Bronė Buivydaitė

 

Bronė Buivydaitė, 1972. Nuotrauka A. Dilio
Bronė Buivydaitė, 1972. Nuotrauka A. Dilio

Bronė Buivydaitė

Mokytoja, poetė, rašytoja

Gimė: 1895 metų gruodžio 8 dieną (lapkričio 26) Svėdasuose.

 Šeima: siuvėjo Stepono Buivydo ir namų šeimininkės Karolinos šeimoje augo trys dukros. Svarbi bobutės, tėvo mamos, žolininkės Marijos įtaka.

 Išsilavinimas: naminis mokymas; daraktoriaus pamokos Anykščiuose, privačios atostogaujančio klieriko, o vėliau – generolo našlės pamokos. Buhalterijos kursai Kaune. 1913 metais įstoja į Utenos keturklasės mokyklos trečią klasę, po metų mokyklą baigia su pagyrimu. Voronežo lietuvių mergaičių gimnazija (1917 ją baigia su pagyrimu, o 1918 metais baigia ir aštuntą bendro lavinimo klasę, leidžiančią stoti į aukštąją mokyklą).

Įtakinga mokytoja: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė Voronežo gimnazijoje.

 Pseudonimas: Tyrų duktė.

 Pirmoji knyga: poezijos knyga ,,Vasaros šnekos“ (1921)

Kitos knygos: poezijos knygos ,,Anykščių baladės“ (1930), ,,Skudučiai“ (1933), ,,Po žilvičiais“ (1939), romanas ,,Atversti lapai“ (1934), apysakos ,,Auksinis batelis“ (1936), ,,Trys bičiuliai“ (1937), ,,Pro vaikystės langą“ (1969), ,,Vargai vartus kilnoja“ (1982).

Darbinė veikla: 1918 metais ima mokytojauti Skuodo gimnazijoje, vėliau mokytojauja Veiveriuose, Panevėžyje. Nuo 1934 metų laisva rašytoja. Mokytojauti ima II pasaulinio karo pabaigoje, tačiau 1948 metais to darbo atsisako ,,dėl sveikatos“.

Sutuoktinis: istorikas Juozas Mičiulis.

Premija: 1936 metų ,,Sakalo“ premija už apysaką vaikams ,,Auksinis batelis“.

 Grįžimas į literatūrą: 1956 metais Bronę Buivydaitę iš naujo atranda Aldona Liobytė – ragina naujai perleisti ,,Auksinį batelį“,  ,,Tris draugus“, pjesę ,,Stebuklingoji radasta“ bei rašyti prisiminimų knygą.

Lakus posakis: ,,Išėjau į šviesą, kad paregėčiau tiesą“ (ant kapo paminklo Anykščių senosiose kapinėse).

Mirė: 1984 metų sausio 29 dieną Anykščiuose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *