažiūrėjai, kas ten?

– Nenoriu to nė žinoti! – pasakė Beleras, apsisuko, ištarė ,,Nėra už ką!“ ir išėjo.

– Aš tau nedėkojau! – šūktelėjo Bonakadas įbroliui pavymui.

– Apsimesiu, kad padėkojai dar kartą! – jau iš kiemo sušuko Beleras.

Bonakadas atplėšė voką, ištraukė lapelį ir pažiūrėjo į savo ranka parašytus žodžius: ,,Nukirsti galvą“. Jis suplėšė lapelį, užsimovė gumines pirštines ir apsiginklavęs šepečiais, kibirais bei maišeliais su chlorkalkėmis nukrypavo vykdyti bausmės.

 

Gabrielius Zaveckas

Gabrielius Zaveckas

Gabrielius Zaveckas

Esu Gabrielius Zaveckas iš nedidelio provincijos miestelio – Kybartų. Šiuo metu mokausi Kristijono Donelaičio gimnazijos antroje klasėje. Kad ir kaip neprotingai nuskambėtų džiaugiuosi, kad esu provincialas – jaučiu didelį malonumą gyvendamas ramioje aplinkoje.

Pradėjau kurti nuo penktos klasės. Žinoma, toji kūryba buvo tokia, kokios ir galima tikėtis iš mažo mokinuko – paprasčiausiai surimuoti sakiniai ir vienas kitas vaizdingesnis posakis ar palyginimas. Kūriau labiau ne iš idėjos, o, galima sakyti, iš pareigos (mokytoja liepė). Dabar, sakyčiau, rašau fragmentiškai – kartais keletą mėnesių neatsiranda jokios minties, o kartais per vieną savaitę atiduodu visų metų „duoklę“.

Patinka esė žanras. Kaip atrandu temų? Ogi įvairiai. Kartais įkvepia nauji potyriai

(publicistinė TV laida, pokalbis su senu žmogumi, bendraamžiais). Na, o kartais mėgstu pažvelgti į senus dalykus naujai. Kad ir į K. Donelaitį. Mano rašymo stiliaus nuolatinė palydovė – ironija. Dar net nežinau – gerai tai ar blogai. Bent jau nenuobodu man pačiam.

Kristijonas Donelaitis – poetas iš neturėjimo ką veikti?

„Kristijonas Donelaitis – poetas iš neturėjimo ką veikti.“ Tokia frazė papiktintų devyniasdešimt procentų kalbininkų, lietuvių kalbos mokytojų, daugybę kitų intelektualių žmonių ir šiaip keistuolių. Visgi ją pateikiau. Kodėl apskritai kilo tokia mintis? Paaiškinimas paprastas – mūsų, lietuvių, grožinės literatūros pradininko biografija.

Sakysiu atvirai ir tiesiai – sėdus rašyti esė apie Kristijoną Donelaitį, elementaru yra susipažinti su jo kūryba ir biografija. Taigi, įsijungęs „Microsoft Word“, iš karto atverčiu ir Google bei „Vikipediją“. Žinoma, prieš tai perskaitau garsiausią lietuvių tautos šviesulio kūrinį „Metai“, išverstą netgi į vienuolika kalbų (ar tai tik nebus į daugiausiai užsienių kalbų išverstas tuometinis lietuviškas kūrinys?). Bet kol kas palikime „Metus“ ramybėje. Susikoncentruokime į biografiją ir veiklą.

Poeto gyvenimas buvo, rodos, niekuo per daug neišsiskiriantis: gimė, mokėsi, tapo evangelikų liuteronų kunigu. Vis dėlto verta paminėti: dirbo muzikos mokytoju (parašiau būtent „muzikos“, netgi dar kartą pasitikrinau „Vikipedijoje“), choro vadovu, vėliau – netgi mokyklos vadovu, kodiniu XVIII a. pavadinimu dar žinomas kaip mokyklos „rektorius“. Galiausiai buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu. Bet ir čia „neišsiteko“ tik kunigu. Pastatė našlių namus, kleboniją, įkūrė mokyklą ir atstatė Tolminkiemio bažnyčią.

Tarp kitko, jeigu dar nežinote, Kristijonas Donelaitis buvo ne tik chorvedys, savotiškas valdininkas ar „statybininkų brigadininkas“, bet ir poetas (supraskite, ironija). Būtent ši sritis ir buvo sunkiausia: parapijos plotas labai didelis, du trečdaliai parapijiečių – vokiečiai ir tik vienas trečdalis – lietuviai. Tuo metu gana jaunas klebonas nesutarė su vietos valdžia. Buitiniai dalykai – parapijos administravimas ir klebonijos ūkio reikalai – taip pat darė savo. Negana to, Tolminkiemio 1756 m. neaplenkė ir Septynerių metų karas. Rodos, prastos sąlygos žmogui, ir šiaip visuomeniškai aktyviam, atsiduoti kūrybai. Bet pavartosiu širdžiai mielą suvalkietišką žodį: Donelaitis neužsiciklino, nebuvo, kaip pats pasakytų, „glūpas šūdvabalis“, ir vis tiek kūrė. Palengva, iš lėto, bet kūrė. Ir sukūrė. Sukūrė ne šiaip ką, o lietuvių grožinės literatūros pradmenis. Grožinės, nes tai nebuvo nei kronika, nei diplomatinis laiškas, nei žemėlapis, nei alfabetas. Pradmenis, nes jo pasakėčios ir „Metai“ buvo pirmieji lietuviški tokio pobūdžio kūriniai. Na, kodėl „lietuvių“ ir kodėl „literatūros“ – neaiškinsiu. Elementaru, berods, ir taip.

Dabar grįžkime prie tos intriguojančios frazės – „poetas iš neturėjimo ką veikti“. Taip, veikti jam nebuvo ką (supraskite, vėl ironija…). Tačiau, bent jau bevartant tą patį „Vikipedijos“ biografijos variantą, nepanašu, kad jis būtų pats labai susidomėjęs ar pasišventęs kūrybai. Jam tai buvo vienas iš daugelio prasmingų užsiėmimų, tačiau, rodos, ne daugiau. Aišku, „Vikipedija“ dažniausiai būna labai šabloniškas ir informatyvus informacijos šaltinis. Pagaliau, nežinia, kaip ten buvo iš tiesų. Bet nesigilinkime į filosofiją. Manau, daugelis sutiktų, kad kūryba Kristijonui Donelaičiui nebuvo tokia svarbi, kaip, pavyzdžiui, Vytautui Mačerniui, Jonui Mačiuliui ( taip mandrai imsiu ir nepavadinsiu Maironiu), Salomėjai Nėriai. Galbūt jis tiesiog buvo hiperaktyvus, visur spėjantis žmogus, ir truputį „atliekančio“ laiko nusprendė panaudoti būtent kūrybai, taigi, išeitų, kūrė iš neturėjimo ką veikti. Mūsų grožinės literatūros pradininko labiausiai giriamas kūrinys „Metai“ taip pat savotiškas. Hegzametru parašytą tekstą sunku skaityti ir suprasti. Dar sunkiau, kai jame daug senovinių, mūsų akim žiūrint, šiurkščių ir netaisyklingų žodžių, tokių kaip „glūpas“, „vėžlybas“, „kakalys“, „pečenka“, ir, labiausiai šį kūrinį skaičiusių paauglių pamėgtas, „šūdvabalis“. Atrodo, tarsi visa poema neturėtų kažkokio „kabliuko“, kuris sudomintų ar turėtų itin didelę meninę prasmę. Paprasčiausi buitiniai žodžiai, parašyti „antikvariniu“ šiurkščios kalbos hegzametru.

Vėlgi mintis iš serijos „atviri prisipažinimai“: turime pastraipą, kritikuojančią Donelaitį, tradiciškai reikia pastraipos, jį giriančios… Pradžiai – kontraargumentai argumentams prieš Tolminkiemio kleboną. Hegzametras, nors labai savotiškas kūrybos būdas, vertas pagarbos. Juo kūrusių rašytojų nėra daug. Dažnam šiek tiek apsišvietusiam šių laikų lietuvininkui būrui žinomi du: Homeras (savo Iliada ir Odisėja) ir tas pats Kristijonas ( nesakysiu kuo, nes negražiai skambės per dažnai vartojamas žodis). Vadinasi, Donelaitis turėjo retą talentą rašyti hegzametru, ir gal net dar retesnį ryžtą ir drąsą pradėti rašyti hegzametru. O ta „darkyta“ ir „šiurkšti“ kalba tais laikais buvo įprasta. Dabar, iš vienos pusės žvelgiant, tokia kalba parašytą kūrinį sunku skaityti ir suprasti, o iš kitos – įdomu. Naudinga. Savotiška tautosaka. Intriguoja savo vaizduotėje atkurti kasdienę XVIII amžiaus būrų kalbą. Galbūt šis kūrinys netgi turi įtakos istorikams. Dar vienas reikšmingas elementas – pamokymai ir moralai. Retas valstietis baudžiavos laikais girdėjo tokių patarimų. Tokių, kurių daugelį gyvenime galima pritaikyti ir šiomis dienomis. Bet turbūt svarbiausias Kristijono kūrybos nuopelnas – mostas tolesnei lietuvių literatūrai. Jeigu ne Donelaičio kūryba, ką žinia, gal dabar neturėtume nei vaizdingų peizažų, skatinančių mūsų vaizduotės galias, nei psichologinių romanų, nei šypseną veide keliančių satyrų. Gal ir Vinco Kudirkos parašytos „Tautiškos giesmės“ nebūtų. Arba literatūros lobynai būtų nusitęsę kokiais dviem šimtais metų į priekį.

Taigi, ar eiti su plakatais prie Seimo rūmų ir reikalauti iš Rusijos nusipirkti Tolminkiemį, ar prie Švietimo ministerijos skųstis, kokį bereikalingą „brudą“ grūda į vaikų galvas – spręsti lieka kiekvienam asmeniškai.

Vytautas Vyšniauskas

Vytautas Vyšniauskas

Vytautas Vyšniauskas
Vytautas Vyšniauskas

Buvo metas,  kai pieštukas atliko mediumo vaidmenį mano gyvenime. Vėliau krepšinio kamuolys, paskiausiai – rašiklis. Paraleliai baigiau keletą mokyklų Kelmės krašte, dabar, berods, studijuoju filosofiją Vilniaus universitete. Labiausiai save atradau per praradimus. Nūnai gyvenu kaip tik atradimų metą (pavyzdžiui, astrofizikos). Savo didesnius tekstus – ir čia publikuojamus – sunešiojau tarsi senų batų porą, tegu ir atsilaupusią, bet gerą vidujai. Išaugau iš jų, nebetelpu. Tačiau jie visada liks mano atminties partneriai.

Nuo redakcijos: Vytautas Vyšniauskas mokosi Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, IIIa klasėje. Jaunųjų filologų konkurse Pasvalyje ( 2012 metai) pelnė apdovanojimą už gerą eseistiką, po metų Šilutėje apdovanotas JFK paskatinimo raštu. Konsultavusi mokytoja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Puišienė.
 

Tarp autobuso stotelių…

Kasdien kaip į kokią mėsmalę braunamės į mažytį autobusiuką, kuriame nuolat būna keliais, dešimtim ar net visa penkiolika daugiau žmonių negu sėdimų vietų. Vos įlindus į mėsmalę, piktas mėsininkas, sėdintis prie apskrito peilio, užrėkia: „Du penkiasdešimt! MOKI!“ Taip ir plėšia vargšą mokinuką, kuris išvargęs po sunkios dienos ir dar laukęs autobuso pusantros valandos, tenori nemokamai nuvažiuoti į mokyklą ar vakare grįžti iš jos.

Bet yra šis tas ir linksmesnio šitoj kasdienybėj. Jeigu jau susiklosto taip, kad važiuoji į antrą pamoką, t.y. su autobusu, kuris atrieda po aštuonių valandų dvidešimt šešios minutės, gali ir rytinę mankštą padaryti – truputį nervus prasitampyti. Mat jei ateini kiek anksčiau, tai autobusas vėluoja penkias, dešimt, o kartais – labai kartais – ir dvidešimt minučių. Kas belieka – lauki. O jei susivėlini, tai kaip tyčia jis bus atidardėjęs anksčiau ir tepamatai jo dūmais apsklidusį pasturgalį.

Daug gyvenimo sutelpa autobuse, tiksliau – minty, kuri gimsta jame, pamačius kažką pro langą, nugirdus kokį nors pašnekesį ar stebint žmones. O kartais nereikia nieko nei pamatyti, nei išgirsti – užtenka prisiminti, pajausti, įsivaizduoti ar net svajoti, kad subrandintum mintį, kurią vėliau gali išsakyti žodžiais ar rašalu išlieti ant popieriaus. Tos dvidešimt kelionės minučių yra mano turtas, mano meditacija, mano laikas. Tik mano…Taip gimė šis mano dienoraštis…

Rugsėjo 5, pirmadienis

 Ėch, beskubėdamas autobusan įlapnojau į balą. Balti bateliai aplipo purvu. Bandžiau juos nuvalyti užkėlęs koją ant šiukšlių dėžės krašto. Šalia plepėjosi dvi moterėlės, mat viena vakar meldėsi bažnyčioje, o kita džiaugėsi, kad anūkėlė ims lankyti tikybos pamokas, bus doras žmogus. Bešokdamas į pražiotus autobuso nasrus pamiršau nešvarius batus, o mintys ėmė suktis apie tai, kaip aš žemesnėse klasėse mokiausi religinių tiesų. Dievaži, tai viena dažniausių temų besitrainiojančių mano galvoje! 

Man atrodo, kad tos vaikams grūdamos tiesos ne visada teisingos, juk gyvenime nėra tokios tiesos, kurios negalėtum paversti melu…

Kad ir ko mokytumėmės, turime mokytis ne tik to, bet ir apie tai. Deja, beveik visada tai užmirštama, todėl mokomasi tiktais to. Mokytis Dievo – tas pats kaip žmogaus, konkrečios asmenybės. Tačiau mes matome tik viešąją to žmogaus pusę. Žinome, kaip jis elgiasi, kada yra visų matomas, kokia kalbėjimo maniera, veido išraiška, judesiai. Susidarome tam tikrą vaizdą ir pirmą įspūdį. Tačiau priėję prie išvaizdaus vaikino, pamatome, kad jis tikras egoistas, neišmanėlis ir kad jam visiškai nusispjaut ant visų, išskyrus save. Kita vertus – matome Kvazimodo (Viktoro Hugo „Paryžiaus katedros“ herojus) prototipą. Tiesiog baisūnas! Bet priėjęs arčiau užkalbini jį ir tuoj pat supranti, jog tai tauriausios širdies žmogus, kokį tik galėtum įsivaizduoti. Taip pat yra ir su Dievu.

Visi mano žiną jį. Tačiau žino tik jo viešąją pusę, nors ir tos daugelis nesuvokia. O koks esti iš tikrųjų – šiandien religingieji fanatikai apie tai išmano mažiausiai. Nes jiems viskas, kas aukščiau jų, yra šventa. Religija – tai jos mes mokėmės mokykloje. Visos taisyklės, maldos, įsakymai, draudimai ir pareigos – visa sukurta religijos. O kur Dievas? Dievas yra virš visko – aukščiausias viešpatis.

Mokykloje apie Dievą išmokau tikrai daug. Bet ar tai naudinga? Turbūt taip. Tačiau ar reikia tuo gyvenime vadovautis? Ko gero, ne. Reikia vadovautis žmogiškumu, kurio religijoje netrūksta, tačiau ten taip pat pilna užslėpto – o dabar jau ir atvirai demonstruojamo – laisvo mąstymo menkinimo. Ne, religija yra bejėgė, jeigu žmogus jai nepasiduoda. Turintys tvirtą nuomonę visada bus aukščiau tų, kurie aklai pasiduoda religijos sugalvotam fanatizmui, kuriam turbūt prieštarautų net pats Dievas.

Bijojau, tikrai bijojau Dievo. Kaskart, kai kažką padarydavau blogo – nusikeikdavau, kažką stumtelėdavau, galiausiai – sutraiškydavau skruzdėlę, aš gailėdavausi ir melsdavausi. Ne dėl to, ką padariau, bet už tai, kad to nebedaryčiau.

Mokykloje mokiausi, namuose meldžiausi, o gatvėje „nusidėdavau“. Kartais išsiskirdavau iš bendraamžių savo pomėgiais, užsiėmimais, tačiau nebuvau išskirtinai kitoks negu tipiški, pilką aurą turintys, paaugliai (deja, jų labai daug). Dažnai kasdieniame gyvenime klysdavau.

,,Nusidėdavau“. Nusidėdavau tais poelgiais, kuriuos nuodėmėmis vadindavo religijos taisyklės. Tuomet iš nieko nebuvau pasišaipęs. Tiesą sakant, šaipydavosi iš manęs. Ir aš net nenutuokiu, kodėl. Bet taip buvo. Pamenu, antroje klasėje su vienu mokinuku atsisėdau į tą patį suolą, iš priekinio suolo berniukas pašaipiai ir nustebęs pasakė sėdinčiam su manimi: „Tu su juo sėdėsi?..“ Ketverius metus įvairiais laiko tarpais buvau pašaipos objektu, kuriuo nebūdavau tik tuomet, kai kam nors iš manęs prisireikdavo to, ką galiu padaryti tik aš – kažką nupiešti, sugalvoti, pasakyti ar parašyti arba… duoti atsikąsti bandelės…

Mokykloje Dievo studijos neprasideda ir nesibaigia. Ne. Jos vyksta visą gyvenimą. Mūsų gyvenimas yra didžiulė mokykla, kurioje visos gyvos būtybės ko nors nuolat mokosi. Ne tik mokslo, bet ir gyvenimo. Mokosi tėvynės, darbo, sąžiningumo ir atsakingumo, mokosi – žmogaus. Žmogaus tokio, koks galėtume būti kiekvienas, bet, deja, nesame. Taip pat mokomės ir Dievo. Visą gyvenimą…

Na, štai laikas jau ir išlipti, įdomu, kaip seksis mažajai anūkėlei mokytis ir ieškoti savojo Dievo… 

Rugsėjo 14, trečiadienis

Jau antra savaitė, kaip aš keliauju į mokyklą autobusu, mat prieš tris mėnesius baigiau savo mažą dešimtmetę kaimo mokyklėlę ir dabar aš jau gimnazistas. Šiandien kažkaip širdį gnybtelėjo, kai mano autobusas  pralenkė būrelį pirmokėlių, kurie kaip žvirbliukai striksėjo į mano buvusią mokyklą.

O kada aš ten pirmą kartą žengiau? Prieš vienuolika rugsėjų.. Sakyčiau – nuostabūs metai ten praleisti, tačiau tokie jie buvo ne visad, o tik pastarieji. Bet koks dabar skirtumas? Juk dėl to, kas buvo, – ir gero, ir blogo – aš tapau savimi. Kaip verkiau tądien, kai baigiau mokyklą ir, parėjęs namo, rašiau dienoraštį.  Tas pilkas sąsiuvinis ir dabar guli slapčiausioje kuprinės kišenėje. Slapčiom jį išsitraukiu  ir, nors pro langą į akis įkyriai švitina ryški saulė, atsiverčiu 2011 metų gegužės trisdešimt pirmosios dienos įrašą ir pasileidžiu akimis per jį.

Vaikas prasideda moters įsčiose. Mokykloje jis suauga. Tuomet, po mokyklos, prasideda naujas, kitoks gyvenimas. Mokykla – kelias iš vaikystės, kuris per paauglystę veda į suaugusiųjų pasaulį.

Šiandien yra mano ir devynių (deja, tik devynių) mano bendražygių gyvenimo pradžios pabaiga. Man nelengva kalbėti, sunku sulaikyti ašaras, tik rašyti nesunku. Rankos nedreba, kojos irgi tvirtai laiko. Širdis tiktai dreba!

Būtent iš jos ašarų pavidalu veržiasi didelis AŠ. Ši diena yra viena laimingiausių ir taip pat – liūdniausių mano gyvenime. Tiek daug man suteikė ši mokykla, ir tiek daug netekau ją baigdamas. Visos neapykantos ir antipatijos, kurias kai kada kam nors jaučiau, dabar iš manęs ištekėjo kartu su ašaromis – išgaravusios jos pakils į dangų ir išsisklaidys jo mėlynėje.

Vaikštau po savo namus ir jaučiu, jog kažkas ne taip. Atrodo, lyg nebūčiau namie. Vos prieš keletą valandų pasibaigė mano išleistuvės, nors dar galutinai ir neišsiskyriau su savo mokykla, bet jau ilgiuosi antrųjų namų.

Tačiau gyvenimas eina toliau, tad ir aš turiu eiti. Negaliu stovėti vietoje ir leisti jam pralenkti, palikus mane užnugaryje. Aš turiu eiti priekyje ir tempti gyvenimo naštą paskui save, o ne atvirkščiai. 

Užverčiu dienoraštį ir mąstau, kuo aš tapau per tuos nugyventus metus. Šiandien aš eisiu į filosofijos pamoką, jau gavome užduotį – pristatyti save, tik kalbėti ne apie savo biografiją, nuveiktus darbus, bet apie tai, koks aš esu. Užduotis verčianti susimąstyti. O ką šiandien per filosofijos pamoką pasakysiu aš?

Kas aš esu? Paprastas atsakymas – Vytautas. O daugiau? – žmogus, paauglys, moksleivis… Individas? Ne, – ne šitai turiu omenyje. Aš esu, visų pirma, aš. O kas yra „aš“? Kiekvienas gyvas sutvėrimas turi savąjį „aš“. Gyvūnuose sunku tai įžvelgti, nes jie visi panašūs. O kaip žmonės?

Visi žmonės, kad ir kokie panašūs bebūtų, yra skirtingi. Ir atvirkščiai – kad ir kokie skirtingi bebūtų, visi jie panašūs. Daugelis žmonių – ko gero ir kiekvienas iš jų – jaučiasi kitoks – protingesnis, ar stipresnis,  galbūt turtingesnis, gal gražesnis? Ir nesiginčykim, nes jie yra teisūs. Kiekvienas žmogus yra savitas, unikalus.

O ką galėčiau pasakyti apie save?.. Kadaise, ne tokioje jau ir tolimoje praeityje, ir aš išdidžiai pareikšdavau: aš esu kitoks! O ką sakau dabar? Dabar sakau: aš nesu „toks“. Žodžiu „tokie“ apibūdinu visus žmones, kurie ne gyvena, o tik egzistuoja. Tai tuos, kurie neturi savo nuomonės, nemąsto savo galva, neatskiria, ką patys nori daryti, o ko – ne. Tai visi tie, kurie yra „pilkosios minios“ nariai. O „pilkoji minia“ – tai visuma tų žmonių, kurie bijo būti unikalūs, ne tokie kaip visi. „Tokie“ žmonės gers alkoholinius gėrimus, jei jiems pasiūlys. Bet ne todėl, kad jiems tai patiktų, o todėl, kad nepasirodytų kitokie – nenormalūs ar nevyriški. Jie gers ir didžiuosis tuo, nors iš tikro geria tik bijodami išsiskirti iš gaujos. Dėl to, ką pasakys bendraminčiai. O jų bendraminčiai yra tie, kurie neturi minčių. Turi tik nusistovėjusius stereotipus, kurių laikosi nežinia dėl ko. Per šventę reikia išgerti – geria. Pasijuokti iš neturtingo reikia – juokiasi. Nusispjauti gatvėje, iškošti porą keiksmažodžių ir spoksoti merginoms į tam tikras vietas – priimtina, „vyriška“, todėl tie, kurie taip nedaro – nenormalūs. Tokie žmonės stengiasi parodyti savo „normalumą“ šitais būdais.

O kodėl aš apskritai pradėjau apie juos kalbėti, jei mano tikslas – papasakoti apie save? Todėl, kad tik apibūdindamas tokius žmones, koks pats nesu, galėsiu pasakyti, koks esu.

Norėdamas atsakyti, kas aš esu, pirma turiu papasakoti, koks esu. O tai susideda iš nesuskaičiuojamos daugybės dalykų. Keletą jų pabandysiu surasti. Pirmiausia – požiūris į gyvenimą ir jo prasmę.

Kas yra pasaulis, kas yra žmogus tame pasaulyje, kokia žmogaus buvimo žemėje prasmė? Atsakymus galiu surasti du: visa tai yra beprasmiška arba turi tokią didžiulę prasmę, jog tai prasmingiau už pačią prasmę, kurią bandyti suvokti yra beveik neįmanoma. Manau, tinkamas pasakymas – žmogaus gyvenimas yra beprasmis. Tačiau reikia nepamiršti pridėti tai, be ko šis pasakymas būtų tuščias, tai – žmogus yra prasmingas. Gyvenimas yra beprasmis, o žmogus – prasmingas. Todėl, kad tik žmogus gali suteikti savo gyvenimui tokią prasmę, kokią suteikia pats. Jei šito nedaro, jo gyvenimas remiasi tuštumu – nebuvimu būtyje.

Ilgą laiką bandžiau aiškintis, kokia gi manojo gyvenimo prasmė? Tačiau nebedarau to, nes tai bergždžias užsiėmimas. Kodėl? Todėl, kad pats žmogaus buvimas jau yra prasmė. O kaip ji realizuojama, žmogus gali sužinoti tik nugyvenęs ilgą gyvenimą. Tačiau ir tai ne visi sužino, ką padarė gyvenime gero, ką blogo, o ko nepadarė, nors galėjo. Galiausiai pats bandymas aiškintis gyvenimo prasmę jau yra jo prasmė.

Nors proto subrendimu jau seniai žengiau suaugusiųjų pasaulin, kuriame netrūksta nesuaugusių suaugusiųjų, tačiau esu viso labo tik besiformuojantis jaunuolis. Mačiau per savo trumpą gyvenimą užtektinai, jog suprasčiau daugybę dalykų, kuriuos suprasti kitiems neužtenka ir viso gyvenimo. Tačiau man lygiai taip pat dar neaišku daugybė dalykų, kuriuos žmonija mano suprantanti.

Mąstyti man reiškia gyventi. O žodis „mąstyti“ nereiškia žinoti daugybę dalykų. Nieko panašaus. Mąstyti – suprasti ar bent jau bandyti suprasti tai, kas neaišku, arba tai, kas aišku, bet tas aiškumas netenkina mąstančiojo. Mano supratimu, svarbiausia, ką žmogus turi, tai mąstymas ir požiūris į gyvenimą. Toli gražu, ne žinios svarbiausia. Tačiau aš kalbu apie gyvenimą kaip žmogaus, o ne tam tikros profesijos specialisto, kuriam, žinoma, reikalingos žinios.

Svarbus žmogaus požiūris į priešingos lyties asmenį; į vargingesnį ar turtingesnį žmogų; į draugystę ir meilę; į šeimą; į mokslą; į sportą; į darbą; į religiją; į žmogaus egzistencijos sampratą; į būties buvimą; tiesiog į viską, kas ne tik yra konkretu, bet ir į viską, ko negalima apibrėžti. Kaip, pavyzdžiui, Dievas. Jis yra nebūdamas ir jo nėra jam būnant. Tai ne daiktas, ne žmogus. Tai galbūt net ne dvasia. Dievas yra toks, kokį kiekvienas žmogus pats susikuria. Aš linkęs tikėti, kad yra kažkokia aukštesnioji galia, tačiau ji, toli gražu, nėra visagalė. Bet – pati galingiausia. O gal tai iš tikrųjų tik iš aklos baimės kilęs noras, jog būtų kažkas, kas atsakingas už mūsų veiksmus? Daug laiko apie tai galvoju…

Dažnai mąstau… Tai yra tas dalykas, kurį darau kiekvieną dieną. Kad ir mokykla: kai mokiniai juokauja, laksto, dūksta, ką darau aš? Stoviu prie sienos, rodos, surūgęs ir, iš pažiūros, nieko neveikiu. O aš mąstau. Tyrinėju ir analizuoju kiekvieną žmogų, jo elgesį, kalbėseną, mąstymą. Darau išvadas ir stengiuosi pažinti pats save per kitus.

Aš vis dėlto linkęs manyti, kad turiu kažkokią misiją šitame gyvenime. Nežinau, ar yra kitoks gyvenimas, bet tikiu, o tiksliau – tikiuosi. Visos teorijos, neturinčios įrodymų, yra tik teorijos. Kiekvienas atsirenka, kuo tikėti, o kuo – ne. Tad tos teorijos, kuriomis tikima, tikintiesiems ja yra teisingos, o tos, kuriomis netiki – neteisingos. O kitiems priešingai – pastarosios teorijos teisingos, o pirmosios – klaidingos. Ir visi tikintys ir netikintys tomis teorijomis yra teisūs sau ir neteisūs vieni kitiems. Jeigu kuria nors teorija ima tikėti daugiau žmonių, dar nereiškia, jog ji teisinga. Ji tik priimtiniausia. Tačiau yra daugybė tikinčiųjų teorijomis, kurių net nebando suprasti. Tik dėl to, jog tiki kiti.

Nemėgstu žmonių, kurie pritaria daugumai. Ne todėl, kad dėl to ta dauguma plečiasi, bet už tai, jog jie neturi nuomonės, nes jų nuomonė – vienoda. Tiesiog tuščias pritarimas tam, ko daugiausiai, jog nepasirodytum keistas. O aš niekada nepritariu niekam, jeigu nėra dėl ko. Visada turiu savo nuomonę, nesvarbu, bloga ji ar gera, bet ji – mano, ir aš ją turiu. Tiesiog esu savimi, o ne apsimetinėju kažkuo. Ir būti savimi yra daug įdomiau nei būti daugumos dalele.

Vis dėlto į tą klausimą, kas aš esu, atsakyti dar negaliu. Galiu pasakyti, kad nesu nei tas, nei anas, nes esu savimi, nes esu AŠ. Pasaulis ir gyvenimas – tai keliai, kuriais einu. Ir bus matyti – ar aš apsidrabstysiu purvais, ar tuos kelius apvalysiu…

Autobusas užspringsta besiveržiančiais iš jo žmonėmis, aš irgi skubu, kad tik neužmirščiau to, apie ką mąsčiau, juk šiandien pirmoji filosofijos pamoka. Įdomu, ar mane supras naujieji bendraklasiai?

Spalio 13, ketvirtadienis

 Šiandien autobuse neįprastai tylu, šalia manęs snūduriuoja senukas, matyt, anksti kėlėsi apšerti gyvulius, o dabar skuba į miestelį, gal pas gydytoją. Žvilgteliu pro langą, ant kalvelės į dangų šauna blizgantis bažnyčios bokštas. Jis priminė, ką veikiau prieš aštuonerius metus. Nepatikėsite, tai buvo savanoriškos pareigos, kurias atlikdamas klaupkoj (taip pas mus vadina suolą bažnyčioje), neklūpėjau priešais bažnyčios altorių. O, taip – aš buvau pats šalia jo, kai patarnavau mišioms, šventai tikėdamas, jog tai mano pareiga, kurią vykdyti ­­– garbė.

Iš tų laikų įsiminė ne vienas epizodas, kuris vėstančio spalio vidury iš atminties rūsio atslinko į šviesiausias mano minčių padanges. 

Artėjo vakaras. Mudu su broliu ėjome į bažnyčią. Visą kelią mintyse džiūgavau, kad man teks garbė paduoti kunigui rankšluostėlį toje vietoje, kai jis, nusiplovęs rankas švęstu vandeniu, turi jas nusišluostyti. Visas mišias aš laukiau to momento. Ir kai jis atėjo, viską padariau taip, lyg būčiau buvęs senbuvis. Aš toks ir buvau mišiose, tačiau šiose apeigose dar buvau naujokas. Kiek vėliau patyriau daug džiaugsmo, kai pasiuvo naujas kamžas.

Buvo matuojami patarnaujančiųjų dydžiai, kad tiktų atskirai kiekvienam. Taip jau išėjo, kad man ir dar vienam berniukui teko ta pati kamža. Pasiuvo tik vieną, nes mūsų dydžiai vienodi. Vieną kartą ją vilkėti tekdavo jam, kitą – man. Jos nebuvo paprastos, nevilkėdavome per kiekvienas mišias. Tiesą sakant, aš buvau apsivilkęs tik kartą ar du. Jos buvo skirtos specialioms progoms, šventėms ar religinėms apeigoms.

Laikui bėgant atlikti įvairias pareigas tekdavo vis dažniau. Žinoma, aš būčiau norėjęs tai daryti kiekvieną kartą, tačiau tai pasitaikydavo tikrai retai. Bet – pasitaikydavo. Ne taip, kaip seniau, kada reikėjo pusmetį ar daugiau laukti, kol pirmą kartą man bus patikėta kažką veikti, o ne stovėti, sėdėti, klūpėti ir melstis netoli kunigo, greta kitų patarnaujančių vaikų.

Vėliau vienas jaunas seminarijos studentas, kilęs iš tos pačios parapijos, vesdavo mišias kartu su mūsų klebonu. Čia, matyt, atliko praktiką. Nebuvo nė vieno patarnaujančiojo, kuriam jis būtų nepatikęs. Toks linksmas ir įdomus, su juo visada buvo galima pasikalbėti apie bet ką, o svarbiausia – visada mus suprasdavo.

Kaskart ruošiantis mišioms, kol rinkdavosi žmonės, o klebonas eidavo klausytis išpažinčių, mes tokiame kambarėlyje bažnyčioje, visai prie altoriaus, kalbėdavomės, dalindavomės įspūdžiais iš kasdienybės, juokdavomės, pasakodavome įvairias istorijas, nevengdavome kalbėti ir apie patį Dievą, pajuokauti, jog jis nubaus už tą ar aną, – mums buvo tikrai linksma ir įdomu. Kartais, nors ir retai, tikrai norisi grįžti į tuos laikus.

Kadangi mano mama buvo tikybos mokytoja, bendravo su tuo kunigu, tai jis kartais užsukdavo pas mus į svečius. Mes kalbėdavomės. Iš tų pokalbių aš visiškai nieko nebeatsimenu, bet tada klausydavausi liežuvį išleidęs. Juk šiaip ar taip kunigas yra truputį kitoks žmogus. Jis toks pats, tik jo padėtis bendruomenėje ypatinga. Kai ką duodanti, kai ką atimanti iš gyvenimo.

Galbūt nuskambės keistai, bet aš buvau sužavėtas kunigo darbo. Niekada neturėjau rimtesnių planų tapti juo, bet minčių apie tai buvo. Aš negalvojau, nesvajojau ir neplanavau, bet keletą kartų tokia mintis buvo užėjusi. Kelis kartus net žaidžiau namie: įsivaizdavau, jog esu kunigas, prieš mane stovintis stalas – altorius, o už lango esančios pusnys – žmonės, susirinkę melstis. Visos mišių eigos neatsimindavau, bet žinojau nemažai. Daugumą tų žodžių sakydavau, įsivaizduodavau esąs kunigas, vedantis mišias, tarkim, Kalėdų proga, o susirinkę žmonės mane girdėdavo ir klausydavosi, kai kažką pasakydavau. Buvo įdomu… Tas savo pareigas aš galėčiau pavadinti dar vienu kąsniu, kurį sugebėjau atkąsti ir pajusti visai kitokį gyvenimo skonį…

Kažkur toli liko bažnyčios bokštas, bet, žinau, mano širdy jis dar ilgai spindės…

Spalio 25, antradienis

 Šiandien man liūdna… Artėja Vėlinės… Dar labiau prislėgė etikos pamoka, kuri buvo lyg ir skirta šiai progai. Važiuodamas namo, žvelgdamas pro niūrų autobuso langą (kaip dainoje „Langas“, kurios klausėmės per tą pačią etikos pamoką) ir matydamas vėjuje besiplaikstančius auksinius lapus bei nuplikusias šakas į dangų iškėlusius medžius prie kelio, svarsčiau apie artimiausią žmogų, kurio jau neturiu… 

Žmogus, kuriuo pasitikėjau ir tikėjau, kurį mylėjau ir turėjau, kurio gailėjau ir gedėjau – mano tėvas Vaclovas Vyšniauskas. Jis buvo tas, su kuriuo man patiko kalbėtis, juoktis, žaisti ir… Dabar negaliu pabaigti šito sakinio. Būtent šią akimirką ausyse suskambo Andrea Bocelli ir Sarah Brightman daina „Time To Say Goodbye“ (liet.: Laikas tarti sudie). Kokie tinkami žodžiai: laikas tarti sudie… Ir tas laikas, deja, atėjo anksčiau, negu baigiasi žmogaus gyvenimas.

Gyventi ir egzistuoti – du skirtingi dalykai. Mano tėvo gyvenimo ugnis pradėjo blėsti, turbūt ir visiškai išblėso, nors jis pats dar egzistavo. Alkoholis – tai jis pakišo koją ir nebeleido jam toliau žengti į gyvenimą. Viskas sustojo vietoje, o vėliau ir kristi žemyn pradėjo.

Gyvenimas nėra sunkus, nėra lengvas, jis neturi nei spalvos, nei svorio, nei jokios melodijos. Užtat visa tai turi žmogus, kuris pats ir suteikia visus šiuos dalykus savo gyvenimui. Taip pat galima duoti tai ir kito žmogaus, o dar geriau – žmonių gyvenimams.

Vaclovas užsikrovė sunkų gyvenimą, nudažė jį tamsia spalva ir užgrojo liūdna, nuobodžia ir monotoniška melodija. Deja, to svorio panešti jis nepajėgė. Tačiau tas sunkumas pasireiškė lengvumu. Lengvumu, kuris toks sunkus, kad jį pakelti galėtų nebent Dievas. Tačiau kiekvienas žmogus savo gyvenimo naštą turi tempti pats. Našta – nevienoda. Ji sunkėja arba lengvėja. Kurį laiką gali būti ir tokia pati. Nors ją užkrauti arba nuimti gali ir kiti, tačiau daugiausiai priklauso nuo paties žmogaus.

Ir ką gi aš turiu omenyje, sakydamas, jog sunkumas pasireiškia lengvumu? Ogi tai, jog mano tėvas galėjo pasirinkti, ką jam daryti. Tai buvo lengva. Tačiau norint pasirinkti, reikia rinktis. O to daryti jis nenorėjo. Tai buvo sunkiausia. Galbūt buvo noras norėti, tačiau pačio norėjimo – nė kvapo.

Aš bijojau savo tėvo – skaudžiai tai pripažįstu. Tačiau yra šiek tiek kitaip. Bijojau ne jo, o to, kuo jis pavirsdavo. Ir tai nebūdavo jis, tai būdavo kitas žmogus (jeigu tai, kuo jis virsdavo, galima vadinti žmogumi).

Buvo prošvaisčių, kada Vaclovas kurį laiką negerdavo. Buvo periodų, trunkančių porą savaičių, kada nė dienos nebuvo blaivus. Buvo nepastovių dienų, kai maišydavosi girtuokliavimai su išsiblaivymais. Tos blaivios akimirkos tai, dėl ko aš jausdavausi laimingas. Nes tais kartais aš gaudavau ramybę, nereikėdavo nieko bijoti, nereikėdavo jaudintis. Tačiau tai mažiau svarbu. Nes svarbiausia, ką aš gaudavau – tėvą. Tokį, koks turi būti. Su kuriuo galiu pasikalbėti apie bet ką, pasijuokti, pažaisti. Ar net nieko nedaryti, bet žinoti, jog jį turiu. Giliai atminty įstrigęs vaizdas – aš sėdžiu ir tyliai piešiu, kartais žvilgtelėdamas dešinėn. O ten – miegančio mano tėvo veidas – toks šviesus, toks gražus… O po tuo veidu, viduje – jis, Vaclovas. Ne alkoholio paveiktas girtuoklis, nesiorientuojantis aplinkoje, o jis – tikrų tikriausias tėtis.

Tos akimirkos, kai jis buvo blaivus, – nuostabios. Tačiau jos, deja, buvo retos. Kasdien darėsi vis trumpesnės. Nes tėvas gėrė vis daugiau ir dažniau. Ir dabar jau tenka grįžti prie seniau minėtų žodžių: laikas tarti sudie… Ta akimirka, kai reikės ištarti šiuos žodžius, artėjo nenumaldomai. Būtent tų žodžių neištariau, tačiau tėvas slydo iš mano gyvenimo. Tolo nuo manęs, ir aš vis labiau jo netekau. To, kurį galėjau mylėti labiau už savo gyvenimą…

Sunkiai lipu iš autobuso, žinau, po kelių dienų suksiu kitu takeliu kapinių link, uždegsiu žvakelę – prisiminsiu tik tas akimirkas, kai tu, tėve, buvai su manimi…

Lapkričio 11, penktadienis

Gyvenimo pamokos privedė prie kitokio požiūrio, supratimo, norų ir kitokio žmogiškumo. Pirmiausiai tai paveikė mano požiūrį į religiją, kuria pradėjau labiau domėtis nei vadovautis, o galiausiai ir visiškai pasinėriau į jos tyrimą, nes vadovavimasis gali privesti tiktais prie neišmanymo ir tuštumo. Laimingi jaučiasi to nesuprantantys, tačiau supratus būna labai skaudu. O dar skaudžiau, kai žinai, jog tai nepasikeis. Bandysi keisti – gali galvą po kirviu padėti. Ne keisti reikia, o bandyti padaryti taip, jog kiti norėtų keisti ir keistis, nes juk vienas lauke – ne karys, du – ne trys, o trys – jau mažas būrys.

Ne per seniausiai buvo pasibaigusios rudens atostogos. Važiuodamas į mokyklą autobusu, kaip ir kiekvieną rytą, pro didelį langą žvelgiau į vis niūresnę tamsą (o man iš tiesų tamsa patinka!). Už nugaros sėdėjo dvi mano bendraamžės merginos. Jos kalbėjosi apie šiandien madingus ir joms patinkančius drabužius. Nugirdau, kaip kažkuri pasakė, jog nori kažkokių ypatingų batų ir nebegali be jų gyventi.

Aš susimąsčiau: be ko iš tikrųjų žmogus negalėtų gyventi? Žinoma, kiekvienas vis kitus dalykus išvardytų, tačiau apskritai, įdomu, be ko jis neišgyventų? 

Be ko žmogus negali gyventi? – klausimas, kuriam rastume šimtus paprasčiausių ir banaliausių atsakymų, kaip antai: be oro, be maisto, be vandens… Žinoma, be viso to joks žmogus neišgyventų, nes tai būtina, norint palaikyti gyvybę. Bet aš norėčiau pakalbėti apie kitokius, mano supratimu, aukštesnius dalykus, be kurių žmogus negalėtų išlikti žmogumi, taigi – neišgyventų.

Tad sakau, kad žmogus negali gyventi be savęs, be kito žmogus ir be nelaimių. Galbūt keistas mano pasirinkimas įvardyti būtent šituos dalykus. Galiu tik pridurti, kad iš jų susideda asmuo.

Kaip suprasti – žmogus negali gyventi be savęs? Žmonės iš tiesų yra labai skirtingi. Kiekvienas atskiras asmuo turi kažką bendro, ką turi visi, bet taip pat  turi ir kažką savito. Būtent tas savitumas ir kuria žmogų. Jeigu visi būtume vienodi, tuomet pasaulyje gyventų ne daugiau kaip septyni milijardai žmonių, o daugiau kaip septyni milijardai (kažkokio matavimo vieneto) žmogaus.

Tam, kad būtų galima būti savimi, kad būtų galima būti žmogumi, reikia kito žmogaus, kuris taip pat būtų savimi, bet nebūtų pastarojo kopija. Žmogus žmogui reikalingas tam, kad žmogus būtų žmogumi. Nepaprastai pasijunti, kai kitam gali papasakoti kažką, ko tas nežino. Pats didingiausias jausmas pasaulyje, kai gali būti savimi, kai supranti, jog esi ne vienas, ir, tuo labiau, kai žinai, jog esi kažkam reikalingas. Be šito žmogus būtų tik bereikšmė būtybė tuščiame pasaulyje.

Keista, bet žmogus labiausiai pasijaučia žmogumi, kai ištinka kokia nelaimė.

Kaip jau spėjau įsitikinti, dažniausiai laimingiausi būna tie, kurie kažkada patyrė daug nelaimių. Juk nelaimė padeda suvokti laimę.Tik tada, kai žmogus išklausytas, suprastas ir įvertintas – tada, kai žmogus laimingas, – jis nori, gali ir jaučia, jog turi gyventi. Tada jis ir gyvena…

Staiga mano mintį nutraukė atsivėrusios autobuso durys. Pakėliau akis – juk tai mano stotelė! Aha, šįkart viskas nutrūko taip nelaiku, nieko, matyt, dar teks pagyventi, pamąstyti, šio to patirti, kad sužinočiau, ko iš tiesų reikia žmogui…

Lapkričio 22, antradienis

Kiek daugiau nei po savaitės aš vėl grįžau prie nutrūkusių minčių. Taigi aš nesu nei mokslininkas, nei prietaringas žmogus, tačiau žmogiškumas ir protas veda mane pirmyn. Be ko gi aš negalėčiau gyventi?

Ar aš galėčiau išgyventi be Dievo,– be savo Dievo? Be to, kuris galbūt man padeda, baudžia, tačiau nėra atsakingas už autobuso variklio veiklą ar lietų, kuris kaip tyčia šiandien pliaupia. Toks klausimas kilo šią popietę, kai autobuse pamačiau savo buvusią tikybos mokytoją. Neseniai ir per filosofijos pamokas buvome kažką panašaus kalbėję… Turėjau laiko pasvarstyti, ar galėčiau išgyventi be savo Dievo, tačiau svarbiau – koks gi tas mano Dievas?

Dievas – aukščiausioji visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas, išpažįstamas krikščionių ir judėjų religijose – štai tokį Dievo apibrėžimą kartą radau terminų žodyne. Bet ar verta juo pasikliauti? Juo labiau – ar racionalu juo vadovautis? Drąsiai tvirtinu: ne! Tada kas, mano nuomone, yra Dievas? Koks ir kur? Ir ar iš viso jis egzistuoja?

Jeigu aš mąstau, reiškia, egzistuoju – vadinasi, egzistuoja ir mano Dievas. Per savo trumpą gyvenimą aš ieškojau jo, ir jis buvo visoks. Rodos, jau rasdavau, bet staiga gyvenimas apsiversdavo aukštyn kojomis, ir Dievo – kaip nebūta. Tačiau vėliau ir vėl jį atrasdavau. Šiandien žodis „Dievas“ man nesiasocijuoja su visagale dangiška būtybe. Man tai yra mano paties sąžinė, kuri sustabdo, kad kažko nepadaryčiau, arba atvirkščiai – stumia į priekį, kad daryčiau kažką. Galbūt blogas mano supratimas, jeigu Dievas nėra toks, kokį aš manau jį esant. Tačiau tada dar blogesnis jis pats, nes aš gi esu „menkas žmogelis, nesuprantąs jo didybės“. Deja, visais laikais religija, švelniai tariant, trukdė žmonėms suvokti Dievą.

Kartą vienoje vidurinėje mokykloje vienuoliktokams vesti tikybos pamokos atvyko du piligrimų organizacijos nariai. Žinoma, jie gerai apmokyti paveikti nemąslaus ir besikeikiančio jaunimo jausmus ir protą, pavartodami šiek tiek žargono ir vaidindami, jog puikiai juos supranta, siekė jiems įskiepyti bent dalelę religijos ir „gerumo“. Štai turbūt pati skambiausia vieno iš jų frazė: „Vyras ištikimas žmonai bus tik dviejais atvejais – kai jis religingas krikščionis arba visiškas lochas.“ Mano supratimu, pagal jį, visi ištikimi iš likusių dviejų su puse milijardo nekrikščioniškų vyrų pasaulyje yra lochai. Aš šituo žodžiu galėčiau apibūdinti nebent tuos pralobėlius, kurie siekia prietaringų žmonių pinigines religijos dėka visiškai išsunkti iki paskutinio cento. Būtent todėl ir, galima sakyti, visiškai nelankau bažnyčios. Dievas su ja asociacijų man turi tikrai mažokai. Religija neretai padaro daugiau žalos nei naudos.

Mano Dievas yra geresnis už religijų dievus. Kuo? Tuo, jog jis neparsiduoda hierarchams – iš jo verslas nedaromas. Užtat jo dėka mano gyvenimas nukreipiamas tinkama linkme. Keičiuosi aš, keičiasi ir jis. Šiandien mano Dievas nėra kitoks, negu buvo vakar ar užvakar, bet galbūt kitoks jis bus rytoj…

Mano Dievas iš esmės yra mano vidinis aš. Ne aš gyvenu Dievo sukurtame pasaulyje, o labiau Dievas gyvena manyje. Einu autobuso durų link, nes artėja mano mokykla – reikia lipti. Ir tik to Dievo manyje dėka aš dabar praleidžiu senyvą moterėlę prie durų pirmą, o pats lipu tik po jos.

Gruodžio 20, antradienis

Autobuse šįkart ramu, nedaug žmonių, nes važiuoju į antrą pamoką. Tyliai groja radijas kalėdines melodijas, net keista, šį kartą nerėžia ausies nuvalkiotos dainos – matyt, subtilesnis vairuotojas pakliuvo…

Kas yra Kalėdos? – stebuklų išsipildymo metas, – sako žmonės. Jeigu taip, kodėl pernai stebuklų išsipildymo metu Nerijus taip ir negavo savo išsvajotos kojos, kad galėtų pats prieiti prie Kalėdų eglės? O kaip Eglutė? Mažoji mergaitė taip nori kasmet nors trumpam pamatyti savo bendravardį medį, šventiškai papuoštą ir mirgantį gražiausiomis spalvomis. Šarūnas norėtų paklausyti dainų „Tyli naktis“ ir „Skamba varpeliai“, bet, deja, negali. Žygimantas taip pat trokšta per Kūčias ne tik šprotų dėžutės, bet ir ko nors daugiau. Žinoma, jis gali vaikščioti, viską mato ir girdi. Bet juk kiekvienas gyvena pagal savo galimybes. Kad ir aš.

Kiekvienais metais laukdavau Kalėdų. Atminty vaizduojasi, kad taip ir pralaukdavau jų net tada, kai jau ateidavo ir praeidavo. Išaušdavo sausio pirmosios rytas. Pabudęs galvodavau: buvo pernai Kalėdos ar nebuvo? Vienintelė paguoda būdavo televizorius. Prie juodos, radiaciją generuojančios dėžės galėdavau pajusti šventišką dvasią. Bet ilgainiui ir tai išnyko –matydamas tą patį keletą metų gali pasigauti nebent psichozę. Neliko nieko kito, kaip pasinerti kompiuterinių žaidimų pasaulin. Bet tai psichiką veikia ne ką mažiau. Tačiau anksčiau būdavo kitaip…

Praeity Kalėdoms norėdavau blaivaus tėčio. Tą dovaną dažnai gaudavau. Ne visada, bet dažnai. Kitų dovanų lyg ir būdavo, bet ne tiek ir daug.

Ir štai artėja jau šeštosios Kalėdos, kada tarp mano norimų dovanų nebėra blaivaus tėčio. Ne tik blaivaus, bet ir apskritai jo jau nebėra šitam pasauly. Gerai pamenu paskutines šventes, kurios dar buvo tokios, kokias aprašiau savo pačiame pirmajame eilėraštyje:

Kalėdos – tai gražiausia metų šventė,

Kada prie Kūčių stalo tėvas pasilenkia.

Tas eilėraštis seniau buvo išspausdintas mokyklos laikraštuke, kurį neseniai radau vieno stalčiaus kamputyje.. Tačiau tik šios dvi eilutės yra iš tiesų prasmingos. Kada paskutinį kartą tėvas pasilenkė prie Kūčių stalo, labai gerai pamenu, jis verkė, lyg nujausdamas, jog tai paskutinės jo Kalėdos.

Po to viskas klostėsi kitaip. Keletą metų šventes praleisdavau prie kompiuterio. Per paskutines Kūčias, kuriose dar brolis buvo šalia (jis jau antri metai kaip bando kabintis į gyvenimą anapus Lamanšo sąsiaurio) labiausiai atmintin įstrigęs vaizdinys, kaip mudu bandome iškapstyti jo automobilį iš pusnies. Kiek pamenu, po to sėdėjau visą dieną niūriu veidu virtuvėje. Rodos, pasąmonėje nujaučiau, jog tai paskutinės Kalėdos su juo.

O kaip buvo pernai? Gruodžio 25 dieną praleidau diskusijų forume. O Kūčias ir antrąją Kalėdų dieną kasiau sniegą, kurio storis vietomis siekė metrą. Bekasdamas pastebėjau, jog kaimynų anūkė daro tą patį…

Visą dieną šypsojausi, nes tąkart nesijaučiau vienišas. Kad ir kaip kvailai beskambėtų, tačiau tos Kalėdos, ko gero, buvo geriausios mano gyvenime. Aš kasiau sniegą, žinodamas, jog ne vienas tai darau. Man to pakako, kad būčiau laimingas.

Ir štai vėl prabėgo metai. Kokios bus šios Kalėdos? Sniego kasti turbūt neteks. Argi ne juokinga? – per Kalėdas planuoju kasti sniegą. Užtat ir mėgstu sakyti, jog mano gyvenimas – viena didžiulė elegija, tarp kurios eilučių pasitaiko humoreskų ir epigramų. Epigramos trumpos, bet jų daug. Ypač šiemet. Namie besitęsia remontai nuo pat birželio mėnesio, neprisimenu, kada paskutinį kartą namie valgiau prie normalaus stalo. Namai ne per seniausiai atrodė kaip po naftos gamyklos sprogimo, kai buvo pakeista krosnis. Gyvename vos ne karo sąlygomis. Maža to, mano draugė turi sveikatos problemų, tačiau į kalbas apie gydytojus nesileidžia. O dar artėjant šventėms susirgo šuo, su kuriuo kartu užaugau. Jam vienuolika metų. Dabar, atrodo, vargšeliui dar ir protas pasimaišė. Tikiuosi, neteks jo užmigdyti. Tačiau Kalėdinę elegiją dar įmanoma praskaidrinti džiugia melodija.

Tereikia dviejų dalykų. Visų pirma, norėčiau, kad kuo mažiau būtų vienišų žmonių, koks keletą metų buvau aš. O antra, norėčiau, kad kuo daugiau žmonių per šventes apsieitų be alkoholio, kuris pražudė mano tėvą. Kai girdžiu žodį „alkoholis“, ties skiemeniu „ho“ jis įstringa gerklėje ir vimdo mane. Turbūt todėl ir esu nusistatęs prieš jį.

Tai tokie mano norai, bet turbūt paprieštarausit: kokios šventės be alkoholio? Teatsakysiu viena: galima jį vartoti, bet nėra būtina. Beje, žmogus, jau neįsivaizduojantis švenčių be taurelės ar butelio, yra vadinamas socialiniu alkoholiku. O būnant tokiam, ilgainiui ir vienišu galima tapti. Galbūt atrodau kaip pamokslaujantis ir nuobodus tipas. Tegul. Gal toks ir esu. Tačiau dvasiška vienatvė ir depresija yra blogiausios sesės, kokias tik esu turėjęs. Tikiuosi, jūs, žmonės, kuriuos matau ir kurių – ne, jų nesutiksit. Linksmų švenčių jums!

Išlipdamas iš autobuso prisiminiau, kad manęs laukia šventinė lietuvių kalbos pamoka, reikėjo kažką malonaus paruošti savo bendraklasiams, ilgai negalėjau sugalvoti, ką aš darysiu, dabar jau žinau – tiesiog pasidalinsiu šiomis mintimis su draugais, žinau – jie mane supras…

P.S.: O sniego per šias Kalėdas nebuvo…

Sausio 9, pirmadienis

Taip baigėsi 2011 metai. Karalius mirė, tegyvuoja karalius! Prasidėjo nauji, 2012.

Pirmą kartą metuose sėdėjau autobuse. Buvau truputį uždusęs, nes į jį  vos spėjau, kadangi buvo sunku atsikelti, tai teko greitai bėgti, pro burną ir nosį ryjant šaltą orą. Naujų minčių, idėjų ar prisiminimų šįkart man nekilo. Tiesiog mąsčiau apie praėjusius metus.

Staiga sucypė autobuso stabdžiai, ir besislėpdamas savo mintyse, nepajutau, kaip likau vienas priešais savo mokyklą. Aš ir pastatas, mokinys ir mokykla, gyventojas ir gyvenimas – tai mano kasdienybės pagrindas.

Kasryt lipu į autobusą, kasdien – iš jo. Taip eina mano dienos, o juose – mano mintys. Ne visas jas išsakiau, nes nebuvo laiko. Užtektinai jo niekada ir nebus. Juk visko išsakyti negalima, nes tada iš žmogaus liks tik tuščias indas, į kurį jau nieko nebeįpilsi.

Kol yra minčių, – išsakytų ir neišsakytų – tol aš gyvenu. Mintys niekad nesibaigia kaip ir būtis, į kurią ateiname, ir iš kurios išeiname, bet ji pati – lieka. Kaip ir autobusas – ar į jį įlipame, ar iš jo išlipame, jis vis tiek važiuoja sau toliau. Ir gyvenimas – nuo ryto ligi vakaro, nuo vakaro ligi ryto tęsiasi, tik ne visada jame dalyvaujame. Ir autobusu važiuojame ne visada.

O dabar gerai apsidairykime, nes lieka vienas klaustukas – ar visi mes į tinkamą autobusą įlipome?.. Senų metų pabaiga ir naujų pradžia – pats metas apie tai pamąstyti. Dabartinę savo stotelę jau pasiekiau. Lipu laiptais, tuoj pat gimnazijos durys, bet prieš jas atidarydamas minutėlei stabteliu pagalvoti: įdomu, kokie metai manęs laukia ir kokių staigmenų pateiks ši diena…

2011 – 2012

Gintarė Aukselytė

Gintarė Aukselytė

Gintarė Aukselytė
Gintarė Aukselytė

Pasitaiko tokių žmonių. Nemėgstančių kalbėti apie save, besimėgaujančių faktu, kad apie juos nėra daug informacijos, bet giliai smegenyse trokštančių, kad pasaulis juos pažintų ir priimtų kaip draugus. Tokia esu ir aš, Gintãrė Aukselytė, nestabilios psichikos kaimo vaikas(mužikėlis). Šiuo metu blaškausi nerasdama sau vietos, kartais stengiuosi tą vietą rasti savo rašliavose, darže, šiltnamyje, Žagarės laukuose ir kanaluose. Kol kas esu jauna, bet skristi nemėgstu – bijau (ir tingiu) skleisti sparnus. Šiuo metu mokausi Vilniaus Universiteto gamtos mokslų fakultete, baigiau Joniškio „Aušros“ gimnaziją. Netikiu horoskopais, bet gimiau per Jurgines.

Gyvenimas pagal gyvenimą

Garsiai teliūškavo šiltas alus stiklainyje. Taip jau būna – bijai, kad atims, stengies kuo tyliau, o išeina dar garsiau nei įprasta.

Ar bent taip atrodo.

Bet kokiu atveju, tas garsas susipynęs su gudriais žingsniais keliavo gatve. Pro lūpas neprasiveržė nė viena aimana, nė vienas garsesnis supūkšėjimas, atsikvėpimas.

Visai kaip žiurkės bėgtų nuotėkų vamzdžiais.

Atkelia lentą, lenda į skylę. Per nuotrupas, gružus ir baisingas dulkes aklai iriasi į priekį. Ne pirmą kartą jau taip – žino, kad reikia nebijoti ir tiesiog eiti tiesiai – šviesa, ankščiau ar vėliau, atsiras.

Na, gal ne šviesa, bet iš visiškos tamsos išlindus į prieblandą matyti tikrai daugiau…

Aplinkui lyg drebantys aviliai guli žmonės. Susisupę į dvokiančias milines karts nuo karto išleidžia kažkiek dujų, bet tai vienintelis įrodymas, kad jie gyvi. Kaskart pažvelgus į tuos kukulius jie atrodo taip pat ir nekelia visiškai jokių emocijų.

Nepaisant to, ieško vieno ypatingo kukulio.

O, tėvas!

Paspiria, paniurko.

Lyg drugelis iš savo palaimingo kokono išsirita žmogus.

– Atnešiau,- sušnypščia mergaitė vis dar niurkydama tėvą,- einam, kelkis.

Abu dūlina į kampą.

Prapuola didelėj skudurų krūvoj.

Mergaitė lėtai iš užančio ištraukia stiklainį šilto alaus, kelis gabalėlius lašinių ir pusę riekės duonos. Pamačiusi tėvo žvilgsnį sutrina rankomis, tačiau susizgribusi, kad pritraukti žmonių dėmesį šitoj vietoj būtų savižudybė, pasitenkina išdidžia karo generolo šypsena.

Po šios netikėtai turtingos vakarienės susipylęs alų tėvas pralinksmėja. Dabar jau ir mergaitė pavirto į dukrą, ir škurliai nebesmirdėjo.

– Alus! Pasaulio gelbėtojas! Davė apinys viskam džiaugsmą ir gyvenimą… gyvybę. Ko čia vėpsai, moterška? Haaa, sakysi Dievulis davė tau gyvybę? Nežvairuok, jei nebūčiau buvęs girtas kaip šlepkė tada, kažin ar sėdėtum čia visa laiminga dabar.

– Sakei jau,- atsiliepia dukra kišdama po skvernu tuščią stiklainį,- alus tai dievas, dievas tai alus ir nieko čia nepakeisi.

– Taip taip! – ploja rankom tėvas pamiršęs apie kokonus už nugaros,- Laisvas yra girtas žmogus – bjaurus, toks menkas ir trapus. Vo, mūsų visuomenė dabar sėdi už savo brangių telikų ir apsimeta stipriais. Kokie suvaržyti…

– Sakei jau,- vėl atsiliepia mažytė,- ir išlaisvins visus alkoholis ir visi būsim negražūs, ir pasaulis bus vėl laisvas ir motina gamta atsigaus.

Visur tyla, visur gražu ir tėvo plikė pasidengia rūpesčio klostėmis. Jau žino mergaitė kas bus – “iš kur vogei, ar buvai išpažinties, kada prauseisi”… Tradicinė litanija tėvui prablaivėjus.

– Kas lūpą praskėlė? – atsidūsta tėvas.

– Šiukšlininkas,- rūščiai atsiliepė mergiūkštė,- buvo ten konteinery dar visai nieko batai, aš jau kad čiupsiu, tas man kad žiebs! Aš sakau jam:”Kur tu tuos batus dėsi?” Jis sako, kad aš jo žmonai piniginę nudžioviau, tai jis mane dabar mane konteinery užrakins. Bandė pastvert mane, bet aš susimečiau šmutkes, pasiėmiau tuos batus, uždariau jį konteinery ir dar piniginę pavogiau.

– O kaip ištikrųjų buvo? – nusijuokia tėvas žinodamas, kad šiukšlininkas neturi nei piniginės, nei žmonos, kuri galėtų turėti piniginę.

– Ai, pas atmatas prisitryniau…

– Taip tau ir reikia. Tu geresnė nei jie, velniai griebtų. Bet dabar… pasižiūrėk į save. Purvina, pridaužyta, dar ir suskė – kiek dabar tau metų?

– Aštuoni…

– Vo, jau aštuoni, visa pana jau. Tu jau per didelė, kad vaikščiotum kaip sutrė. Tu gailesčio nebekeli, tu jau šlykšti. Pasivok gerus rūbus, įsirišk kaspiną, kitą mėnesį gal Motiejus išsiris, galėsit vogt ligi valiai – koks jis kalbininkas! Tai vat, per tą laiką dirvą pasidaryk.

– Mane medžioja,- suburbėjo mergaitė.

– Motina atkuto, ką? – nusikvatojo tėvas,- tai varyk, nežinau, į kitą miestą kuriam laikui, kol apsiramins. Ir nebevok tu iš jos, matai, kad be širdies žmogus.

– O iš ko vogt? Užkniso.-ėmė ašaroti dukra,- Visi be širdies, nėra iš ko vogt.

– Kiek tau galima sakyt? Geras vagis visada ras iš ko pavogt.

Ima ristis žmonės. Maurodami ir visaip raivydamiesi, čiepsėdami jie leidžia savo galūnes iš kokono bailiai liesdami prišnerkštas grindis. Paleidę į orą galingą tūrį dujų jie bando atsimerkti ir ištiesia savo viltingas akis į geradarį pasaulį. Mergiukė nusišluosto ašaras, pabučiuoja tėvą ir išlenda iš skarmalų krūvos. Lyg gyvačiukė išlaviruoja pro evoliucionuojančius žmones ir leidžiasi į tamsą…

Išlindusi į gatvę kurį laiką bėga autobusų stoties, lenda po suolais prie bomžų, kad neiškristų iš konteksto.

Laikas planui.

***

Eina gatve, link vitrinų. Pažvelgusi į save turi pripažinti – gailesčio ji seniai nebekelia, ir niekas išmaldos jai jau nebeduos. Kažkaip ir nemandagu prašyti atrodo… Žinojo, kad vogti iš gimtinės būtų labai sudėtinga – visuose kampuose varvančiais nasrais laukia pedagogai ir trokšta ją prausti, mokyti ir kitaip linksmintis. Ne, per daug pavojinga.

Sėda į autobusą. Susiraito po sėdyne ir sunkiai susilaiko nepūkšėjusi – vos telpa. Pirmąkart susidūrusi su šia problema ji leidžiasi į filosofinius apmąstymus, tokius kaip “laikas bėga”, “kažkada būsiu didelė” ar “greit niekur nebetilpsiu”. Mintis nutraukia kontrolieriai – medžioja zuikius. Laimikis šiandien gausus – dvi ruso pasiilgusios pensininkės, kurioms rusas mokėjo, kad jos autobusiu važiuotų, trys varvanosiai paaugliai atsikalbinėjantys ir kenčiantys dėl per gero gyvenimo ir baisiai raudonas studentas, kuriam šiandien pasibaigė mėnesinis bilietas. Nedaug trūko, kad mūsų pažįstamas po sėdyne gulintis keleivis garsiai reikštų pasipiktinimą. Iš tiesų, to betrūko… Jeigu visi nepirks bilietų, kontrolierė ir autobuso vairuotojas neturės pinigų, gal net autobuso nebebus, o tada ji negalės važiuoti ko nors apvogti ar tiesiog vogti iš keleivių.

Su minia išslydusi į stotelę mergiukė leidžiasi ieškoti kito į tolimą vietą vežančio autobuso. Kelis kartus netyčia parvažiavo atgal – nemoka skaityti. Susirūpinusi, kad grįžtant atgal nežinos į kurį autobusą lipti leidosi nakvynės namų link.

– Laba diena, – prieš piktą reveransą padarė mergaitė, – galima į vonios kambarį?

– Žinoma žinoma,- linktelėjo moteris ir įleido ją, – tu neskubėk.

Mergiukė žinojo, kad dabar moteris springdama lekia prie telefono, skambina į vaikų teisių apsaugos tarnybą. Bet nieko, kol jie atvažiuos, ji jau bus nusipraususi. Užrakino duris, jas net užrėmė, mėgavosi pašiltintomis vonios grindimis. Maudėsi.

Prieš rankų džiovintuvą sušildė plaukus ir jos rūpestingai išskalbtus rūbus. Užsliuogė ant kriauklės, atidarė mažytes langines. Pasidžiaugusi, kad viską kas jai reikalinga pasiekia, pradėjo brautis pro langą laukan. Pirmas aukštas – pasisekė, bet langinės mažos, prakeiktai mažos, o panelė didesnė nei įprastai. Užstrigusi mergiukė netyčia išsinėrė iš savo drabužių ir skaudžiai žnektelėjo žemėn. Nukritusi apsižiūrėjo – visai nieko, galima kentėti, bet drabužiai  – problema. Kelnės, batai ir palaidinė liko, tačiau striukytė ir megztinis liko viduj. Velnias!

Jau lapkritis, ji kels įtarimą taip apsirengusi – niekas ja nepatikės! Tuoj atvažiuos jos gynėjai ir ji nebepabėgs, gal net pas motiną grąžins, kas tada? Drabužių nepasiimsi. Šalta.

Spjovusi į viską bėga miestan. Pakampiais, pakampiais. Niekad čia nebuvo, nejauku gal, bet viskas absoliučiai miestiška, orientuotis nesunku. Parduotuvės pačiame linksmume, vogti būtų gal ir lengva, jei ne modernios etiketės. Lekia į škurlinyką, pasipuošia, vos išnešia kudašių. Neprofesionaliai, neprofesionaliai čia – vaikų teisių apsaugos tarnyba tikriausiai jos jau ieško, o ji paliko pėdsakus. Į bet kokį tašką nesinori lėkti, ji švari, kokia galimybė prisivogti visko!

Kad taip Motiejus čia būtų, tikrai ją išsuktų…

***

Grąžino pas motiną. O varge…

Kaip kad tėvas pasakytų – ,, tu, katyt, nepatyrus.” Gerai, nepatyrus ji, bet kaip Motiejų pagavo? Mįslė mįsliausia. Abu aprengti, pavalgydinti ir prirakinti prie radiatoriaus.

– Ką tėvas pasakys? – keikėsi Motiejus.

– O ko jis gali pasakyt? Idiotai, mes, idiotai… – ašaroja mergiukė.

– Tik nebliauk… Pabėgsima kažkaip, bet nežinau kaip greitai. Sako, užsienin vešis…

Užsienin? NE. NE NE NE. Vežti juos į užsienį mergei reiškė viską mesti. O ir Motiejus, jam daug pasiekti lemta… Jis net gražus būtų buvęs jeigu ne degtine užverkti jo akių vokai.

– NEBLIAUK SAKIAU,- riktelėjo Motiejus ir sužvangėjo jo antrankiai,- pabėgsim. GIRDI? PABĖGSIMA.

Tyla, ji neatsako. Mergiukei sudreba širdis pagalvojus, kad mamytė čia. Motiejus bandė atsitraukt nuo sesers, bet prie vieno radiatoriaus jie prirakinti. Paauglys nebesusivaldo ir laisva ranka griebia Mariją. Abu verkia, abu rauda, abu nori pabėgti iš šio pasaulio, bet tuo pačiu metu ir myli jį, myli motiną, myli tėvą, myli du to pačio poliaus magnetus stumiančius vienas kitą.

Sutraška grindys.

Ateina motina.